• Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg 

   Newman, Fredrik; Nuland, Peder (Bachelor thesis, 2019)
   Konkurransen mellom aktører i markedet er under stadig økning både nasjonalt og internasjonalt. Salg gjennom tradisjonelle og digitale kanaler er ikke lenger tilstrekkelig. Begrepet kundetilfredshet og kundelojalitet har ...
  • Bacheloroppgave Adams Matkasse 

   Einmo, Sindre Neppelberg; Monsen, Synne Cathrine (Bachelor thesis, 2020)
   Varehandelen er i stor endring, og det stilles nå større krav til kompetanse og dyktige selgere. Med dette som utgangspunkt ønsker vi i vår bacheloroppgave å se på hvordan bruk av coaching vil kunne forbedre salgsferdigheter ...
  • Bennett Reklamebyrå AS 

   Holdbakk, Adrian Alexander Habberstad; Åsmul, Ørjan; Greiff, Harald Brustad (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Vi har skrevet vår bacheloroppgave i Salgsledelse & Personlig Salg BTH 3203, i samarbeid med Bennett Reklamebyrå AS. Oppgavens hovedtema er Key Account Management og relasjonsbygging. Vi har utført dybdeintervjuer med ...
  • Berg-Hansen på reise mot et mer verdiskapende CRMprosjekt 

   Libakken, Ronja-Helene; Voje, Anna Leikanger (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan reisebyrået Berg-Hansen kan videreutvikle sitt CRM-prosjekt til å bli mer verdiskapende. Ved å sammenligne tidligere forskningsfunn av kritiske suksessfaktorer for å lykkes med å innføre ...
  • DNB Eiendom : hvordan vinne kunden? 

   Hammervold, Linn; Larsen, Stine Drabløs; Nerland, Linn Kristin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven omhandler DNB Eiendom i Trondheim og tar for seg temaet kommunikasjon, hvor problemstillingen er som følger: “Hvordan kan DNB Eiendom øke sin oppdragsmengde gjennom bruk av riktig kommunikasjon på befaring ...
  • Fjernledelse av selgere i Helsport AS 

   Jakobsen, Kent Ragnar Bjørgmo; Hokland, Marthe; Hermo, Einar (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg fjernledelse og de utfordringene det fører med seg. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å finne ut hvordan Helsports salgssjef, gjennom fjernledelse leder sine selger. Vi ønsket å finne ...
  • Fjordkraft 

   Laukas, Magnus Olafsen; Eide, Fredrik Graue (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan en bedrift lykkes med implementering av CRM og hva det har å si for de ansatte. Det belyses hva CRM er, hvordan implementere det, hva det har å si for de ansatte og hvordan det vil ...
  • Hva er organisasjonens endringsvillighet i henhold til kundens kjøpsprosess? 

   Haver-Mathiesen, Ferdinand; Lager, Jens (Bachelor thesis, 2019)
   I norsk varehandel har det skjedd store endringer, og de pågår enda. Dette fører til store utfordringer for mange bedrifter og krever endringer hos store organisasjoner. Siden 1990-tallet har det foregått en digitaliseringsbølge ...
  • Hva kan Brando AS gjøre for at selgerprestasjonen skal bli bedre? 

   Hvatum, Anne Jarmot; Øyum, Trine Beate (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Gjennom fordypningen salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å gå nærmere inn på temaene selgerprestasjoner, motivasjon og motiverende lederatferd. Vi har samarbeidet med bedriften Brando AS ...
  • Hvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensus 

   Bjørge, Ronny (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Oppbygning: I del 1 av teori kapitelet ser vi nærmere på relevante motivasjonsteorier. Teoriene herfra blir benyttet til og lage et forskningsopplegg som består av en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervju ...
  • Hvordan håndteres utviklingen av markedsføring og salg på nett? 

   Yttri, Synne Valvik (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven i Salgsledelse og personlig salg, har jeg tatt for meg utviklingen som skjer i markedsføring og salgsorganisasjonen i dag, hvor fysiske butikker og markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler er ...
  • Hvordan kan ASKO Midt-Norge styrke sine kunderelasjoner innenfor storhusholdning ved hjelp av Cialdini’s 6 påvirkningsvåpen? 

   Løfshus, Tove Kalstad; Stenseth, Marianne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med ASKO Midt-Norge. Bedriften er en grossist som dekker store deler av landet og har bedrifter som kunder. Grossistkjeden ASKO er såpass stor og har mange kunder, derfor ville vi se ...
  • Hvordan kan expert as dra nytte av sosiale medier for å styrke sine kunderelasjoner? 

   Leversen, Helene (Bachelor thesis, 2017)
   I dag er sosiale medier en stor del av mange menneskers hverdag i forhold til tidligere. Teknologien er i stadig utvikling og nye former for medier dukker opp. Aldri før, har kundene hatt så stor forbrukermakt ved å bruke ...
  • Hvordan kan Ing Yngve Ege benytte seg av inbound marketing og CRM for å effektivisere en prospekteringsfase 

   Borlaug, Håkon (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven så har jeg hatt et samarbeid med Ing Yngve Ege AS. Bedriften operere innenfor bransjen «mekanisk industri», og driver med salg av produkter og innredning til norsk mekanisk industri. Deres kunder består ...
  • Hvordan kan mindre retailbedrifter innen sko og tekstilsegmentet best mulig anvende sosiale medier og digital markedsføring for å prospekte kunder som fører til salg på nett? 

   Århus, Jan-Erik Hauer; Berg, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven fordyper seg hvordan mindre retailbedrifter innenfor sko- og tekstilsegmentet best mulig bør bruke sosiale medier og digital markedsføring for å oppnå omsetning på nett. Vi som skriver oppgaven er selv med ...
  • Hvordan kan ski storsenter bruke kundeklubben og sosiale medier for å øke tilfredshet og lojalitet til senteret? 

   Rånes, Martine; Tysnes, Nora (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler kundetilfredshet og lojalitetsbygging hos Ski Storsenter, hvor vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Hvordan kan Ski Storsenter bruke kundeklubben og sosiale medier for å øke tilfredshet ...
  • Hvordan løse hindringer ved implementering av CRM-systemer 

   Fagerlie, Jonas; Lie, Even Andreas (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg de mange mytene bedrifter har når det kommer til å investere i et CRM-system. Ved å ta for oss tidligere teoriområder rundt CRM og forskningslitteratur om markedsorientering har vi forstått det slik ...
  • Hvordan motivere selgerne i Power til å skape en vinnende salgskultur 

   Stuhr, Cecilie; Jacobsen, Marte Tarlebø (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet i denne bacheloroppgaven er motivasjon med følgende problemstilling: Hvordan motivere selgerne i Power til å skape en vinnende salgskultur. Vi har igjennom oppgaven tatt i brukt motivasjonsteorier som forklarer ...
  • Intern markedsføring ved Max Fritid Engros AS 

   Dahle, Karoline Iren Reiten (Bachelor thesis, 2017)
   I min bacheloroppgave har jeg valgt å ta for meg intern markedsføring. Intern markedsføring er en prosess for å skape relasjoner både internt og eksternt i en bedrift. Som en konsekvens av intern markedsføring vil det ...
  • Key Account Management 

   Snopestad, Gina Heksem; Keiserås, Hanne; Eide, Aina (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Essential Solutions AS. Selskapet ble startet i 2012 og satser på markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB – markedet). Da de er nye på markedet er det viktig med god ...