• The adoption of blockchain technology in corporations 

   Øverby, Håkon Mælumsæter (Bachelor thesis, 2022)
   In this thesis I have sought to shed a light on the adoption of blockchain technology in corporations. The results presented highlights the benefits and reflects on the challenges regarding adoption of blockchain technology. ...
  • Annonseelementer sin innvirkning på tillit og kjøpsintensjon ved influenser markedsføring 

   Kristiansen, Anne Elise; Larsen, Synne Ween; Lee, Cecilie (Bachelor thesis, 2021)
   Influenser markedsføring differensierer seg fra annen markedsføring da influensere kan etablere en sterk tillit ved at meningene deres verdsettes da det tilfører en verdi for følgerne ved å dekke deres behov. Denne formen ...
  • Banner Blindness-fenomenet: Hvordan kan det unngås? 

   Henanger, Line; Pålgardhaugen, Guro (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er basert på det såkalte “banner-blindness” fenomenet ved digitale bannerannonser. Fenomenet beskriver hvordan forbrukere blir eksponert for tusenvis av reklamer i det daglige liv, og derfor er blitt ...
  • Brukeres motiver til å følge bedriftsprofiler på Instagram 

   Tronsvang, Nantika Sofie Martinussen; Ulriksborg, Tina Lovise (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er bygd opp etter ITMRD strukturen og består derfor av innledning, teori, metode, resultat og drøfting med konklusjon. Brukere på Instagram velger selv å følge bedriftsprofiler og utsetter seg ...
  • Brukergenerert innhold - #Repost En kvalitativ studie av effekten ved bedriftens bruk av brukergenerert innhold gjennom Instagram 

   Nilsen, Sunniva; Olsen, Julie Marthea Rommen (Bachelor thesis, 2020)
   Vi ønsker i denne bachelor oppgaven å undersøke effekten ved bedriftenes bruk av brukergenerert innhold gjennom plattformen Instagram. Vi ønsker å undersøke dette nærmere da det finnes lite informasjon om påvirkningen ...
  • Chatbot avatar - Antropomorfisme og adopsjon 

   Bøhlum, Baard Emil; Bårtveit, Martin; Flo, Kasper Grung (Bachelor thesis, 2021)
   En chatbot er et dataprogram som kommuniserer med mennesker via tekst eller tale. Chatboter er i sterk vekst og temaet i denne bacheloroppgaven handler om det visuelle utrykket til en chatbot. Formålet med studien er å ...
  • Chatbot og kundetilfredshet - fremtidens kundeservice 

   Kvernaas, Helene Broch; Skarpenes, Pernille; Sveen, Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven innen digital markedsføring tar for seg hvordan chatbots, som en underkategori av kunstig intelligens, påvirker oppfattet servicekvalitet. Dette vil gi oss en indikasjon på hvordan oppfattet ...
  • Chatbots: betydningen av personlighet og forventningsstyring på kundetilfredshet 

   Korgerud, Jens Henrik; Rød, Johannes Andresen; Iversen, Edvard Wulff (Bachelor thesis, 2020)
   Tema for denne bacheloroppgaven er chatbots og kunstig intelligens. Chatbots er i en enorm vekst, hvor mange konsulenthus spår at teknologien vil bli mer og mer betydningsfull for kommersiell virksomhet i fremtiden. ...
  • Digital markedsføring 

   Sollund, Karoline Strøm; Hamran, Ingeborg; Hafzi, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloren er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring, og baserer seg på den store endringen i markedsføring på sosiale medier hvor vi har blitt preget av et skifte i retning influencer marketing. ...
  • Effekten av personifisering og storytelling 

   Asp, Stine Haugan; Torbergsen, Stine Marlen Wiik (Bachelor thesis, 2020)
   Å skape innhold som engasjerer og interesserer målgruppen, og det å sikre varige relasjoner blant potensielle og eksisterende kunder gjennom overbevisende innhold er en kunst - og kalles innholdsmarkedsføring. Selv ...
  • Emoji sin innvirkning på fremtidens digitale kommunikasjon 

   Mourrakouchi, Mahdi El; Wikstrøm, Markus; Håland, Nikolai Håland (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar i bruk et kausalt design som er basert på tidligere forskning gjort av Gopal Das, Hillary J.D. Wiener og Ioannis Kareklas i artikkelen “To emoji or not to emoji? Examining the influence of emoji on consumer ...
  • En empirisk studie om mekanismer i ekkokamre i sosiale medier 

   Nilsen, Cecilie Johnsen; Bratli, Matilde (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er basert på fremveksten av såkalte ekkokamre i sosiale medier. Fenomenet beskriver en situasjon som oppstår innenfor en avgrenset gruppe der individer eksponeres for informasjon som forsterker ...
  • En studie om eksponering og holdningsendring til merket i digitale kanaler 

   Larsen, Philip Fløitmoen; Nybu, Martin Lillekjendlie; Kirkevold, Preben Hansen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er basert på hvilke eksponeringstyper som kan føre til positiv holdningsendring til merket. Dette testes med to ulike typer bannerannonser i en digital kanal, ved kun én eksponering. Vi blir eksponert ...
  • En studie om Real-Time Marketing på Twitter i det digitale landskapet i Norge 

   Skrent, Amalie Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   I kommunikasjonsbransjen har flere uttalt behovet for måter å koble merkevarer til dagsaktualiteter på som utløser engasjement på sosiale medier (heretter SoMe). En mulighet er å anvende Real-Time Marketing (heretter ...
  • Et kvantitativt studie om hvordan ulike faktorer påvirker følgeres tilknytning og kjøpsintensjon til strikkedesignere / strikkebedrifter på Instagram 

   Amundsen, Pia Marlene Øye; Hasselø, Marte (Bachelor thesis, 2021)
   Sosiale medier er kanaler som kan benyttes av bedrifter til å selge og skape kontakt med følgere. Instagram er en kanal med mange brukere og gode muligheter for bedrifter til å oppnå kontakt med relevante kundegrupper. ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...
  • Hva karakteriserer forbrukere som utfører showrooming? 

   Edvardsen, Henning; Dalberg, Ane Emely; Lundereng, Malin (Bachelor thesis, 2020)
   I denne Bacheloroppgaven i digital markedsføring benyttes en variant av IMRoDmodellen, som tydelig er delt inn i følgende deler: innledning, teori, metode, resultat, diskusjon, og konklusjon. Hovedtemaet i oppgaven er ...
  • “Hvor stor makt har influencere over kjøpsintensjon hos unge forbrukere i Norge?” 

   Kristopaityte, Ruta; Kvalsund, Enya Ose (Bachelor thesis, 2020)
   Influencer markedsføring har blitt en trend innen markedsføring og brukes av bedrifter som et salgsfremmende verktøy. Produktmarkedsføring gjennom influencere kan skape en illusjon av at det markedsførte produktet fremstår ...
  • The Impact of Artificial Intelligence in Fashion Marketing in the Modern Business Environment 

   Lien, Natalie Strøm (Bachelor thesis, 2022)
   With digital technologies like AI having gained attention due to their ability to connect businesses at a global level, the fashion industry has slowly begun to adopt the technology despite using traditional marketing ...
  • Jeg, mitt selvbilde og reklamen: selvkongruens og personlig markedskommunikasjons interaksjonseffekter på holdninger og følelser til reklamen 

   Reppen, Ingrid Andenes; Lifjell, Emilie Leiråmo (Bachelor thesis, 2021)
   Reklamer finner vi over alt og forbrukere blir stadig eksponert for markedskommunikasjon i ulike digitale kanaler. Digital markedsføring er derfor viktigere enn noen gang. Formålet med vår oppgave er å undersøke ...