• Piggybacking your way to independent internationalization 

   Horne, Vidar; Solem, John Kåre (Master thesis, 2013-02-12)
   The purpose of this study has been to increase the understanding of piggybacking in international market entry. A piggybacking relationship consists of two partners, a rider (SME) and a carrier, where the rider exploits ...
  • Pitfalls of the Betting-Against-Beta Strategy in Norway 

   Gloppestad, Christine; Christensen, Felix Andreas (Master thesis, 2021)
   In this master thesis, we study the Betting Against Beta strategy in the Norwegian market between 1983 and 2019. We study the drivers of return and evaluate whether investors can pro t from the strategy. We nd that the ...
  • Planlegging av prosjekt : veien til suksess 

   Paulsen, Silje Trøan; Bakken, Alexander Rødøy; Karlsen, Ellen Heum (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Lerøy Hydrotech AS som er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Oppgaven handler om planleggingen av et omorganiseringsprosjekt, hvor Lerøy Hydrotech AS skal legge ned ...
  • Platform Economics and Regulatory Change : a multiple-case study on Airbnb and Uber 

   HANNESSE, Megane (Master thesis, 2020)
   The significant growth of platform companies has disrupted, altered and threatened our existing way of living and traditional industries. These platforms have fostered many debates about their business model which are ...
  • Playpulse 

   Iversen, Stian Sanni (Bachelor thesis, 2018)
   This dissertation analyses PlayPulse’s opportunities in China. The dissertation analyses the fitness industry, the gaming industry and the e-sport industry in China. It analyses PlayPulse’s overall preparedness for ...
  • Police Culture and Women in Police Leadership 

   Grønning, Silje; Karim, Nargis Bibi (Master thesis, 2019)
   We have in this thesis chosen to write about the organizational culture of the police and female police leadership development. The study has been carried out with the cooperation of eleven different females in leadership ...
  • Political economy and corporate governance : political connection of board directors and political moderation of CEO-wages in Norwegian state-owned companies 

   Angeles, Renira Corinne (Master thesis, 2012-05-09)
   This thesis examines the relationship between political connection of board directors and CEO-wages in 27 Norwegian state-owned companies and enterprises in 2000-2010. I hypothesize that political connected directors ...
  • Political risk and international investment : the renewable energy market in Australia and the 2013 election 

   Kirsebom-Aronsen, Cecilie (Master thesis, 2013-02-13)
   Renewable energy has become a controversial political- and economical topic. The world community are on a global scale experiencing shrinking reserves of non-renewable energy sources such as fossil fuels, which also are ...
  • Politiets strategiske terrorbekjempelse av al-Qaida og ISIL 

   Dalen, Lena Helene; Rabe, Stian (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det finnes viktige forskjeller og likheter mellom al-Qaida og ISIL, som kan ha betydning for politiets strategi for bekjempelse av terror. Vi har benyttet en kvalitativ ...
  • Politikkens mørke side 

   Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
   denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
  • Politiske konjunktursykler i Norge 

   Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
   I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...
  • Portfolio Optimization : On Risk Measures and Estimation Techniques 

   Barstad, Johannes Andreas; Heitmann, Olve (Master thesis, 2016)
   This thesis focuses on the risk measure in the Markowitz algorithm. We discuss why assuming normality is unrealistic, and why the unconditional sample covariance matrix is an inappropriate input for the algorithm. We compare ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • Posisjonering av Kultursenteret ISAK 

   Espenes, Thale Merete (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven er skrevet om Kultursenteret ISAK i Trondheim. Deres virksomhet, som er en del av Kulturenheten i Trondheim Kommune, er til for å gi ungdom et sted utforske og oppleve kultur. Kultursenteret ISAK har behov ...
  • Posisjonering av Mercursenteret 

   Sætnan, Tonje Raknes; Moxness, Siri Ravlosve; Friman, Malin Anna (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Oppgaven har til hensikt å finne ut hvordan Mercursenteret skal styrke sin posisjon. Problemstillingen ble utarbeidet da vi hadde en antakelse om at kjøpesenterets posisjon var svak. Problemstillingen ble da Hvordan ...
  • Posisjonering på Omega-3 markedet 

   Tidemand-Johannessen, Sindre; Løvbakken, Sondre Skauge; Sletten, Martin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er utformet på bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver i SALfresh. SALfresh er en ny aktør og har et nytt produkt på Omega-3 markedet. De trengte derfor hjelp til hvordan å nå markedet med sitt produkt. I ...
  • The Post IPO Performance of Nordic High-Growth Companies 

   Zelaya, Juan Carlos; Tkachenko, Kirill (Master thesis, 2020)
   We study Nordic high-growth IPOs, measuring firms’ ability to meet the revenue growth expectations that their offer prices imply, and estimating the relationship between growth expectations and abnormal returns. We ...
  • Post-acquisition performance of family owned firms and the effect of separating concentrated decision-making and risk- bearing functions: Evidence from Norway 

   Falch, Stian Renslo; Edvardsen, Fredrik Wean (Master thesis, 2021)
   This thesis examines the financial performance of family firms transition to nonfamily firms and the effect of having an active family ownership. The analysis is based on Norwegian unlisted firms in the period of 2000-2018, ...
  • Post-Delisting Performance of Voluntary Privatized Companies 

   Balog, Aron; Garneng, Anders Birkeland (Master thesis, 2021)
   We analyze active owners’ ability to realize incentives that motivate voluntary delisting of firms. Reduced agency and regulatory costs and an increased tax shield are primary motivational factors that should improve a ...
  • PR-kampanje for Rosenborg Ballklub 

   Overskott, Sigurd; Engh, Dorthe (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, tilknyttet PR-og Markedskommunikasjonsstudiet ved Handelshøyskolen BI – Campus Trondheim. Vår kampanje er utarbeidet i samarbeid med Rosenborg Ballklub. ...