Now showing items 387-406 of 6122

  • Balancing leadership in projects: Role of the socio-cognitive space 

   Drouin, Nathalie; Müller, Ralf Josef; Sankaran, Shankar; Vaagaasar, Anne Live (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Balanced leadership has emerged as a contemporary theory of the dynamics in the continuous transfer of leadership authority between project managers and team members in projects. This article addresses the cognitive ...
  • The balancing of leadership between project managers and team members in the consulting industry: The role of empowerment and social-normative motivation to lead. 

   Amland, Ingvild Reksten; Vemmestad, Helene Rose Wahr-Hansen (Master thesis, 2022)
   This master thesis examines the nature of the relationship between a vertical leader’s empowerment of a team member and the empowered team member’s social-normative motivation to lead (SN-MTL) in project teams within ...
  • Balancing Profitability and CSR: Industry Perspectives on Digitalization of Financial Advisory 

   Trulsrud, Liv-Anne; Onshuus, Hannah (Master thesis, 2023)
   The study explores how digitalization of financial advisory affects the financial institutions' ability to perform CSR activities in savings and investment. The qualitative study applies a cross-sectional design by ...
  • Balancing vertical and horizontal leadership in projects: Empirical studies from Australia, Canada, Norway and Sweden 

   Drouin, Nathalie; Müller, Ralf; Sankaran, Shankar; Vaagaasar, Anne Live (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose The purpose of this paper is twofold: to identify how horizontal leaders (within project teams) execute their leadership task in the context of balanced leadership; and to pinpoint scenarios that can occur when ...
  • Balanse mellom jobb og fritid 

   Boge, Thom Ruben; Nilsen, Dag Josef; Moldekleiv, Janicke (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet balansen mellom jobb og fritid hos et utvalg av ledere i en bedrift på Vestlandet. Vi har jobbet med en ledergruppe bestående av 6 personer. Interessen for temaet økte da ...
  • Balansert lederskap 

   Vaagaasar, Anne Live; Müller, Ralf Josef (Journal article, 2020)
   Denne artikkelen diskuterer hvordan man kan kombinere vertikalt og horisontalt lederskap effektivt i prosjekter, altså hvordan lederskapet i prosjektet kan skifte mellom teammedlemmer og den formelt utpekte prosjektlederen ...
  • Balansert målstyring 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard, kjent som balansert målstyring på norsk, er et av de mest innflytelsesrike konseptene innen fagfeltet økonomisk styring. Siden begrepet balansert målstyring ble introdusert for litt over 20 år siden, ...
  • Bananer, stål og WTO: Transatlantiske økonomiske relasjoner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2004, Working paper, 2004)
  • Bank deregulation and relative wages in finance 

   Boustanifar, Hamid (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Rising wages in the finance industry has been a source of debate and are usually liked to financial deregulations. Exploiting the cross-state and over-time variation in the timing of US bank deregulations, this paper ...
  • Bank og finans - hva har hendt? - og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2013)
  • Bank og finans - hva har hendt? Og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2013, Working paper, 2013)
   Verdien av bank og finans må sees i lys av i hvilken grad virksomheten her bidrar til mer veldrevne bedrifter, og til at sparerne får en sikker og grei avkastning på sine midler. Regulering av banker bør ligne på regulering ...
  • Bank og finans i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2005, Working paper, 2005)
   Hensikten med dette notatet er å redegjøre for utviklingen fra et ”monobanksystem” til et markedsbasert opplegg for kinesisk bank- og finansvesen.
  • Bank og pølsebod - Hva er forskjellen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;5/2014, Working paper, 2014)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Forfengelighet og følelser Norge som verdens største investor Bank og pølsebod – Hva er forskjellen? Norge er et lite land På’n igjen i ...
  • Banking regulation - A study of its effectiveness in reducing risk in European banks 

   Andersen, Hermann Maarud; Kepinski, Adam (Master thesis, 2019)
   We gathered a dataset of 24 European banks from 10 different countries in order to test the effectiveness of European banking regulation through a fixed effects panel regression. Our results suggest that increased capital ...
  • Banner Blindness-fenomenet: Hvordan kan det unngås? 

   Henanger, Line; Pålgardhaugen, Guro (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er basert på det såkalte “banner-blindness” fenomenet ved digitale bannerannonser. Fenomenet beskriver hvordan forbrukere blir eksponert for tusenvis av reklamer i det daglige liv, og derfor er blitt ...
  • Bargaining Complexity and the Duration of Government Formation: Evidence from Flemish Municipalities 

   Blockmans, Tom; Geys, Benny; Heyndels, Bruno; Mahieu, Bram (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Government formation processes have attracted a substantial amount of scholarly attention. Yet, only few scholars try to explain the duration of government formations. This article extends the latter literature by examining ...
  • Barn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrep 

   Engelsgjerd, Tina; Knutsen, Katrine; Stendal, Astrid Selsvik (Bachelor thesis, 2018)
   I denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep ...
  • Barn-voksen relasjoner i barnehagen 

   Rønning, Christine Marie Sørum (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven vil jeg ta for meg fem småskrittsforbedringer som jeg har gjennomført i min barnehage. Jeg vil deretter fordype meg i to av småskrittsforbedringene. Jeg har valgt å fokusere på et prosjekt hvor jeg ønsket ...
  • Barneklær og leker som forbruksfenomen : viktigheten av kundeinnsikt 

   Asbølmo, Marte Sofie; Drevland, Marthe Worvik; Kamp, Maren Larsen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet med utgangspunkt i barneklær- og leketøysbutikken Kool Kidz i Trondheim og Oslo. Målet med oppgaven var å etablere kundeinnsikt for å gi Kool Kidz en konkurransefordel. Funnene kan likevel ...
  • Basel III 

   Aaker, Kenneth Løbø; Dingtorp, Mariann (Master thesis, 2013-02-05)
   For at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et internasjonalt nivå. Da vi opplevde den kraftige finanskrisen i 2007 ...