• Affiliate Marketing sin påvirkningskraft på kjøpsintensjonen til Generasjon Z på TikTok 

   Salen, Thea; Paulsen, Amalie Johanne Skorpen (Bachelor thesis, 2023)
   En stadig mer populær tilnærming til produktsalg som har utviklet seg på det norske markedet er Affiliate markedsføring, også kjent som provisjonsbasert markedsføring. De siste årene har det oppstått et tydelig paradigmeskifte ...
  • Airbnb 

   Bjørkhaug, Diana Grace Jaculan; Ulleberg, Cassandra; Nikolaisen, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet delingsøkonomi. Økt digitalisering har ført til økt antall delingsøkonomiske plattformer. Vi har derfor valgt å fokusere på overnattingstjenesten Airbnb. Målet er å ...
  • Bachelor - merkevarebygging med en bærekraftig tilnærming 

   Gevelt, Simon; Wold, Elle Louise (Bachelor thesis, 2023)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI og baserer seg på temaet merkevarebygging med fokus på en bærekraftig tilnærming. Studien bygger på merkevarebygging for Amundsen Sports, som har hatt ...
  • Bacheloroppgave i digital kommunikasjon og markedsføring 

   Andersen, Caroline Kaas; Bruun, Fanny Kristiansen (Bachelor thesis, 2023)
   Vi ser en stadig økende bruk av Instagram som markedsføringsverktøy for bedrifter i arbeidslivet. Instagram kan brukes på ulike måter for å skape engasjement hos forbrukere. Bedrifter kan publisere eget innhold, ha betalt ...
  • Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse 

   Nguyen, Thy Anh Hoang; Eikeland-Tande, Erle; Strøm, Julie Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   I løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for ...
  • Barn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrep 

   Engelsgjerd, Tina; Knutsen, Katrine; Stendal, Astrid Selsvik (Bachelor thesis, 2018)
   I denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep ...
  • Boikotter av Black Friday: En undersøkelse om hvordan boikotter av massekonsumpsjon påvirker forbrukeres oppfatning av merker 

   Engström, Matilda (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens samfunn oppfordres forbrukere å handle ofte og mye, med den store salgsdagen Black Friday som et prakteksempel. I lys av miljøfokus og bærekraftige forretningsstrategier velger noen bedrifter å boikotte ...
  • Bruk av CRM-systemer i prospektering for tjenesteytende B2B-selskaper 

   Ranaldi, Lucas Baumann; Kragfoss, Sander; Stenersen, Jesper Benjamin (Bachelor thesis, 2023)
   Det er essensielt for bedrifter å tilegne seg nye kunder, og å beholde dem over tid. Ved å henvende seg til de potensielle kundene som er mest aktuelle i utgangspunktet, samt gi dem god oppfølging i startfasen, har man ...
  • Bruk av kjente ansikt i markedskommunikasjonen 

   Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere. Denne ...
  • Budskapsvinkling i bloddonasjon og den modererende effekten av altruisme 

   Pedersen, Silje; Grimsmo, Cecilie Sophie Tønder (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken bloddonasjon og hvordan en skal utforme kampanjer og reklamer for effektivt å rekruttere frivillige bloddonore. I denne sammenhengen tar vi for oss budskapsvinkling med negativ ...
  • Bærekraft i frukt- og grøntavdelingen 

   Bui, Kim Huyen; Holmlund, Hanne; Larsen, Oda Allum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil det overordnede temaet være bærekraftig livsstil. Formålet med studiet er å kartlegge hvilke faktorer som påvirker en forbrukers intensjon til å handle mer bærekraftig. På grunn av temaets ...
  • Bærekraft i klesbransjen 

   Knutsen, Hella Kristine; Jakobsen, Sara Elise Råbakk; Grøtteland, Celine Løvåsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg temaet bærekraft i klesbransjen. Bakgrunn for valg av tema er økt fokus og oppmerksomhet rundt bærekraft og miljø. Etter videre forskning fant vi atferd og holdninger interessant, og ønsket å ...
  • Cancel Culture vs Offentliga personer 

   Eidmann, Aurora Robin Katarina; Lager, Mina Henriksen; Grønseth, Céline Laxheim (Bachelor thesis, 2023)
   Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka fenomenets inverkan på “cancel culture” och offentliga personer och dess bransch rädsla för att bli “cancelled ”. Vi gör denna forskning genom att använda en kvalitativ ...
  • ChatGPT som informasjonskanal: En forbrukerorientert tilnærming 

   Bergersen, Tina (Bachelor thesis, 2023)
   Siden OpenAI lanserte chatboten ChatGPT i november 2022 har chatboten fått massiv oppmerksomhet verden rundt. På kun fem dager hadde ChatGPT allerede nådd 1 millioner brukere og etter bare to måneder ble det anslått at ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Digitalisering i restaurantbransjen 

   Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
   «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
  • Effekten av auditive virkemidler på Instagram 

   Hjorth, Camilla Tranås; Vethe, Lone Heggtveit; Skagefoss, Rikke (Bachelor thesis, 2023)
   Fremveksten av vertikalt videoinnhold på sosiale medier skaper behov for ny innsikt om sensorisk markedsføring. Likevel vet vi i dag svært lite om hvordan lyden på audiovisuelle plattformer påvirker forbrukere. Denne ...