• Akseleratorprogrammer : brobygger mellom gründervirksomheter og de etablerte virksomhetene 

   Hjelstuen, Axel Pirisi; Velija, Valon (Bachelor thesis, 2017)
   Det er et økende fokus på innovasjon i Norge, der nye gründervirksomheter er en viktig kilde. Gründervirksomheter benytter ofte ny teknologi og er videre med på å utvikle nye spennende forretningsmodeller (Kohler, 2016). ...
  • Bacheloroppgave i entreprenørskap- og økonomi 

   Larsen, Emilie Trude; Jensen, Madelaine; Johannessen, Iselin Øvre (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige entreprenører. Stadig flere kvinner ønsker å starte sin egen bedrift, men det er fortsatt færre kvinner enn menn som er entreprenør ...
  • Bidrar Studentbedriftkurset til entreprenøriell læring, og på hvilken måte påvirker kurset studentens motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid? 

   Edo, Liv Zeinab Lyster; Aase, Rebecca Handal; Gjerdalen, Tilde (Bachelor thesis, 2017)
   Det blir stadig lagt mer fokus på å lære den yngre generasjonen om verdi- og nyskaping i næringslivet. Regjeringen har i samarbeid med næringslivet etablert flere tiltak for å oppnå en økt grad av entreprenøriell læring ...
  • Bærekraft i klesbransjen 

   Venolum, Line Skoglund; Krogsrud, Frida; Feyling, Amanda (Bachelor thesis, 2018)
   Det er et voksende fokus på bærekraft i klesbransjen. Denne fremveksten har ført til endringer i forbrukerholdningene, og legger press på de tradisjonelle forretningsmodellene. Oppstartsbedrifter er mest sårbare for ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Det må bli kult å feile! 

   Solvang, Carl Emil Henning Søderstrøm; Televik, Kristian Hofseth (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien er å undersøke den norske entreprenørskapskulturen, og belyse temaet fra et psykologisk perspektiv. Hvorfor er det ikke fler som satser stort i Norge, når vi har et unikt velferdssystem ...
  • Effekten av Software-as-a-Service som distribusjonsmodell for oppstartsbedrifter som leverer Fintech-tjenester 

   Didriksen, Ruben (Bachelor thesis, 2019)
   Internettet er blitt en del av hverdagen til milliarder av mennesker, og har skapt en svært lukurativ markedsplass for både veletablerte selskaper, og oppstartsbedrifter. Flere, og flere selskaper tilbyr tjenester over ...
  • Entreprenørene bak fintech 

   Ødegården, Sebastian; Friisk, Magnus; Arnesen, Eivind Haglund (Bachelor thesis, 2017)
   Fintech har sitt utspring fra 1960-tallet og er i dag med på å utfordre de tradisjonelle bankene. For å finne ut av hva som ligger bak fintechselskapene vil vi i denne oppgaven se nærmere på hva som kjennetegner en ...
  • Entreprenører fra petroleumsnæringen -en kvalitativ undersøkelse av oppstartsbedrifter i petroleumsnæringen, og underliggende prosesser for utvikling 

   Våge, Marius; Sørensen, Iris Torp; Tomasgaard, Nickolas Andreas (Bachelor thesis, 2016)
   Entreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den gjenkjente ...
  • Entreprenørskap i energisektoren En komparativ casestudie av Norge og USA 

   Slettebø, Mads Rusnes; Eng, Alexander; Avén, Max-Hermann Lergård (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien tar for seg en rekke faktorer som kan bidra til å fremme og eventuelt hemme oppstartsbedrifters evne til å utvikle grønn teknologi i energisektoren. Det grønne skiftet er et tema som har fått økt ...
  • Exit 

   Ellefsæter, Karoline; Nordli, Ole Gunnar Henriksen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg salgsprosessen av egen virksomhet, herunder exit. Målet med oppgaven er å definere utslagsgivende faktorer man bør ta hensyn til, og prøve å tidfeste når man skal begynne å innrette seg de ...
  • Ghost kitchens i Norge 

   Pedersen, Pelle; Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven omhandler et dypdykk i det nye fenomenets ghost kitchens varierende forretningsmodeller. På bakgrunn av forretningsmodellens relative nyhet er det verken etablert anerkjente definisjoner knyttet til ghost ...
  • Identitetsspørsmålet i tekstildesignbransjen : Kunstner eller entreprenør? 

   Rasmussen, Lillian; Kirkaune, Eirin Myhre (Bachelor thesis, 2018)
   Kreative entreprenører og den kreative industrien blir stadig mer akseptert av den norske regjeringen, som har etablert flere tiltak for å øke forretningskompetanse. Dette skal gjøre at entreprenørskap og nytenking ...
  • Intraprenørskap - Sommer & Vinter 

   Andersen, Espen; Sture, Bror Herman Een; Sveaass, Nora (Bachelor thesis, 2020)
   Innovasjon og omstilling er populære begreper, men forklares og utdypes av få. Følgende oppgave tar for seg å besvare problemstillingen «På hvilken måte tilrettelegger Sommer og vinter for innovasjon, og hvordan skal de ...
  • Intraprenørskap i Topro Industri AS 

   Strömberg, My Anna Christina; Endrerud, Ingrid Marie Vaag (Bachelor thesis, 2018)
   Intraprenørskap, innovasjon og omstilling er blitt ord som brukes av mange, men fylles med innhold av få. Denne oppgaven besvarer problemstillingen ”Hvordan jobber Topro Industri AS for å lykkes med intraprenørskap?” ...
  • Intraprenørskap og bærekraft 

   Norheim, Simon S.; Sæther, Andreas Dimmen; Kjerstad, Ismail Ola (Bachelor thesis, 2021)
   Intraprenørskap og bærekraft er nøkkelordene for denne oppgaven hvor vi dykker dypere inn i hvordan større, innovative og velkjente selskaper i Norge arbeider med innovasjon og bærekraftig utvikling. Vi ser nærmere på ...
  • Investorers atferd og holdninger til equity crowdfunding Hvordan kan Folkeinvest engasjere folk til å spare og investere med folkefinansiering? 

   Storkås, Eirik; Einarsen, Simon Aakeberg (Bachelor thesis, 2021)
   Med inntoget av aksjebasert folkefinansiering har flere tidligfaseselskaper fått muligheten for finansiering, samt at flere private mennesker har fått muligheten til å støtte og investere i oppstartsbedrifter. Sammen med ...
  • Lean Startup i Norske Selskaper 

   Jensen, August Falch; Orlien, Dennis; Føyner Engen, Ole (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker erfaringene til norske selskaper som benytter seg av innovasjonsmetodikken Lean Startup, og hvordan denne tilnærmingen blir forstått og anvendt i ulike vekstfaser. Siden organisasjonsstruktur- og ...
  • Organisasjonskultur og innovasjon 

   Haagensen, Ina Karin; Eliassen, Ina; Moholt, Jeppe Wårheim (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan organisasjonskulturer kan lede til innovasjon. I den forbindelse vil vi gå nærmere inn på temaer som tar for seg hvordan kulturen både kan tilrettelegge for, og hemme innovasjon, ...
  • Pre-såkornordningen - et nytt bidrag til gründerbedrifters kamp for å overleve «dødens dal» 

   Mathisen, Simen; Jelmert, Nikolai Diesch (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge eksisterer det et finansieringsgap som gjør at det ikke er nok risikovillig kapital for å finansiere alle de gode gründerideene som egentlig burde ha “livets rett”. Tidligere har staten opprettet såkornfondene ...