Now showing items 21-40 of 678

  • Quality Hotel Augustins Miljøprofil 

   Engeness, Stephanie C.; Ormestad, Marianne R.; Mathisen, Kristine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss Quality Hotel Augustins miljøprofil. Herunder hvor merkbar den er overfor deres gjester. Den første delen av oppgaven omhandler trender i markedet, med miljø som fokuspunkt. Dette ...
  • Implementering av et bærekraftig reiseliv 

   Hovdahl, Håvard Uglem; Sæther, Kjersti (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 som har sin bakgrunn fra Regjeringens reiselivsstrategi fra 2007. Vi har fokusert på Destinasjon Røros som en av fem piloter for i dette prosjektet. ...
  • Hvordan skape et helhetlig konsept i en familiepark i Selbu? 

   Tveit, Ola; Vonheim, Maria; Andersen, Magnus Alu (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss problematikken knyttet til de mange løse trådene som har vært rundt det å skape et attraktivt tilbud rettet mot barnefamilier i Selbu. Innledningsvis har vi innhentet den teorien vi ...
  • Fjernkunder og lojalitet : En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder 

   Andersen, Julie Bratland (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har jeg først og fremst prøvd å finne svaret på problemstillingen: Hvordan skal Sparebank 1 Telemark betjene og kommunisere med sine kunder som bor utenfor Telemark slik at de forblir lojale? I kapittel ...
  • God meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling? 

   Sperstad, Jenny J.; Drabløs, Erica (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, ...
  • Tvangssalg 

   Walthinsen, Ragnhild B.; Gabrielsen, Tomas (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss tvangssalg av eiendom og sett på hva en kjøper bør være spesielt oppmerksom på ved denne typen kjøp. Ved å belyse sentrale områder innenfor temaet har vi forsøkt å lage en slags veiledning ...
  • Verdivurdering av Tele2 Norge AS 

   Lund, Lasse (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne oppgaven har vi sett på Tele2 Norge, og prøvd å sette en verdi på dette selskapet. Vi startet med å se litt på selskapet og bransjen de opererer i. Deretter har vi gjort både interne og eksterne analyser, som vi ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Narci, Hakan (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   Denne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 ...
  • Investeringsanalyse for Trondheim Havn 

   Selseth, Ida; Lyngstad, Leena Mari (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en investeringsanalyse i ny hurtigbåtterminal og gjestebåthavn på Brattørkaia i Trondheim. Prosjektet skal gjennomføres av Trondheim Havn høsten 2012. Formålet med oppgaven er å ...
  • Motivasjon av frivillige : nøkkelen til suksess? 

   Andresen, Marte Strand; Stokkeland, Anette; Carstens, Kim (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven tar for seg motivasjon av frivillige ved et arrangement. Vi har sett nærmere på festivalen Pstereofestivalen (heretter Pstereo), som arrangeres i Trondheim i august hvert år. Oppgaven tar for seg problematikken ...
  • Ledelse av frivillige : fra oppstart til avslutning 

   Istre, Truls; Christiansen, Gustav; Wallentin, Christine (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Fallentin, Therese (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Elven, Asgeir (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Ulvstubakken er delprosjekt 1 av i alt 16 delprosjekter på Fv. 714 gjennom kommunene Orkdal og Snillfjord og ut til øykommunene Hitra og Frøya. Ulvstubakken ble prioritert som den verste strekningen og det ble bestemt at ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Investeringsanalyse av Jette utbyggingsprosjekt i Nordsjøen med støtte i realopsjoner 

   Hasting, Thomas; Sandvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2012-10-16)
   Denne bacheloroppgaven består av en investeringsanalyse av Jettefeltet i Nordsjøen med støtte i lønnsomhetsberegninger gjort ved bruk av realopsjonsteori. Jette har planlagt oppstart av produksjon i 2013, og formålet med ...
  • Merkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse 

   Vestad, Kristine Jeanette; Hangerhagen, Karina; Sagvik, Christine (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt ...
  • Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

   Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...
  • Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

   Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • KO Consulting : etablering og vekst 

   Kjellgreen, Trude; Myhre, Per Olav; Opsahl, Kristina (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer ...