• Utvikling av praksis for KAM-rapporteringen over de to første årene etter standardendring. 

   Thoresen, Stine Susann Furuvik; Enderud, Martine (Master thesis, 2018)
   En lang debatt knyttet til svakheter ved den gamle revisjonsberetningen førte til en omarbeidelse av ISA 700 og innføring av en ny revisjonsstandard, ISA 701. Denne omarbeidelsen hadde som formål å øke informasjonsverdien ...
  • Utviklingen av det objektive ansvaret, eksemplifisert ved bostyreransvaret 

   Kinander, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Det objektive ansvaret har stort sett vært drøftet innenfor «farlig bedrift»-rammene, hvor nyttebetraktninger om mest mulig hensiktsmessig kanalisering og pulverisering av skader har vært fremtredende. Samtidig har også ...
  • Utviklings - og endringsledelse 

   Larssen, Gry Elisabeth (Master thesis, 2022)
   Oppgaven følger ledelse av et utviklingsarbeid i barnehagen, hvor målet er kvalitetsforbedring, og de ansatte medvirker i hele prosessen. I kapittel 1 presenteres valg av problemstilling med begrunnelser, oppgaven avgrenses ...
  • Uønsket skatteplanlegging i multinasjonale selskaper : En analyse av BEPS-rammeverkets tiltakspunkt 6 og 7 

   Hengebøl, Cathrine; Høiland, Maren (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven tar for seg en svært dagsaktuell utfordring knyttet til uønsket skatteplanlegging blant store multinasjonale selskaper. Da det er et stort behov for et felles internasjonalt regelsett innen skatterett, ...
  • Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker 

   Holden, Steinar; Johnsen, Thore; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ved personskader er valg av rentesats for neddiskontering av fremtidige tap av arbeidsinntekt en helt sentral faktor i beregningen av erstatningsbeløpet. Artikkelforfatterne var sakkyndige da Høyesterett i 2014 tok opp ...
  • Valget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmark 

   Riksheim, Isak Nygårdsmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Det er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og ...
  • Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers 

   Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy; Buøen, Elisabet Solheim (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The promotion of children’s development and well-being is a core concept in Early Childhood Education and Care (ECEC) quality frameworks. Yet, few validated instruments measuring young children’s well-being exist. This ...
  • Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers 

   Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy; Buøen, Elisabet Solheim (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The promotion of children’s development and well-being is a core concept in Early Childhood Education and Care (ECEC) quality frameworks. Yet, few validated instruments measuring young children’s well-being exist. This ...
  • Valuation Norway Royal Salmon 

   Hove, Julian (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis is a valuation of the Norwegian fish farming firm, Norway Royal Salmon (NRS). The purpose is to estimate the fundamental value of NRS’ equity and their fair value per share. The fish farmers in ...
  • Valuation of housing attributes and the effect of tenant and landlord characteristics in the Norwegian rental market 

   Grandahl, Fredrik; Sivertsen, Stian (Master thesis, 2012-05-10)
   The present study uses a standard hedonic log–log framework to analyze rent variations in the Norwegian housing market. Using data from the national rental survey (Leiemarkedsundersøkelsen) as a basis, this study finds ...
  • Valuation of Nordic Nanovector ASA 

   Knutsen, Aleksander; Rystad, Daniel Andre Sparby (Master thesis, 2018)
   The purpose of this paper is to conduct a valuation of Nordic Nanovector ASA through the use of both traditional discounted cash flow models and real option analysis. We have therefore arrived at three different estimates ...
  • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

   Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
  • A valuation of Norwegian ASA in COVID-times 

   Sjøthun, Kristin Lund; Lyngstad, Inger Louise (Master thesis, 2021)
   This thesis aims to estimate the value of Norwegian Air Shuttle ASA, both pre- COVID and in 2021, to assess the effect of the pandemic. Our thesis concludes whether support from the government and investors was justified, ...
  • Valuation of Norwegian Property ASA 

   Gulbrandsen, Hans Olav (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Property ASA was established in 2006 with the goal of having an extensive and liquid portfolio of commercial real estate. The company is today considered to be dividend-driven with a goal of paying 30-50% of its ...
  • Valuation of the Statkraft Group 

   Horic, Arijana (Master thesis, 2021)
   The purpose of thesis is to do a valuation of the Statkraft Group. Statkraft is Norwegians largest energy producer, generating its power mainly from hydropower. In 2020 the Group generated 65,4 TWh energy. (Statkraft, 2021) ...
  • Valuation of XXL ASA 

   Bahadin, Mohammed (Bachelor thesis, 2023)
   I have performed a valuation for the XXL ASA company in this thesis. My research question has been about finding the company's fundamental value and suggesting to a fictive investor whether to buy, sell or hold the shares ...
  • The value and market effects of eco-labeled products in the Norwegian grocery market - An empirical analysis 

   Hillesund, Aurora Schumacher; Rønne, Julie (Master thesis, 2020)
   The existing research on eco-friendly purchasing relies heavily on stated preferences, which are commonly measured through consumer surveys based on hypothetical market settings. In this study, we instead utilize real ...
  • Value creating boards and gender diversity: Suggestions to progress in getting women on boards in Spain 

   Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (English version), Research report, 2016)
   Spain was one of the first countries in Europe to set out a gender balance legislation on corporate board by the organic law 3/2007 of 22nd of March. However, the recommendation included in the law for big companies to ...
  • Value Creation using the Mission Breakdown Structure 

   Andersen, Erling S. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The modern concept of project success includes the project contributing to the value creation of its base organization. We need tools to discuss what the project itself and the base organization should do to enhance this ...
  • Value for money? German local government efficiency in a comparative perspective 

   Kalb, Alexander; Geys, Benny; Heinemann, Friedrich (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In this paper, we investigate the cost efficiency of German local governments in the state of Baden-Württemberg in 2004 using a stochastic frontier approach. Besides being the first study on German data, we add two elements ...