• Amatørteatrets arbeid med inkludering og integrering 

   Peters, Barbara Linnea; Kjølstad, Trine (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som avsluttende del på det treårige bachelorprogrammet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven tar for seg i hvilken grad ulike amatørteatre i Oslo og ...
  • Den norske dataspillbransjen 

   Smith, Celine Louise Dyran; Hjorth, Sofia Marie Boffa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg den norske dataspillbransjen, hvor hovedfokuset vil ligge rundt internasjonale forretningsstrategier og mulige faktorer for suksess. Oppgaven vil samtidig sammenligne den norske ...
  • Den tradisjonelle filmdistributørens rolle i strømmeøkonomien 

   Sejersted, Lotte Smiseth (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien har vært å få kunnskap om hvordan norske distributører blir påvirket av disse endringene og hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien medfører. Følgende problemstilling er formulert; ...
  • Hologramkonserters inntog i norsk livebransje 

   Jahren, Christina Marie; Cuevas, Juviann; Kvamme, Hanna (Bachelor thesis, 2020)
   Studien tar for seg fenomenet hologramkonserter, og plassen denne underholdningsformen kan få i den norske livebransjen. For å utforske dette nærmere belyser vi konseptet fra flere perspektiver, sett fra et objektivt ...
  • Hvordan bør spillutviklere på det norske markedet prioritere valg av betalingsmodell ut i fra forbrukerens opplevelse av de ulike modellene? 

   Raanaas, Joachim Mohn; Rørby, Rine Malene (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er avsluttende del av vår bachelorutdanning i Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Den representerer bredden og dybden av kunnskap vi har opparbeidet gjennom tre år i studier. ...
  • Hvordan kan intern kommunikasjon bidra til økt motivasjon og redusere usikkerhet i Oslo Business Forum 2021: Rethinking Business? 

   Kustås, Anne Astrea; Marheim, Cathrine (Bachelor thesis, 2021)
   I 2016 startet bedriften Oslo Business Forum opp med mål om å utfordre norsk næringsliv og tilstanden den befant seg i. Oslo Business Forum arbeider prosjektbasert med leveranse av betydningsfulle konferanser hovedsakelig ...
  • KI-laget musikk- Lyden av av fremtiden? 

   Pram, Henrik Moksness; Bergset, Eivind; Børresen, Julie Dahlen (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å identifisere hvilke holdninger konsumentene har til musikk skrevet av kunstig intelligens, hva som danner dem og om holdningene varierer utifra hvordan musikken blir konsumert. Derav fikk vi ...
  • Kulturentreprenørens vei til egen institusjon 

   Bredvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven er skrevet som et siste selvstendig arbeid etter tre lærerike år på linjen Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI, våren 2018. Jeg har valgt å skrive om kulturelt entreprenørskap på scenekunstfeltet, ...
  • Mennesket bak ministerposten 

   Hafskjold Thoresen, Emilie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - ...
  • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

   Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...
  • The Fear of Missing Out in the digital age 

   Overvåg, Frida Adele; Haugen, Julie Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I en tidsalder hvor vi stadig får tilgang til profesjonaliserte hjemmetjenester og digitale plattformer, kan vi i teorien snart gjøre alt innenfor husets fire vegger. Samtidig opplever mange av oss at vi gjøres til offer ...