Now showing items 3913-3932 of 3935

  • Yara international entry etrategy for Cambodia 

   Aasum, Camilla; Diamantis, Adrian Hegstad; Eftang, Bendik; Kjelsnes, Bjørn Arve Johansen; Staaby, Anne (Bachelor thesis, 2014-09-09)
   We wrote our thesis for Yara International ASA, a global firm specializing in agricultural products and environmental protection agents. The company has established operations in 54 countries within six continents, and is ...
  • Ye olde CSR: the historic roots of corporate social responsibility in Norway 

   Ihlen, Øyvind; Høivik, Heidi von Weltzien (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This essay traces the roots of corporate social responsibility (CSR) in Norway. It is argued that a basic tenet of CSR, an orientation toward the concerns of stakeholders, has a long history in Norwegian business, predating ...
  • The Yield Curve as a Predictor of Business Cycle 

   Dadashova, Iryna; Demchuk, Ivanna (Master thesis, 2020)
   In the Master Thesis, we study the yield curve's predictability power for the business cycle in developing countries. For this research, we want to answer the question if the inverted yield curve can predict the recessions ...
  • You break it, you fix it? : costumer participation in service recovery 

   Talgø, Therese; Rødsjø, Espen Liseth (Master thesis, 2012-05-09)
   Customer participation represents numerous positive effects for companies in terms of productivity gains and profitability. It has in recent years emerged as a powerful tool for companies to customize their service offerings ...
  • You care about me, but can I count on you? Applying a psychological contract perspective to investigate what makes employees willing to be internally employable 

   Solberg, Elizabeth; Lapointe, Émilie; Dysvik, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   For this study, we adopted a psychological contract-based perspective to investigate whether the fulfillment of perceived developmental promises made to employees is positively related to their willingness to accept internal ...
  • Young media use 2019. Media preferences and behavior 

   Wilberg, Erik (Research report, 2018)
   This is a report on aspects of media usage among young people. The results are based upon a survey among business school students on Bachelor level at BI Norwegian Business School – campus Bergen. The survey was distributed ...
  • You’re fired: A study of public leader exits from 1945 to 2018 

   Hjersing, Sandra Windom; Berner, Thea Marie Holmberg (Master thesis, 2018)
   The present thesis examines if exiting leaders is a viable solution to problems in organizations, or if exiting leaders has become a practice of its own. To investigate what involuntary public leader exits (i.e. leader ...
  • Ytringsfrihet i mediesamfunnet 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Temaet for dette essayet er ytringsfrihetens vilkår i et samfunn der tilgangen til det offentlige rom kontrolleres av uavhengige massemedier. Dette har tidligere vært drøftet av Ytringsfrihetskommisjonen i utredningen ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • Zhăo 

   Løstegård, Mats Skjellnan; Andreassen, Christian; Sætre, Henrik; Daneshmand, Tor Kashani (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The aim for this thesis has been to research the Chinese Internet market in order to develop a business model for Zhăo. The Chinese Internet market has seen significant growth in both number of users and online advertisement ...
  • Zhǎo : a research of Chinese university students 

   Jakobsen, Jan Eirik; Keathan, Kristine; Lay, Ka Xuong (Bachelor thesis, 2011-09-01)
   The aim of this thesis is to study the Chinese university students’ lives and needs. The purpose of this is to help Zhǎo, a company in an entrepreneurial stage, with their product development. Zhǎo is a newly established ...
  • ZZZ Corporate Accommodation in The Italian Market 

   Eriksen, Gina Marie G.; Hesselberg, Toril L.; Leidland, Lotte; Molland, Pål-Gunnar; Munkeby, Silje M.; Jørgensen, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
   This report identifies the opportunities for ZZZ Corporate Accommodation for a potential expansion into the Italian market. Drivers of change in the macro environment relevant for the corporate accommodation market in ...
  • ZZZ: Business Consultancy Group Report 

   Børthus, Marius; Braastad, Joakim; Karlsen, Dennis D.; Thingnes, Ingrid A.; Nerbøvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   This report is investigating the opportunities for ZZZ to move into Spain, more specifically Barcelona and San Sebastian. ZZZ will have the opportunity to increase their market share in this region, and make a profit. ...
  • Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem 

   Hunneman, Auke; van Oest, Rutger D. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det er svært viktig å forstå den geografiske utstrekningen for varehandelsområder i detaljhandel. Gjeldende metoder for å tegne opp varehandelsområder er basert på undersøkelser og data fra lojalitetskort. Disse tilnærmingene ...
  • Å skape verdier sammen med kundene: hva er viktig? 

   Andreassen, Tor W.; Gustafsson, Anders; Gebauer, Heiko (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Det er en ny trend blant ledere og markedsførere å involvere kundene i tjenesteproduksjonen og leveransen. Fenomenet kalles blant annet «co-production » og «co-creation». I denne artikkelen kaller vi det for kundedelaktighet. ...
  • Åpent samarbeid gir innovative bedrifter 

   Biong, Harald; Krogstad, Lars Øystein; Stormyrbakken, Øyvind (Journal article, 2010)
   De senere årene har verden fått innovasjoner som oppslagsverket Wikipedia, nettleseren Firefox og operativsystemet Linux. Disse innovasjonene er resultat av en internasjonal dugnad basert på åpent ...
  • Årsaker til skatteflukt og skattens rolle på samfunnsøkonomisk effektivitetstap? 

   Mathisen, Aleksandra Franciska; Myhrvold, Marthe Konstanse (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med oppgaven er å få bredere kunnskap vedrørende årsaker til skatteflukt og dets påvirkning på skattesystemet ved å blant annet se på det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet. Påvirkningskraften til skatteflukten ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...
  • Ærlighet varer lengst: Åpen bloggsponsing er mer effektiv enn skjult 

   Lanseng, Even Johan; Augensen, Helene; Moen, Maren (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bloggsponsing dreier seg om at en blogger mottar betaling fra en annonsør (for eksempel en bedrift) for å anmelde eller promotere annonsørens produkter i sin blogg. Til tross for at omfanget av blogging stadig øker (NM ...
  • Økonomi er risikosport 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2011, Working paper, 2011)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for første halvår i 2011.