Now showing items 3709-3718 of 3718

  • Zhăo 

   Løstegård, Mats Skjellnan; Andreassen, Christian; Sætre, Henrik; Daneshmand, Tor Kashani (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The aim for this thesis has been to research the Chinese Internet market in order to develop a business model for Zhăo. The Chinese Internet market has seen significant growth in both number of users and online advertisement ...
  • Zhǎo : a research of Chinese university students 

   Jakobsen, Jan Eirik; Keathan, Kristine; Lay, Ka Xuong (Bachelor thesis, 2011-09-01)
   The aim of this thesis is to study the Chinese university students’ lives and needs. The purpose of this is to help Zhǎo, a company in an entrepreneurial stage, with their product development. Zhǎo is a newly established ...
  • ZZZ Corporate Accommodation in The Italian Market 

   Eriksen, Gina Marie G.; Hesselberg, Toril L.; Leidland, Lotte; Molland, Pål-Gunnar; Munkeby, Silje M.; Jørgensen, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
   This report identifies the opportunities for ZZZ Corporate Accommodation for a potential expansion into the Italian market. Drivers of change in the macro environment relevant for the corporate accommodation market in ...
  • ZZZ: Business Consultancy Group Report 

   Børthus, Marius; Braastad, Joakim; Karlsen, Dennis D.; Thingnes, Ingrid A.; Nerbøvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   This report is investigating the opportunities for ZZZ to move into Spain, more specifically Barcelona and San Sebastian. ZZZ will have the opportunity to increase their market share in this region, and make a profit. ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...
  • Ærlighet varer lengst: Åpen bloggsponsing er mer effektiv enn skjult 

   Lanseng, Even Johan; Augensen, Helene; Moen, Maren (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bloggsponsing dreier seg om at en blogger mottar betaling fra en annonsør (for eksempel en bedrift) for å anmelde eller promotere annonsørens produkter i sin blogg. Til tross for at omfanget av blogging stadig øker (NM ...
  • Økonomi er risikosport 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2011, Working paper, 2011)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for første halvår i 2011.
  • Økonomisk gevinst som et resultat av fokus på kommunikasjon, informasjon og kunnskap 

   Orlandi, Angelo Gunerius; Bjerkan, Magnus (Bachelor thesis, 2017)
   Dette er en bacheloroppgave skrevet i tilknytning til fordypningsfaget Forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Skribentene er to avgangselever ved studiet Økonomi og administrasjon. I tillegg ...
  • Økonomiske egenskaper ved sport som programvare 

   Gaustad, Terje (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Denne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. ...
  • Økonomiske paradokser 

   Houg, Kjetil; Juel, Steinar; Jullum, Frank (CME Working paper series;2/2007, Working paper, 2007)
   I dette arbeidsnotatet er samlet kommentarartikler fra Finansavisen skrevet av Kjetil Houg (Alfred Berg ABN AMRO og Folketrygdfondet), Frank Jullum (Fokus Bank) og Steinar Juel (Nordea). Notatet inneholder 15 artikler ...