Now showing items 183-202 of 817

  • Er de mindre revisjonsselskapene digitalt moden for mulighetene kunstig intelligens gir? 

   Hofseth, Maren Ringen; Haukeberg, Maria Aleksandra (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er digital modenhet og kunstig intelligens innenfor revisjonsbransjen, med hovedfokus på de mindre selskapene. Formålet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Er de ...
  • Er det lønnsomt å drive bærekraftig? Empirisk analyse av hvorvidt miljø- og klimainitiativer blant selskapene notert på Oslo Børs påvirker selskapenes finansielle prestasjoner 

   Nornes, Sara Hollung (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien er å bidra til økt innsikt i hvorvidt selskaper kan påvirke sine finansielle prestasjoner ved å implementere klima- og miljøinitiativer i den daglige driften. Klimautfordringene verden står ovenfor ...
  • Er det lønnsomt å investere i bærekraftige selskaper? 

   Lystrup-Lydersen, Agathe; Sel, Ingrid Marie; Guin Tjetland, Tonje (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med studien er å bidra til økt innsikt i hvorvidt det er lønnsomt å investere i selskaper som implementerer bærekraftige initiativer i sin drift. Klimautfordringene verden står overfor i dag har fått økt betydning ...
  • Er det slik at generasjon X har en annerledes kjøpsprosess sammenlignet med generasjon Y? 

   Ertenstein, Regine Sjøli; Dahl, Marte Ådlandsvik; Lundqvist, Klara Ellen Bois (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt utgangspunkt i generasjon X, født mellom år 1965 - 1979 og generasjon Y, født mellom år 1979 - 1996. Vi ønsket å fordype oss i kjøpsprosessen og dens betydning for generasjonene ved ...
  • Er folk skeptiske til å ansette ledere med høy IQ? 

   Mannseth, Kaja Kjelby (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om folk er skeptiske til å ansette ledere med høy intelligens. Det overordnede forskningsspørsmålet er: «Er folk skeptisk til å ansette ledere med høy IQ?». Det ble utviklet ...
  • Er fremtidens hjemlevering flyvende? En studie av droner i last-mile levering 

   Fuhrmann, Filip; Langset, Magnus Frøyshov; Bakken, Berge Gjerstad (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven utforsker potensial og utfordringer ved å bruke droner i last-mile levering for Posten Norge AS. Formålet er å presentere et informasjonsgrunnlag til en strategisk beslutning. Vi har gjennomført et ...
  • Er myndighetene underlagt en budsjettskranke? 

   Espeli, Bengt Magne (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven studere jeg effekten av vedvarende offentlige underskudd. Flere land, blant andre, USA, Japan og Storbritannia har med få unntak hatt underskudd i offentlig sektor de siste 30 årene. Gjennom å stille ...
  • Et dult for en sunnere hverdag 

   Blokkum, Katrine Haugen; Larssen, Line Bjerkset; Engh, Maren Valheim (Bachelor thesis, 2019)
   Kan utvalgte dult få kunder som handler matvarer på nett til å ende opp med en sunnere handlekurv? I denne oppgaven har vi gjennomført et eksperiment i nettbutikken til Meny for å finne svar på akkurat dette. Med ...
  • Et kvantitativt studie om hvordan ulike faktorer påvirker følgeres tilknytning og kjøpsintensjon til strikkedesignere / strikkebedrifter på Instagram 

   Amundsen, Pia Marlene Øye; Hasselø, Marte (Bachelor thesis, 2021)
   Sosiale medier er kanaler som kan benyttes av bedrifter til å selge og skape kontakt med følgere. Instagram er en kanal med mange brukere og gode muligheter for bedrifter til å oppnå kontakt med relevante kundegrupper. ...
  • Et retrospektivt case-studie av Dale eiendomsutvikling 

   Kristiansen, Benedikte Karoline; Bayanloo, Maryam (Bachelor thesis, 2017)
   Med denne bacheloroppgaven i prosjektledelse ønsker vi å undersøke om strategisk prosjekttilnærming kunne bidratt positivt til Dale Eiendomsutvikling som i utgangspunktet ikke drev prosjektbasert. Dernest ønsker vi å ...
  • Et ”trykklart” prosjekt 

   Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...
  • Etikk som butikk : et fremtidig konkurransefortrinn i klesbransjen? 

   Ludvigsen, Line Spets; Pedersen, June Karine (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne oppgavens problemstilling omhandler hvordan etikk kan bli et fremtidig konkurransefortrinn for klesbransjen. Oppgaven er engasjert av det vi har sett i mediebildet den siste tiden hvor spørsmålet om etikk i klesbransjen ...
  • Exit 

   Ellefsæter, Karoline; Nordli, Ole Gunnar Henriksen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg salgsprosessen av egen virksomhet, herunder exit. Målet med oppgaven er å definere utslagsgivende faktorer man bør ta hensyn til, og prøve å tidfeste når man skal begynne å innrette seg de ...
  • An exploratory examination into cultural differences on climates for creativity and innovation: Viewing culture through the lens of language 

   Pupal, Soli (Bachelor thesis, 2020)
   This exploratory study aims to explore potential differences in individuals` organizational climate perception from the perspective of culture. Potential differences according to gender is also explored. In order to ...
  • Eyr Medical 

   al-Mosawi, Rasha (Bachelor thesis, 2017)
   Eyr Medical initierte i januar 2017 prosjektet «Content Marketing», med et mål om å øke brukerengasjement ved en økning av antall videokonsultasjoner gjennom applikasjonen innen juni 2017. Selskapet er et nyetablert ...
  • Ezinne Athletics 

   Okparaebo, Ezinne; Nesse, Martine Eirin; Strømme, Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss organisasjonen Ezinne Athletics, som per dags dato er en veldedig organisasjon som har som mål å få økt antallet av jenter med minoritetsbakgrunn i friidretten, da det tilbudet som ...
  • Facebook truet av transformativ teknologi 

   Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...
  • Faktorer for valg av innkjøpsmetode av dagligvarer 

   Jacobsen, Simen Bratteli (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven handler om hvilke faktorer som er avgjørende når en forbruker skal bestemme seg for innkjøpsmetode av dagligvarer. Problemstillingen blir altså: «Hvilke faktorer påvirker forbrukernes valg av innkjøpsmetode for ...
  • Faktorer som kan påvirke grad av arbeidsnarkomani 

   Klausen, Thea Bruun; Nordskag, Katinka Emilie; Ring, Eila Hansen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne studien er å finne ut av hvordan spesifikke faktorer kan påvirke graden av arbeidsnarkomani. Vi ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser arbeidsnarkomani har for jobb-hjem balansen, da det også har ...
  • Fallgruver i byggeprosjekter 

   Aalmo, Ola Johannes; Eggen, Jone Bakken; Lewis, Andreas David (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene ...