• Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

   Carlsen, Mari Tømt; Couling, Sandra; Glorvigen, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   Som en avsluttende del av studiet Kommunikasjonsledelse skriver vi bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Oslo. Med Helsedirektoratet som oppdragsgiver har vi utarbeidet en holdningskampanje ...
  • Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

   Skulstad, Trude; Sudmann, Kjersti Halland (Bachelor thesis, 2021)
   Til vår bacheloroppgave har vi utarbeidet en kampanjeplan i samarbeid med Bergen Sentrum AS. Bedriften er det offisielle sentrumselskapet i Bergen og arbeider med å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift ...
  • Barneklær og leker som forbruksfenomen : viktigheten av kundeinnsikt 

   Asbølmo, Marte Sofie; Drevland, Marthe Worvik; Kamp, Maren Larsen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet med utgangspunkt i barneklær- og leketøysbutikken Kool Kidz i Trondheim og Oslo. Målet med oppgaven var å etablere kundeinnsikt for å gi Kool Kidz en konkurransefordel. Funnene kan likevel ...
  • Bry Deg - si nei til narkotika 

   Ytreland, Håkon Synnes; Bakken, Renate Severson; Haukenes, Herman Willem (Bachelor thesis, 2019)
   Bacheloroppgaven fra studielinjen Kommunikasjonsledelse tar for seg en gjennomtenkt kampanje for prosjektet Bry Deg – si nei til narkotika v/ Handelshøyskolen BI, Bergen. Vår samarbeidspartner er NNPF, og herunder deres ...
  • En PR-kampanje for Blå Sløyfe-Aksjonen 2018 

   Monsen, Thea Arbjerg; Lund, Marthe Røkke (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim. Oppdragsgiveren for kampanjen er Kreftforeningen og Blå Sløyfe-Aksjonen, som er den offisielle aksjonen mot prostatakreft i ...
  • "Fra en mann til en annen" - Kampanje på oppdrag fra mental helse 

   Tufto, Eivor Stefanussen; Granung, Mirva Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er et avsluttende arbeid for studiet kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven presenterer en kampanjeplan på vegne av vår oppdragsgiver, Mental Helse. Kampanjens formål er ...
  • Fryktbaserte røykesluttkampanjer - motiverende eller distanserende? : En kvalitativ undersøkelse av røykesluttkampanjen "Røyken tar pusten fra deg" 

   Rønnestad, Iselin; Søfteland, Anette; Drabløs, Christel (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   I januar 2009 fikk røykeslutt-kampanjen «Røyken tar pusten fra deg» økt eksponering på tv. Kampanjen viste mennesker som var rammet av Kols, en sykdom forårsaket av tobakk. I denne oppgaven ville vi finne svar på følgende ...
  • Hvordan kan 3T-Treningssenter bygge sterkere kunderelasjoner ved bruk av sosiale medier? 

   Berg, Monica Halvorsen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Sosiale medier byr på et enormt potensiale når det kommer til relasjonsbygging mellom merkevare og kunde. Jeg har i denne oppgaven tatt for meg tematikken knyttet opp mot dette, og sett på hvordan sosiale medier kan fungere ...
  • Hvordan kan HIT The Gym styrke sin posisjon som et moderne og trendy treningssenter i Trondheim? 

   Aakernes, Linda; Hagen, Elise; Mangrud, Martine Sandvik (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Denne oppgaven omhandler treningssenteret HIT The Gym. I markeder med flere sterke aktører, er det viktig å finne ledige posisjoner og relevante differensieringspunkter for å skille seg fra konkurrentene. Vi har derfor ...
  • Hvordan kan Mercur styrke sin posisjon i Trondheims kjøpesentermarked? 

   Reiten, Hans; Huus, Sindre Vold; Olsvik, Geir (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne bacheloroppgaven omhandler kjøpesenteret Mercur i Trondheim. Oppgaven bygger videre på et strategidokument utarbeidet av de samme forfatterne høsten 2012. Den overordnete problemstillingen for oppgaven er som ...
  • Hype!: fenomenet hype forstått gjennom storsuksessen til Tesla Motors 

   Hamarheim, Marthe Bratterud; Herrefoss, Silje; Ørbech, Håkon Davidsen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltene forbrukeratferd og merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss i utvalgte teoriområder innenfor disse. Vi har valgt å ...
  • #ikkemertomtmatskap 

   Tømta, Ida Wendel; Joner, Emilie Wolf (Bachelor thesis, 2017)
   Dette er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøgskolen BI. Oppgaven oppsummerer et treårs studie i PR og markedskommunikasjon. Oppdragsgiver for kampanjen er Hjelpende hender, og vi har ...
  • Informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinen 

   Holand, Ida Kristine; Skage, Kine Midtun (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere ...
  • Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...
  • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

   Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
  • Kampanjeplan for Helsedirektoratet 

   Nordheim, Rebekka; Flakne, Johanne Brandal; Knutzen, Andrea Takle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen ...
  • Kampanjeplan for Kode kunstmuseer og komponisthjem 

   Valvik, Sandra Lillesalt; Bjørkedal, Veronika Dale; Gjerde, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven vil vi presentere en integrert kommunikasjonskampanje vi har utarbeidet for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hensikten med kampanjen er å øke besøkende av målgruppen studenter i alderen 18-25 ...
  • Kampanjeplan for Norsk Gjenvinning "Det finnes ikke søppel mer" 

   Rikartsen, Sunniva; Miguez, Remi; Riddebäck, Malin Anna (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av selskapet Norsk Gjenvinning, som arbeider med å gjenvinne avfall til resirkulerte råvarer. Selskapet har en visjon om at avfall er løsningen på fremtidens ...