Now showing items 1865-1884 of 3935

  • Jakten på effektiviseringsgevinster: global integrering og standardisering 

   Stensaker, Inger; Colman, Helene Loe; Elter, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan en organisasjon som har hatt stor suksess over lang tid med en desentralisert organisasjonsmodell bevege seg i retning av en mer integrert modell og dermed ta ut skalafordeler? En slik omstilling vil ikke bare ...
  • Jamen så svar, da! : Fire felteksperimenter over effekt av emnefelt i e-postutsendelser 

   Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari (Master thesis, 2017)
   Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette tilpasset kommunikasjon mot en utvalgt gruppe ...
  • Jeg, mitt selvbilde og reklamen: selvkongruens og personlig markedskommunikasjons interaksjonseffekter på holdninger og følelser til reklamen 

   Reppen, Ingrid Andenes; Lifjell, Emilie Leiråmo (Bachelor thesis, 2021)
   Reklamer finner vi over alt og forbrukere blir stadig eksponert for markedskommunikasjon i ulike digitale kanaler. Digital markedsføring er derfor viktigere enn noen gang. Formålet med vår oppgave er å undersøke ...
  • John Rawls' concept of the reasonable: A study of stakeholder action and reaction between British Petroleum and the victims of the oil spill in the gulf of Mexico 

   Alm, Kristian; Brown, Richard Mark (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In his political philosophy, John Rawls has a normative notion of reasonable behaviour expected of citizens in a pluralist society. We interpret the various strands of this idea and introduce them to the discourse on ...
  • Joint Prediction Bands for Macroeconomic Risk Management 

   Akram, Farooq; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;5/2016, Working paper, 2016)
   In this paper we address the issue of assessing and communicating the joint probabilities implied by density forecasts from multivariate time series models. We focus our attention in three areas. First, we investigate a ...
  • Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling 

   Hernes, Tor; Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2004)
   Hovedfokuset i dette prosjekt har vært å avdekke noen av de mulighetsrom som måtte finnes i krysningen mellom agro- og marin sektor. At det foreligger slike muligheter er for så vidt allerede vel forstått innenfor ...
  • Jotun 

   Nielsen, Julie Broholm; Arntsen, Rebecca Emelie; Wold, Thea Christine (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Objective: • In this thesis we have analysed the opportunity for Jotun to sell paint online. Also, if they should open up their own distribution channel, have cooperation with another brand, or sell their products on a ...
  • Jotun China - Coloring the Internet 

   Veliz, Christina; Sandnes, Henriette; Pauli, Ina Kreutz; Dalby, Ola Ma (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   The aim of this thesis is to provide Jotun China Decorative Paintings with knowledge and insight in the Chinese e-commerce industry and the consumers’ behavior and preferences. Its aim is to show Jotun China how they can ...
  • Jotun Powder Coatings 

   Wiseth, Arnt; Wells, Michael Lunde; Tsui, Ting Ting (Bachelor thesis, 2011-09-02)
   The aim of this thesis is to provide Jotun Powder Coatings with further insight into the architectural construction industry in Shanghai. Its aim is to inform Jotun about how the influence process works and how they can ...
  • Jotun: all the colours in the world 

   Nguyen, Tien; Qureshi, Amna; Abantao, Rina Marie (Bachelor thesis, 2009-10-16)
   Jotun Kemisk Fabrik A/S was founded in March 1926, operating only in Norway until 1962 when it began to expand internationally. Today Jotun operates in more than 70 countries, and is one of the world’s leading manufacturers ...
  • Julius Caesar 

   Hamnes, Kjetil; Tranberg, Hans N.; Ly, Lina; Grette, Kirsten T.; Nguyen, Ann (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   Julius Caesar designs men’s designer clothing and they are as of now, only selling their products in their domestic market which is Norway. This report is written to explore market opportunities and strategies to succeed ...
  • Juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring 

   Viken, Monica (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   This chapter investigates the legal and ethical framework for content marketing. The use of content marketing necessitates special considerations due to its legal implications for the marketer. In addition, legal rules ...
  • "Just Google it": Forecasting Norwegian unemployment figures with web queries 

   Anvik, Christian; Gjelstad, Kristoffer (CREAM Publications;11/2010, Working paper, 2010)
   This thesis explores whether online search queries, represented by Google search queries, contain information useful in forecasting short term unemployment figures in Norway or not. Based on earlier work utilizing online ...
  • Justeringsreglene ved bruksendring av fast eiendom i forbindelse med utleie til næringsvirksomhet 

   Karlgaard, Kamilla; Daae, Kristine (Master thesis, 2017)
   Dagens merverdiavgiftsregelverk er omfattende, og næringsdrivende i Norge må forholde seg til regelverket på daglig basis. Eiendomsbransjen er en sentral del av norsk næringsliv. I tillegg er bransjen i stor vekst, og ...
  • Justerte resultater: veien til bedre resultatkvalitet? 

   Dyrnes, Sverre; Pettersen, Inge (Journal article, 2012)
  • Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...
  • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

   Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
  • Kampanjeplan for Helsedirektoratet 

   Nordheim, Rebekka; Flakne, Johanne Brandal; Knutzen, Andrea Takle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen ...