Now showing items 3309-3328 of 6096

  • Learning how to lead police investigations 

   Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
  • Learning to learn differently 

   Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose:This paper aims to investigate whether the formal and informal learning patterns of community health-care nurses changed in the wake of a reform that altered their work by introducing new patient groups, and to ...
  • Ledare under omställningsprocesser i hotellbranschen 

   Westerblad, Kajsa Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Förutsättningen för denna uppgift är att Hotel Continental har gått igenom stora förändringar som är bundet till Corona pandemin. Pandemin har påverkar hela världen och framför allt har de flesta fått en ny arbetsvardag ...
  • Lede gjennom engasjement. Om bruk av engasjementstilnærming i utviklingsarbeid på Mulighetenes skole. 

   Haugen, Vibeke (Master thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg bruk av engasjementstilnærming i ledelse av utviklingsarbeid knyttet til utarbeidelse av leseplan for Mulighetenes skole. Sentralt i dette står også leders rolle og atferd i utviklingsarbeidet. Funnene ...
  • Ledelse 

   Christoffersen, Jon (Master thesis, 2022)
   Denne prosjektoppgaven tar for seg arbeidet med et utviklingsprosjekt for å forbedre den profesjonelle læringskulturen i møte med elever med traumer. Prosjektet ser hovedsakelig på den ledelsesmessige siden ved dette: i ...
  • Ledelse av frivillige - en reise gjennom spektrumet : En studie om ledelse av frivillige i et stort vintersportsmesterskap 

   Lie, Mari Haugdahl; Mauseth, Espen; Vestermo, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i prosjekter. For å i større grad konkretisere temaet tar besvarelsen utgangspunkt i et bestemt undersøkelsesprosjekt. Prosjektet er et stort vintersportsmesterskap som er ...
  • Ledelse av frivillige : fra oppstart til avslutning 

   Istre, Truls; Christiansen, Gustav; Wallentin, Christine (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, ...
  • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

   Strand, Arvid; Hansen, Eirik; Helbæk, Gisle Hagen (Master thesis, 2022)
   Høle barne- og ungdomsskule er en 1-10 skole med til sammen 143 elever og 31 ansatte. I planleggingen og i implementeringen av fagfornyelsen av vi brukt Udir sin kompetansepakke, fagfornyelsen. Personalet er gjort kjent ...
  • Ledelse av lærings - og læreplanarbeid 

   Grødem, Nina Elise (Master thesis, 2022)
   Prosjektoppgaven tar for seg ståstedsanalysen for Buøy skole i Stavanger. Sentrale data og funn viser at skolen har sine styrker ved at lærerne/de ansatte har høy grad av pro-sosial motivasjon, og ønsker å utvikle arbeidet ...
  • Ledelse av millenniumsgenerasjonen i entreprenørbransjen 

   Ramsø, Øyvind (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av nyansatte hos en større landsdekkende entreprenør, hvor ledere og medarbeidere i sine respektive avdelinger sitter spredt på forskjellige avdelingskontor og byggeprosjekt rundt omkring ...
  • Ledelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsiden 

   Reinsnes, Marte Øien; Stenberg, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at ...
  • Ledelse av prosjekter 

   Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...
  • Ledelse av samfunnsansvar (CSR): hva ønsker de ansatte? 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bedrifters samfunnsengasjement blir stadig viktigere, og Corporate Social Responsibility (CSR) og støtte til ideelle formål blir stadig vanligere. De ansatte er en av bedriftens viktigste interessenter, men spørsmålet er ...
  • Ledelse for fremtiden 

   Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...
  • Ledelse gjennom kommunikasjon 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Ledelsesteorier forteller lite om hva ledere kan gjøre for å få medarbeidere til å gjøre det de skal. God lederkommunikasjon kan være en del av løsningen. Ledelse kan bare utøves gjennom kommunikasjon. Uten kommunikasjon, ...
  • Ledelse på tvers av lokasjoner i Avonova i en hybrid arbeidshverdag 

   Nerland, Rigmor G. (Master thesis, 2021)
   Ledelse i en hybrid arbeidsdag er den nye normalen. For å lære mer om akkurat det, har jeg i denne oppgaven forsøkt å svare på spørsmålet: Hva opplever ledere i Avonova skal til for å skape god ledelse i en hybrid ...
  • Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt 

   Biong, Harald; Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bedriftseiere forventer at bedriftsledere leverer en solid bunnlinje og god avkastning. I tillegg forventer interessentgrupper utenfor virksomhetene at resultatene fremkommer på en etisk forsvarlig måte. Ledere har ulike ...
  • Ledende handelskjeder gjør det bra på egne merker 

   Fredriksen, Jan Ivar (Journal article, 2012)
  • Lederes påvirkning på medarbeideres arbeidsprestasjoner i NAV- kontor 

   Ruud, Truls Ivar; Vaitkuviene, Kristina (Master thesis, 2023)
   Vi ønsket å finne ut hvordan to dimensjoner, ulike kvaliteter (Kuvaas et al., 2012) av LMX-lederstil, påvirker tjenestekvalitet og arbeidsinnsats for medarbeidere på NAV-kontor. En god relasjonell leder -medarbeider relasjon ...
  • Lederes personlighet: hva sier forskningen? 

   Martinsen, Øyvind Lund; Glasø, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Er det sammenheng mellom personlighetstrekk og ledelse? I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i fem-faktormodellen for personlighet og viser til forskning som støtter ideen om at lederes personlighet har betydningsfulle ...