Now showing items 447-466 of 817

  • Kjøpekraftsparitet og den norske kronen 

   Gjertsen, Fredrik; Sundt, Sophie Emilie; Kiil, Ian Benjamin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven benytter vi oss av konkurransekursindeksen (KKI) og euro for å undersøke om relativ kjøpekraftsparitet gjelder mellom Norge og utvalgte handelspartnere i perioden 1999-2020. Innledningsvis presenterer ...
  • Kjøresimulator i trafikkopplæringen 

   Kongshaug, Nora Fredly; Gjørsvik, Lotte Solvik; Gausen, Kari (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Trondheim ble skrevet våren 2020 i samarbeid med trafikkskolen Way. Way er en av få aktører i Norge som tilbyr simulatorbasert trafikkopplæring, og dette vekket en ...
  • Klageatferd og barrierer: En undersøkelse av misfornøyde forbrukeres intensjon til å klage direkte til bedriften 

   Røstadsand, Synne Johanne Eikeland; Mofjell, Cornelia (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien handler om klageatferd og ulike barrierer knyttet til det å klage. Til tross for at bedrifter jobber for nullfeilprinsippet, er dette som regel umulig å oppnå i realiteten. Som resultat blir kunder av og ...
  • #klammakompis 

   Staumo, Grethe Alexandra; Eriksson, Eva Malin; Viken, Lise Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i arbeidet med denne oppgaven utarbeidet en holdningskampanje med avdelingen for seksuell helse i Helsedirektoratet. Målgruppen for denne kampanjen er unge voksne mellom 20-25 år, som er seksuelt aktive og ikke i ...
  • Klimakostnadenes påvirkning på norsk petroleumsvirksomhet til havs 

   Morterud, Ole Eintveit; Krüger, Martin; Bratthammer, Samuel Langeland (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven innen anvendt makroøkonomi undersøker karbonkostnader og deres innvirkning på norsk petroleumssektors lønnsomhet. Gjennom en omfattende analyse av karbonpriser, utslippstrender og scenarioer, presenteres ...
  • KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

   Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
   Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
  • KO Consulting : etablering og vekst 

   Kjellgreen, Trude; Myhre, Per Olav; Opsahl, Kristina (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer ...
  • Kommunikasjon i prosjekter 

   Blankson, Linda (Bachelor thesis, 2016)
   I denne besvarelsen har jeg tatt for meg fagområdet prosjektledelse med fokus på kommunikasjon og med utgangspunkt i et prosjekt i Coop. Bakgrunnen for dette prosjektet er at Coop har kjøpt ICA og skal omprofilering og ...
  • Kommunikasjon ved bruk av to ulike gjennomføringsstrategier i samme prosjekt 

   Komarcic, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Prosjekt Autosys er et prosjekt på vegne av Statens Vegvesen. Gjennomføring av prosjektet er blitt forsøkt å utføres to ganger tidligere, både i 2002 og 2008. Et prosjekt som i utgangspunktet skulle koste 285 millioner ...
  • Kommunikasjon, kundehåndtering og relasjonsbygging 

   Storflor, Vegard; Thorgård, Mats Svensson; Ystad, Håkon Andreas (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I vårt fordypningsfag salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å se nærmere på temaene kommunikasjon, personlig salg, servicekvalitet, kundetilfredshet, lojalitet og relasjoner. Vår bachelor ...
  • Kommunikasjonskampanje for Propeller Recordings - Sløtface 

   Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten (Bachelor thesis, 2017)
   Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i markedet. Våre kvalitative ...
  • Komparativ analyse av oljeprissjokkene i 1986 og 2014 

   Gundersen, Camilla Lillebø; Helgeland, Anne Gro; Bryne, Hilde (Bachelor thesis, 2019)
   Det norske oljeeventyret startet i 1969, og siden den gang har Norge vært gjennom flere oljekriser. I 1986 ble oljebransjen rammet av et tilbudssjokk, der oljeprisen stupte fra 30 USD fatet til 10 USD fatet. Et forholdsvis ...
  • Kondomøyeblikket 

   Lillesæter, Marie Røri; Minsaas, Kornelia; Koppang, Lisa Thesen (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt ...
  • Konflikt og jobbsikkerhet 

   Knapskog, Malin Endestad (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan ulike nivåer i en organisasjon opplever konflikt, konflikthåndtering og jobbsikkerhet. For å kunne undersøke dette nærmere er det brukt en kvalitativ metode med individuelle dybdeintervju ...
  • Konkurranseutsetting av NSB 

   Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
  • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

   Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
   I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
  • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

   Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
  • Konsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger. 

   Skarbø, Lene (Bachelor thesis, 2016)
   I et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Konsumenttillitens påvirkning på sparing 

   Tuvstein, Ola; Tybring-Gjedde, Christian Mathias (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven ser vi på hvor stor effekt konsumentenes tillit til egen og landets fremtidige økonomi har på spareraten i norske husholdninger. Hvorvidt det har en påvirkningskraft, har siden midten av 1960-tallet vært ...