Now showing items 21-38 of 38

  • Key Account Management 

   Aaland, Kenneth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt samarbeidet med Nordfjord Kjøtt og utvalgte Rema 1000 butikker. Nordfjord Kjøtt ble etablert i 1965 og har siden 1998 produsert og levert kjøttprodukter til Rema 1000. Partene har en eksklusiv ...
  • Key Account Management i Sparebank 1 SR-Bank En bacheloroppgave om optimalisering av digitale systemer i SRBank 

   Thorsheim, Fredrik; Hinna, Sofie; Nessa, Aleksander Nygård (Bachelor thesis, 2021)
   Konkurransen på markedet blant bankbransjen i Norge har økt betydelig. Sammen med en økning i IKT-utviklingen har bankene i Norge tatt i bruk digitale systemer i den daglige driften. Dette har skapt et stort konkurransefortrinn ...
  • Key Account Management og relasjonsbygging 

   Aukrust, Mikkel; Selnæs, Olav; Dahle, Bjørn Erik Øverland (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Atea AS Trondheim. I Norge har de ca. 1600 ansatte fordelt på 23 kontorer spredt rundt omkring i landet. Vi har tatt utgangspunkt i Atea sitt B2B (Business to Business) marked mot ...
  • Kopernicus 

   Bettina, Leegaard; Emilie, Stokke; Norberg, Vendela Josefina Geirsdotter (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss bedriften Kopernicus, og om en potensiell digitalisering av “behovsfasen” i salgsprosessen, er realistisk. På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Vil det ...
  • Kundelojalitet hos Secret Edition Zoo 

   Svendsen, Anne Madeleine Lindblad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler styrking av kundelojaliteten hos Secret Edition Zoo. Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan kan Secret Edition Zoo styrke sin kundelojalitet gjennom kundetilfredshet og gode ...
  • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

   Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
  • Kunderelasjoner i bedriftsmarkedet 

   Halten, Turid Marie; Engan, Beate Hoem; Lian, Turid Korsnes (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med DNB Trondheim. Vi har tatt utgangspunkt i deres avdeling for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi gjennomførte en undersøkelse som hadde til hensikt å få svar ...
  • Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge 

   Sundnes, Charlotte; Freberg, Hannah (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Formålet med denne oppgaven er å finne ut hva som øker motivasjonen til selgerne i Glitter Midt-Norge. Dette er et tema som har blitt svært viktig i dagens næringsliv og derfor er dette noe vi har valgt å se nærmere på. ...
  • Motivasjonsstudie av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y 

   Mørk, Edvard (Bachelor thesis, 2019)
   Min bacheloroppgave handler om motivasjon av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y. Jeg valgte motivasjon som hovedtema, da jeg finner motivasjon knyttet til salgsyrker svært spennende og samtidig noe jeg ...
  • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk : Selgermotivasjon, rom for forbedring? 

   Lindbak, Kristofer Clark; Pettersen, Magnus (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i personlig salg og salgsledelse, hvor vi har tatt for oss temaet motivasjon i selgeryrket. Bakgrunnen for valget, var at vi mente at motivasjon på arbeidsplassen er viktig både for ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...
  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Skoringen - Hvordan kan Skoringen forbedre sine selgerprestasjoner? 

   Villa, Carl Fredrik Erlandsen; Røthe, Bendik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av vår fordypning innenfor faget Salgsledelse og personlig salg. Innledningsvis i oppgaven presenteres Skoringen, vår samarbeidsbedrift, formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Smart Media AS 

   Botn-Langøy, Aleksander Andre; Buarø, Andreas; Hoem, Tom Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Vår oppgave er inndelt i seks deler. 1.0 - Innledning og problemstilling Vår bacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg BTH 32031 bygger videre på vår fordypningsoppgave, der fokuset var å se hvordan Key Account ...
  • Trend sko AS 

   Nilsen, Martine; Homleid, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Avslutningsvis på vår bachelor i Retail Management, med fordypning i salgsledelse og personlig salg, har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon blant ansatte i skoforretningen Trend Sko. Vi har valgt dette temaet på ...
  • Viktigheten av relasjonsbygging 

   Søvold, Helene; Søndenå, Wenche Helen (Bachelor thesis, 2018)
   I bacheloroppgaven vår i Salgsledelse og Personlig salg BTH 3203 har vi valgt å undersøke temaet relasjonsbygging nærmere, og viktigheten av å skape en god relasjon med kunder. Bachelorbedriften vår, Vecora AS er et ...