• Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse 

   Nguyen, Thy Anh Hoang; Eikeland-Tande, Erle; Strøm, Julie Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   I løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for ...
  • Boikotter av Black Friday: En undersøkelse om hvordan boikotter av massekonsumpsjon påvirker forbrukeres oppfatning av merker 

   Engström, Matilda (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens samfunn oppfordres forbrukere å handle ofte og mye, med den store salgsdagen Black Friday som et prakteksempel. I lys av miljøfokus og bærekraftige forretningsstrategier velger noen bedrifter å boikotte ...
  • Budskapsvinkling i bloddonasjon og den modererende effekten av altruisme 

   Pedersen, Silje; Grimsmo, Cecilie Sophie Tønder (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken bloddonasjon og hvordan en skal utforme kampanjer og reklamer for effektivt å rekruttere frivillige bloddonore. I denne sammenhengen tar vi for oss budskapsvinkling med negativ ...
  • Bærekraft i frukt- og grøntavdelingen 

   Bui, Kim Huyen; Holmlund, Hanne; Larsen, Oda Allum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil det overordnede temaet være bærekraftig livsstil. Formålet med studiet er å kartlegge hvilke faktorer som påvirker en forbrukers intensjon til å handle mer bærekraftig. På grunn av temaets ...
  • Bærekraft i klesbransjen 

   Knutsen, Hella Kristine; Jakobsen, Sara Elise Råbakk; Grøtteland, Celine Løvåsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg temaet bærekraft i klesbransjen. Bakgrunn for valg av tema er økt fokus og oppmerksomhet rundt bærekraft og miljø. Etter videre forskning fant vi atferd og holdninger interessant, og ønsket å ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Digitalisering i restaurantbransjen 

   Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
   «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
  • Eit innblikk i forbrukaråtferda «Behovet til de som trenger hjelp trumfer alt, alltid» Eit kvantitativ studie om forbrukaråtferd og Røde Kors 

   Haug, Sondre Hunshammer (Bachelor thesis, 2020)
   Veldedigheitsorganiasjonen Røde Kors er representativ over heile verda og jobbar med alt frå brann i Australia til krig i Syria. For at Røde Kors skal kunne fungere er dei avhengige av økonomisk støtte frå forbrukaren ...
  • Et dult for en sunnere hverdag 

   Blokkum, Katrine Haugen; Larssen, Line Bjerkset; Engh, Maren Valheim (Bachelor thesis, 2019)
   Kan utvalgte dult få kunder som handler matvarer på nett til å ende opp med en sunnere handlekurv? I denne oppgaven har vi gjennomført et eksperiment i nettbutikken til Meny for å finne svar på akkurat dette. Med ...
  • Forbrukeres motivasjon til å følge merker på Instagram, og betydningen av selvbilde 

   Dalen, Anne Bjerke; Jørgensen, Line Skolt (Bachelor thesis, 2019)
   Bedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier blir stadig viktigere i dagens konkurransesituasjon. Instagram er i dag blant de mest populære sosiale mediene med svært mange aktive brukere. Plattformens ...
  • Fremtidens kundeservice på norske kjøpesentre 

   Høvik, Amalie Høvik (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføringsledelse tar for seg revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape tilfredshet blant disse. Jeg ønsker derfor å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for at et ...
  • The Green Shift and Consumer Behaviour 

   Sterri, Rebecka Viktoria (Bachelor thesis, 2020)
   The increased attention to the word ‘green’ has not only caused a shift in consumers behavior but has rippled its way into the business world as well. This can not only be seen in new marketing messages, from many world ...
  • Grønn markedsføring, eller grønnvasking? 

   Nordstad, Stine Synnøve Kristensen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med hensikt å belyse fenomenet grønnvasking. Jeg har intervjuet fire faglig dyktige representanter fra næringslivet, som har bidratt med å belyse oppgavens hovedtemaer: bærekraft, ...
  • Grønnvasking i Fast Fashion-industrien 

   Norland, Julie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er utarbeidet for å belyse forbrukeres holdninger til grønnvasking i Fast Fashion-industrien, samt undersøke hvordan deres holdninger påvirker atferd, og hvilken effekt dette vil ha for Fast Fashion-bedr ...
  • Hvilken effekt har informasjons- og transaksjonsbekvemmelighet på kundenes kjøpsintensjon? 

   Myrholt, Kristian Borinaga; Nummestad, André Gullbekk; Andvik, Fabian August (Bachelor thesis, 2021)
   Forbrukere setter flere kriterier til markedet basert på dets utvikling, og dermed blir grunnlaget for å ta en kjøpsbeslutning mer kompleks. Som et resultat av en teknologisk- og makroøkonomisk utvikling er det en ...
  • Hvilken effekt har opplevde fordeler ved lojalitetsprogram på programlojalitet og kundelojalitet? 

   Strømme, Marthe Zhong; Hammer, Amy Christiane (Bachelor thesis, 2020)
   En rekke bedrifter benytter seg i dag av lojalitetsprogrammer som et tiltak for å stimulere til kundelojalitet. For å bygge kundelojalitet, er det en forutsetning at lojalitetsprogrammene oppleves som verdifullt for ...
  • Hvor går grensen mellom personifisering og personvern? 

   Wengefelt, Erik John Alexander; Sørlie, Julie Rebecca Vollrem (Bachelor thesis, 2019)
   Forfatterne av dette studiet har analysert den økende bruken av personlig markedsføring og forbrukernes personvernsbekymring som en konsekvens av denne. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvilken påvirkning den ...
  • Hvordan bygge merkeassosiasjoner for en nettbutikk i et konkurransepreget marked, og hvordan den digitale kundereisen påvirker merkevarebyggingen 

   Birkelid, Vanja; Berntsen, Stine Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi sett på netthandel og hvordan kundereisen har utviklet seg i sammenheng med teknologien. Internett har gjort det enklere for kunder å hente informasjon om produkter og tjenester, måten kunder ...
  • Hvordan endres fysiske butikker innen klesbransjen som følge av økende konkurranse fra netthandel? 

   Hersdal, Mari Berg (Bachelor thesis, 2020)
   Klesbransjen er i dag preget av svært tett konkurranse, både fra aktører som benytter seg av fysiske butikker, nettbutikker og andre multikanaler. Det oppstår stadig flere konsepter som gjør bransjen mer variert og ...
  • Hvordan kan dulting bidra til å redusere matsvinn i norge? 

   Torgersen, Michelle Torgersen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg dulting i dagligvarehandelen. Temaet dulting har fått større oppmerksomhet i senere tid og dreier seg om å lede forbrukeren til å ta bedre avgjørelser både for seg selv og samfunnet. ...