Now showing items 4681-4700 of 6119

  • Safe Haven CDS Premiums 

   Klingler, Sven; Lando, David (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Credit default swaps can be used to lower the capital requirements of dealer banks entering into uncollateralized derivatives positions with sovereigns. We show in a model that the regulatory incentive to obtain capital ...
  • Safety and Security: A cross-professional comparison 

   Steen, Riana; Ribeiro, Hugo; Shukla, Anurag (Chapter, 2021)
   From the theoretical perspectives, traditionally, safety and security represent different contexts, which challenges exchanging ideas, methods, and results between these two scientific fields. Therefore, a distinction ...
  • Sailing green : a protection motivation analysis of green consumption choices in China 

   Hellen, Sondre; Falkner, Gregor (Master thesis, 2017)
   Many Chinese consumers experience environmental problems like air and water pollution first-hand - does that lead them to making greener consumption choices? We aim to show the suitability of Protection Motivation Theory ...
  • Saksomkostninger i multinasjonale konsern 

   Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt hvilke selskap i multinasjonale konsern som dekker / bokfører saksomkostninger, og eventuelle skattemessige konsekvenser. Bakgrunnen kan være relatert til at ...
  • Sales growth or employment growth? Exporting conundrum for new ventures 

   Chen, Mei; Ni, Peijie; Reve, Torger; Huang, Jing; Lu, Ren (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose Previous studies primarily focus on how to achieve better performance in the international markets, but few centers on whether internationalization is a promising strategy for new ventures’ growth and development. ...
  • Sales to centre stage! Determinants of the division in strategic sales decisions within the MNE 

   Reichstein-Scholz, Harriet; Giroud, Axèle; Yamin, Mo; Andersson, Ulf (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Extant international business (IB) literature on Headquarter (HQ)-subsidiary relationships has established that where decision-making occurs, it influences a firm’s performance. Existing studies propose that the degree of ...
  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Salmon trout, the forgotten cousin? 

   Landazuri-Tveteraas, Ursula; Oglend, Atle; Steen, Marie; Straume, Hans-Martin (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This study investigates potential economic reasons why the production of trout is maintained in Norway by analyzing prices and production for Norwegian Atlantic salmon and trout. The species Atlantic salmon dominates the ...
  • Samarbeid eller konkurranse: to alternative veier til lavere priser og kostnader 

   Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Spør en økonom om hvordan man skal få lavere priser og kostnader, og svaret vil høyst sannsynlig være konkurranse. Rådet er fulgt av politikere ved at de har deregulert markeder og oppløst tidligere monopoler innen blant ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samarbeid og læring i byggenæringen - En case studie av Nye St. Olavs Hospital 

   Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen fra januar 2007 til august 2009. Prosjektet har hatt til hensikt å bidra ...
  • Samarbeid på norsk: et konkurransefortrinn i den globaliserte økonomien 

   Finsrud, Henrik D.; Moen, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Høy endringstakt og fokus på både innovasjon og kostnadseffektivisering preger den globale økonomien. Norske og nordiske bedrifter har møtt denne utfordringen med å utvikle nye organisasjonsformer med en desentralisert ...
  • Same ambitions - different tracks: A comparative perspective on Nordic elite sport 

   Andersen, Svein S.; Ronglan, Lars Tore (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Studies of politics, welfare states and social issues often emphasize the commonalities that constitute a Nordic model. Similarly, research on international elite sport emphasize the convergence of elite sport systems. In ...
  • Same pond, different frogs: How collective change readiness level and diversity associates with team performance 

   de Jong, Jeroen P.; Nikolova, Irina; Caniëls, Marjolein C. J. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Despite the critical importance of teams in organizational change processes, we still know little about how collective change readiness (CR) in teams associates to team outcomes. In this study, we take a multilevel approach ...
  • Samfunnsansvar i leverandørkjeden En analyse av hvordan et lite norsk foretak i klesbransjen forholder seg til samfunnsansvar i egen leverandørkjede, og hvordan informasjon om samfunnsansvar overføres i denne kjeden 

   Sundby, Sondre; Barstad, Bastian Eger (Master thesis, 2019)
   Bedriftens samfunnsansvar er et viktig tema i dagens næringsliv. I tillegg til å være økonomisk lønnsom forventes en bedrift å forholde seg til hvordan virksomheten påvirker samfunnet rundt seg. I et globalt marked der ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samfunnsansvarsrapportering: et regnskapsrettslig og dansk perspektiv 

   Schwencke, Hans Robert (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Stortinget vil i vårsesjonen ventelig vedta nye regler i regnskapsloven knyttet til ikke-finansiell rapportering, nærmere bestemt samfunnsansvarsrapportering. Det skal bl.a. gis opplysninger knyttet til arbeidstakerrettigheter, ...