Now showing items 1-20 of 817

  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Produktplassering 

   Hegdal, Morten; Heger, Christian; Wikstrøm, Kristin (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Forbrukere blir stadig utsatt for mengder med kommersielle budskap fra mange forskjellige kanaler. Dette gjør at mange forbrukere blir reklametrøtte, og flere velger å blokkere bort budskapene fra annonsørene. Forbrukerne ...
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon 

   Solum, Toril; Aspnes, Trine (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss naturlig å se på hva brukerne faktisk ...
  • Prosjektledelse i CleanTech Mid-Norway 

   Jakobsen, Christian Røst; Hembre, Peder; Eliassen, Jens (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   CleanTech Mid-Norway er en nylig stiftet miljøteknologisk nettverksforening, som har som visjon å øke medlemsbedriftenes potensial i et nasjonalt og internasjonalt marked samtidig som det bidrar til løsninger for globale ...
  • Verdivurdering av Retro AS 

   Veimo, Børge; Olsen, Andreas (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Denne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har ...
  • Rockheim : prosjektkultur 

   Bostrøm, Ola Aalmo; Hovdal, Mats Nilsen (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Med forankring i teori og gjennom observasjon og intervjuer skal vi med objektiv innfallsvinkel, tolke og beskrive prosjektkulturen i Rockheim. Problemstillingen vår er: ”Hvordan er kulturen i prosjektorganisasjonen ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...
  • Prosjektleder eller Supermann : Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til Kompassteorien? 

   Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). Probl ...
  • Oppdal så klart? 

   Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med Oppdalsola i ...
  • Merkevarebygging som verktøy for treningssenteret SATS Trondheim : Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? 

   Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet omfattet ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...
  • Fryktbaserte røykesluttkampanjer - motiverende eller distanserende? : En kvalitativ undersøkelse av røykesluttkampanjen "Røyken tar pusten fra deg" 

   Rønnestad, Iselin; Søfteland, Anette; Drabløs, Christel (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   I januar 2009 fikk røykeslutt-kampanjen «Røyken tar pusten fra deg» økt eksponering på tv. Kampanjen viste mennesker som var rammet av Kols, en sykdom forårsaket av tobakk. I denne oppgaven ville vi finne svar på følgende ...
  • Merkesamarbeid : en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz 

   Andresen, Kaia Østbye; Kvisle, Christine (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging og i den forbindelse tematikken merkesamarbeid. For å belyse dette har valgt å se nærmere på Hennes & Mauritz og deres merkesamarbeid med designere og ...
  • Prosjektlederens etiske dilemmaer 

   Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...
  • Styring av usikkerhet i prosjektets livssyklus 

   Mendez, Charite (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne prosjektoppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et valgt tema, usikkerhetshåndtering i prosjekter. Gjennom å velge dette temaet har jeg forsøkt å belyse en problemstilling som inneholder elementene kontrakter og ...
  • Nye Brannstasjoner 

   Aalberg, Marte; Ørstad, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge ...
  • Verdsettelse av Helgeland Sparebank 

   Hagfors, Lars Ivar (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å beregne verdien av egenkapitalen til Helgeland Sparebank pr. 31/12-2009. Dette skal gjøres basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som en ekstern analytiker. Oppgaven starter ...
  • Kjennskap og Konsepttesting for Ringve Museum 

   Pedersen, Margrethe Rangø; Dyrnes, Ingrid Sevaldsen (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Ringve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og ...
  • Motivasjonsfaktorer og medarbeidertilfredshet ved Britannia Hotel 

   Bekkeli, Sigrid Teigen; Bjørnstad, Cathrine; Grebstad, Stine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en studie av motivasjonsfaktorene og medarbeidertilfredsheten ved Britannia Hotel i Trondheim. I første del tar vi for oss problemstillingen og ser på de ulike teoriene som ligger til ...