Now showing items 2902-2921 of 3026

  • Verdsettelse Av Kid ASA 

   Dahl, Rolf Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Casestudien har gått ut på å gjennomføre en verdsettelse av Kid ASA (heretter kalt for Kid). Problemstillingen har vært å finne ut hva egenkapitalverdien og aksjekursen er per 30.04.2021, og gi en anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse av Kid ASA 

   Langnes, Andrea; Borg, Emilie Bostad; Bratli, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven gjennomfører vi en verdsettelse av Kid ASA, og har kommet frem til følgende hovedproblemstilling: «Hva er den fundamentale verdien av en aksje i Kid ASA per 01.01.2021?» Hovedproblemstillingen ...
  • Verdsettelse av Knekken AS 

   Skodbo, Tobias; Werner, Hans Wilhelm; Schjoldager, Jonas Omdal (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i vår oppgave gjennomført en verdivurdering av Knekken AS. Selskapet er et entreprenørselskap med base på Østlandet. Selskapet utfører oppdrag innenfor veiprosjekter over hele landet. Oppgaven starter med at vi ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group 

   Ueland, Jørgen (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis aims to correctly valuate Lerøy Seafood Group ASA (LSG) based on the free cash flow to the firm. Valuation is done by forecasting and discounting a future cash flow. The discount rate stated in the ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Lemke, Niklas Robert Fjær; Kjeldsen, Magnus Johan; Kristiansen, Alexander Nicholai (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven innebærer en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Lerøy Seafood Group ASA, heretter kalt LSG. Innledningsvis vil vi legge frem oppgavens formål, problemstilling, gruppens motivasjon, ...
  • Verdsettelse av Miljøgartneriet 

   Bayan, Ferdaus; Ueland, Austin; Bangsmoen, Christian Wiig (Bachelor thesis, 2023)
   Denne utredningen gjelder en verdsettelse av Miljøgartneriet, en norsk leverandør av grønnsaker. Formålet med oppgaven er å bestemme den fundamentale verdien av selskapets egenkapital. Verdsettelsen er forankret i en nøye ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...
  • Verdsettelse av Nordic Sportsmaster AS 

   Wiig, Jørgen Andre; Opedal, Håkon (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Nordic Sportsmaster AS. Sportsmaster leverer alt av treningsapparater direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Utvalget er stort og de leverer et bredt ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Fallentin, Therese (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stokke, Eirik Graven; Abelsen, Mats Strømmen; Johansen, Kristian Wiik (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en verdsettelse av det børsnoterte selskapet SalMar ASA. Verdsettelsen er gjort fra et eksternt ståsted uten intern innsikt i bedriften. Utgangspunktet for valg av oppgave er interessen for fagfeltet ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Snefjellå Grønås, Jon Isak; Tynes, Bjørnar (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar sikte på å verdsette SalMar ASA, et ledende selskap innen oppdrettsindustrien, og undersøke den fundamentale aksjeverdien per 31.12.2021. Vår analyse tar hensyn til politiske, økonomiske, sosiale, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Nyima, Lukas Kolås (Bachelor thesis, 2022)
   SATS ASA er Nordens største treningssenterkjede med 250 treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, nærmere 10 000 ansatte og 70 0000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. SATS tilbyr gruppetrening, spinning, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Martinsen, Nicholas Fadler; Mortensen, Martine Steller (Bachelor thesis, 2023)
   SATS ASA går inn i 2023 som den ledende aktøren innen treningssenterbransjen i Norden med en klubbportefølje i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet hadde i 2022 en medlemsbase på 721 000 medlemmer fordelt på 275 ...
  • Verdsettelse av Scatec Solar ASA 

   Bjørnestad, Yngve Arnold Bondø; Andresen, Eirik Osberg; Brænd, Andreas Kovdal (Bachelor thesis, 2019)
   Scatec Solar ASA («Scatec Solar») er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor solenergi. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Scatec Solar per 01.01.2019 og dermed kunne si om aksjen er over- ...
  • Verdsettelse av selskapet Self-Storage Group ASA 

   Hama-Qhader, Hawkar; Skogen, Lelde; Bakken, Martin Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler det børsnoterte selskapet Self-Storage Group ASA. Formålet med oppgaven er å verdsette selskapet gjennom bruk av tradisjonelle verdsettelsesmetoder. Den definerte problemstillingen i ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig 

   Klavestad, Henrik Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bachelorutredelsen har jeg gjennomført en verdsettelse av Selvaag Bolig ASA. Oppgaven skal utrede problemstillinger i to deler, en overordnet hovedproblemstilling med et følgende underliggende delproblem. Dette ...
  • Verdsettelse av Volkswagen 

   Kiss, Daniel (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har jeg utført en overordnet investeringsanalyse av bilkonsernet Volkswagen AG ved å benytte en kontantstrømsanalyse ihht. totalkapitalmetoden. Kontekst for oppgaven er hvordan et av verdens største ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Bergeland, Øyvind; Bernhardsen, Fredrik; Dalan, Torkel Østlyngen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (heretter kalt XXL i oppgaven). Vår problemstilling har vært å vurdere den fundamentale verdien til selskapet, og gi vår anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse Juventus 

   Drin, Zymeri; Ghaedamini, Keivan (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien til fotballklubben Juventus FC. Juventus er en stolt klubb med rik historie, og de eksisterer i en bransje som er relativt uoversiktlig. Denne bransjen har sett en ekstrem ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...