• Akershus sykehus - Riktige valg – bedre helse og kostnadseffektivitet 

   Reiten Simensen, Aleksander; Ødegård Olsen, Camilla; Lunde, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Akershus Universitetssykehus, referert til som Ahus, opplever for tiden en drastisk økning av kostnader på medikamenter. Gjennom legemiddelforskriften for 2016, utarbeidet av helsedepartementet, ble sykehuset indirekte ...
  • Bachelor i Prosjektledelse 

   Woll, Johanne Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Jeg har gjennom vinteren og våren 2016 fått lov å følge prosjektet ”Oslo kulturnatt”. Dette er et årlig arrangement i regi av kulturetaten i Oslo kommune, og dette er Norges største endagsfestival med flere enn 170 ...
  • Bacheloroppgave - Prosjektledelse 

   Rasmussen, Martine (Bachelor thesis, 2018)
   I min teoretiske bacheloroppgave ønsket jeg å se på hvilke kommunikasjonsformer og evner en god prosjektleder innehar, og hvor viktig dette er for gevinstrealiseringen i et prosjekt. Dermed ble problemstillingen som følger: ...
  • Bacheloroppgave i prosjektledelse 

   Espeland, Ester Mathilde (Bachelor thesis, 2020)
   Ny lovgivning fra myndighetene medførte reduserte inntekter for inkassobransjen. Det ble av mange vurdert som en trussel mot grunnlaget for den type virksomheter. Mag AS møte utfordringen ved å etablere et prosjekt for ...
  • Bruker Vintervoll prinsippene i PRINCE2? 

   Grevskott, Lars; Mawladat, Fatima; Yilmaz, Umra (Bachelor thesis, 2021)
   denne oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med denne oppgaven er å få en grunnleggende oversikt over og kunnskap om hvordan Vintervoll gjennomfører prosjektstyringen sin ved Lilleby byggeprosjekt. Vi ...
  • BTH 25321 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 

   Lieng, Merethe Trøbråten (Bachelor thesis, 2017)
   Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største statlige utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Høgskolen har hverken mange eller store interne prosjekter, men etter et møte i ledergruppen, januar 2017, ble det satt ...
  • Byggingen av Heggstadmoen : En vurdering av interessenthåndteringen 

   Reum, Ole Kristian Dullum; Adolfsen, Sindre; Rindalsholt, Martin Andreas (Bachelor thesis, 2018)
   Interessenthåndtering er et dagsaktuelt tema innenfor faget prosjektledelse. En god eller dårlig interessenthåndtering kan skille mellom vellykkede og mindre vellykkede prosjekt. Problemstillingen vi har valgt er: - ...
  • Bærekraftig utvikling i prosjekter Hvordan kan prosjektleder oppnå bærekraftige prosjektresultater ved benyttelse av gevinstrealisering? 

   Klufterud, Kristina (Bachelor thesis, 2016)
   Jeg har skrevet en teoretisk bachelor der jeg ønsket å utforske hvordan miljø passet inn i prosjektledelse som utviklet seg til å inkludere miljø under et svært relevant tema nemlig bærekraftighet. Først redegjør jeg for ...
  • Den moderne musikkfestival 

   Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...
  • - Det lille i det store - 

   Haug, Emma Køhler; Egner, Vårin Raaum; Norbeck, Tina Skuland (Bachelor thesis, 2018)
   Sammendrag I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheims styring av byggeprosjektet Moholt 50|50. Moholt 50|50 er delt opp i fem delprosjekter og vi har tatt utgangspunkt ...
  • Effekten av felles forståelse 

   Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina (Bachelor thesis, 2016-03-01)
   Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”. Vi ønsker ...
  • Effekten av Scrum Zero Emission Citizen 

   Bremer, Natalie Elise Norton (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Zero Emission Citizen som utvikles av TietoEvry, Ducky og Asplan Viak. Besvarelsen vil ta utgangspunkt i teamet til TietoEvry, da det er min kontaktbedrift. Prosjektet handler om å ...
  • Egga Barnehage: samarbeid i prosjekter 

   Karlsen, Mali; Karlsen, Marja (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om byggingen av Egga barnehage i Meråker Kommune. Barnehagen ble ferdigstilt 01.august i 2011. Oppgaven omhandler samarbeidet i byggeprosjekt og vi har dermed tatt utgangspunkt ...
  • En kvalitativ analyse av økt innovasjonsevne ved bruk av kunnskapsdeling og infrastruktur 

   Sivertsen, Marthe; Røys, Torbjørn (Bachelor thesis, 2019)
   Det er svært vanskelig å svare på nøyaktig hva et klyngeprosjekt er. Det er blant annet et politisk virkemiddel for å styrke innovasjonsevnen, produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraft hos medlemsbedriftene. Vi anser ...
  • En muntlig enighet på – at kontrakten skal du få 

   Midtlyng, Mats Sebastian; Kirkestuen, Fredrik; Isaksen, Sveinung (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i prosjekt Sjøgangen. Prosjektet i oppgaven ble utført av Pir 2 som er et arkitektfirma. Prosjektet gikk ut på å utarbeide en planog designskisse til broen Sjøgangen. Problemstillingen til ...
  • En sammenlignende casestudie av hvordan bruk av agile metoder i en hybrid arbeidshverdag fører til økt effektivitet 

   Pavasovic, Sanja; Wick, Celine (Bachelor thesis, 2021)
   Fra litteraturen og en rekke tidligere studier kommer det frem at en agil tilnærming setter krav til tett fysisk kontakt for å sikre effektiv samhandling (A. Cockburn & Highsmith, 2001). I denne bacheloroppgaven har vi ...
  • Et retrospektivt case-studie av Dale eiendomsutvikling 

   Kristiansen, Benedikte Karoline; Bayanloo, Maryam (Bachelor thesis, 2017)
   Med denne bacheloroppgaven i prosjektledelse ønsker vi å undersøke om strategisk prosjekttilnærming kunne bidratt positivt til Dale Eiendomsutvikling som i utgangspunktet ikke drev prosjektbasert. Dernest ønsker vi å ...
  • Et ”trykklart” prosjekt 

   Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...
  • Eyr Medical 

   al-Mosawi, Rasha (Bachelor thesis, 2017)
   Eyr Medical initierte i januar 2017 prosjektet «Content Marketing», med et mål om å øke brukerengasjement ved en økning av antall videokonsultasjoner gjennom applikasjonen innen juni 2017. Selskapet er et nyetablert ...
  • Fallgruver i byggeprosjekter 

   Aalmo, Ola Johannes; Eggen, Jone Bakken; Lewis, Andreas David (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene ...