Now showing items 367-386 of 6107

  • Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

   Skulstad, Trude; Sudmann, Kjersti Halland (Bachelor thesis, 2021)
   Til vår bacheloroppgave har vi utarbeidet en kampanjeplan i samarbeid med Bergen Sentrum AS. Bedriften er det offisielle sentrumselskapet i Bergen og arbeider med å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift ...
  • Bacheloroppgave i kulturledelse 

   Trøen, Aida Joseph; Bratbak, Nina Flatnes; Johnsen, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Gatekunst er blitt en veldig populær uttrykksform. Flere steder har erfart hvordan gatekunsten kan påvirke det offentlige rom og menneskene som ferdes der. Oslo har lenge holdt fast ved en nulltoleranse for graffiti og ...
  • Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse 

   Nguyen, Thy Anh Hoang; Eikeland-Tande, Erle; Strøm, Julie Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   I løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for ...
  • Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 

   Aanensen, Thomas; Tjøtta, Sina; Hegrestad, Jone (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien handler om hva som påvirker intensjonen hos yngre forbrukere i Norge, samt hvorvidt det er en sammenheng mellom intensjon og atferd ved kjøp av mobiltelefon. Bakgrunnen for valget av dette temaet henger sammen ...
  • Bacheloroppgave i Merkevarestrategi 

   Bredesen, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven dreier seg om Norsk Tipping og deres bruk av sponsing. Sponsing går ut på at en bedrift bidrar med økonomiske ytelser til et objekt, som i gjengjeld bidrar med overføring av assosiasjoner tilbake til ...
  • Bacheloroppgave i prosjektledelse 

   Espeland, Ester Mathilde (Bachelor thesis, 2020)
   Ny lovgivning fra myndighetene medførte reduserte inntekter for inkassobransjen. Det ble av mange vurdert som en trussel mot grunnlaget for den type virksomheter. Mag AS møte utfordringen ved å etablere et prosjekt for ...
  • Bacheloroppgave i Retail Management 

   Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
   Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...
  • Bacheloroppgave i Retail Management 

   Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...
  • Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse 

   Billing, Atle; Hagesæter, Mikal André; Singh, Harman Uppal (Bachelor thesis, 2016)
   I møte med forlegger kom det frem at han mistenkte at forlaget hadde mange ulønnsomme titler på lager. For å undersøke hans hypotese har vi derfor gjennomført en rekke analyser for å beregne hvordan fjerning av disse ...
  • Bacheloroppgave om kjøpesentre i Norge 

   Sjølyst, Ane; Nilsen, Charlotte Søgaard; Strand, Synne Skoe (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven omhandler revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape attraktivitet blant disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hva kan norske kjøpesentre gjøre for å skape ...
  • Bacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina. 

   Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet og mangel på rent vann. ...
  • Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

   Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...
  • The Bachman Belson Dilemma How corporate and traditional accelerators impact startup trajectory through funding 

   Tvedt, Bård; Soteland, Erlend (Master thesis, 2020)
   This paper tackles differences between startup accelerators that has previously been left unattended in research: How do corporate and traditional accelerators differ in the way they affect a startup’s trajectory in terms ...
  • Back to basics: Behavioral theory and internationalization 

   Surdu, Irina; Greve, Henrich R.; Benito, Gabriel R G (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   International business (IB) scholars’ over-reliance on a select few theories leaves our understanding of firm internationalization incomplete. The behavioral theory of the firm (BTF) can offer new insights and can be used ...
  • Back to Basis: Recent Evidence on Arbitrage Strategies and Interest Rate Derivatives 

   Goldaman, Angelica; Holmedal, Daniel (Master thesis, 2019)
   We examine near-arbitrage strategies in the market for interest rate derivatives. Using futures and forward rate agreements, we construct replication portfolios that match cash flows of vanilla interest rate swaps. ...
  • Back to the future - a meta-analysis of biases in innovation prediction 

   Berenett, Renate; Myrmel, Caroline Eidem (Master thesis, 2017)
   The contribution of this paper is to review predictions of the adoption and diffusion of smart home technology, and investigate whether, and how researcher bias might influence such predictions. The background for the ...
  • ”Bad banking, bad policy and bad luck” – En case-studie av Islands lille, store finanskrise 

   Stangeland, Håvard Midtun; Thorsen, Andreas; Engebretsen, Sarita (Bachelor thesis, 2016)
   Island var lenge en del av den nordiske suksesshistorien. Landet var preget av politisk stabilitet, lav arbeidsledighet, en solid økonomi og gode levekår. Suksesshistorien fikk seg imidlertid en knekk i 2008, da landet ...
  • Balance in Social and Economic LMX Relationships and its Relation to Work Performance - Relational Schemas as Moderator 

   Motzfeldt, Gyda Flaaten; Evensen, Ingrid Kjølberg (Master thesis, 2020)
   The aim of this study is to examine the link between social leader-member exchange (SLMX) balance, economic leader-member exchange (ELMX balance), and work performance. It also examines whether followers’ expressive and ...
  • Balancing Efficiency and Co-Creation in Networks: A Case Study of Ruter 

   Engh, Kristine Hageselle; Lund, Hanna Marie (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to explore how efficient coordination and co-creation for innovation can be combined in a business network. To study this, we build on literature about networks and knowledge sharing, to provide insight ...
  • Balancing leadership in projects: Role of the socio-cognitive space 

   Drouin, Nathalie; Müller, Ralf Josef; Sankaran, Shankar; Vaagaasar, Anne Live (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Balanced leadership has emerged as a contemporary theory of the dynamics in the continuous transfer of leadership authority between project managers and team members in projects. This article addresses the cognitive ...