• The biggest bluff in Europe : Benito Mussolinis ansvarsløse lek med makt 

   Strøm, Tanja (Master thesis, 2012-03-28)
   Denne prosjektoppgavens hovedperson er Benito Mussolini. Min hovedproblemstilling er: Il Duce Mussolini; hvordan var det mulig å fremstå som enehersker med gudestatus i en periode for så å bli Italias mest forhatte ...
  • Strategirealisering gjennom prosjektporteføljestyring 

   Løberg, Frode (Master thesis, 2012-11-16)
   Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan tre norske virksomheter har valgt å drive styring av sine prosjektporteføljer og kommentere deres praksis. Jeg har valgt følgende problemstilling med delproblemstillinger:  ...
  • Kompetanse i styrene 

   Andersen, Kjersti (Master thesis, 2013-01-21)
   Styrekompetanse i bygg- og eiendomsbedrifter er tema for denne oppgaven. Aksjeloven krever at bedriften skal ha et styre, men sier lite eller ingenting om hvordan styret skal arbeide ei heller hvilken kompetanse som er ...
  • En italiensk ridder, hans våpen hans styrke, hans seier og hans fall : Il Cavaliere - Silvio Berlusconi 

   Stokke, Alfhild (Master thesis, 2013-05-21)
   Denne prosjektoppgavens hovedperson er Silvio Berlusconi. Min hoved-problemstilling er hvordan en av Europas største økonomier har kunnet la seg lede av en så omstridt leder i så mange år. Gjennom underproblemstillingene ...
  • Sosiale mediers rolle i nasjonal krisekommunikasjon 

   Aas, Ellen Wennevold (Student paper, others, 2013-06-25)
   Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på i kriser. Nyere studier på sosial mediebruk i senere års kriser internasjonalt, tegner et bilde av faktisk bruk og egnethet av sosiale medier i kriser. Denne oppgaven benytter ...
  • How to reduce delivery time while keeping sufficient technological flexibility- case study of Ulstein Verft AS 

   Blom, Brita Eknes; Leikanger, Aleksandra (Student paper, others, 2014-01-15)
   The goal of this thesis is to discuss what can be done in the sales phase to reduce delivery times while still keeping necessary flexibility of technological solutions. Although Ulstein Verft has elements of Value chain, ...
  • Overcoming barriers : relation building in Brazil by new entrants from the Norwegian oil and gas SMEs 

   Bern, Tom-Ivar; Cotton, Gilbert Oliver (Master thesis, 2014-02-25)
   The motivation and purpose for writing this term paper was to improve the knowledge and understanding of how Norwegian businesses can increase their success of entering in the Brazilian oil and gas industry market. The ...
  • Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenet 

   Stokke, Alfhild; Rosted, Bjarne; Funderud, Thor (Student paper, others, 2014-10-16)
   Pasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis ...
  • Preventive Measures Against The Nordic Resistance Movement 

   Langseth, Magne; Løland, Stian (Master thesis, 2017)
   The Nordic Resistance Movement, declaring themselves as national socialists, displaying values closely related to those of the World War II Nazi regime, are rapidly expanding in Scandinavia, with Sweden as their base of ...
  • Kvinner lar seg ikke "pille på nesen"! 

   Aasen, Ole Kjetil; Trymbo, Randi Lie (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasjoner. Det ble undersøkt om grupper som fikk ...
  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • En longitudinell studie om utvikling av ledermestringstro og motivasjon til å lede på Hærens Krigsskole 

   Hjortmo, Haakon Marius (Master thesis, 2017)
   Motivasjon til å lede (MTL) og ledermestringstro (LMT) foreslås i denne studien å være sentrale individuelle forutsetninger for utbytte av lederutvikling. Disse egenskaper vil kunne påvirke deltakeres vilje til å påta ...
  • PV- Solar Synergies for Large Hydropower in Angola and Namibia - Epupa-Baynes Revisited 

   Siqueland Knudsen, Johan Bernhard; Kaldestad Hanstveit, Erlend (Master thesis, 2017)
   This paper examines the financial viability for constructing and operating PV-solar in tandem with hydropower within the context of Sub Saharan Africa using the Baynes Hydropower Project on the border between Angola and ...
  • Prosjektoppgave i Human Resource Management 

   Høyum, Connie Helen; Strømberg Killi, Celine (Master thesis, 2017)
   I oppgaven forsker vi på hvorvidt selvbestemmelsesteori stemmer overens med arbeidshverdagen slik de ansatte selv opplever den i en kunnskapsbedrift for mat og drikke. Vi har sett på mønstre og individuelle forskjeller ...
  • Verdivurdering av Höegh LNG Holdings Ltd. 

   Halvorsen, Julie Ba; Skamo, Cathrine (Master thesis, 2017)
   Vi har gjort en verdivurdering av Höegh LNG Holdings basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall per 31. Desember 2016 og sammenlignet den med selskapets markedsverdi på børs, USD 805 mill, den 18 Mai 2017. Som ...
  • Revelje for mestringstro 

   Kjærnes, Jørgen Mathias; Bjørlin, Petter Manfred (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad denne relasjonen lot seg moderere av ...
  • Hvilken betydning har opplevd kompetansemobilisering for prososial motivasjon, og i hvilken grad modereres dette av sosiale og økonomiske leder-medarbeiderrelasjoner? 

   Sjølie, Berit Stensbye; Dvergsdal, Beatrice (Master thesis, 2017)
   Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom opplevd kompetansemobilisering og prososial motivasjon. I tillegg ønsket vi å se om sosial leder-medarbeiderrelasjon (SLMX) og økonomisk leder-medarbeider ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...