Now showing items 4370-4389 of 6096

  • Projects and Institutions: Towards Understanding their Mutual Constitution and Dynamics 

   Söderlund, Jonas; Sydow, Jörg (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Institutions are long-term and stabilizing mechanisms of social interaction that provide much of the groundwork for projects as temporary systems. Due to amassed change ambitions in contemporary projects, not least reflected ...
  • Projects and institutions: towards understanding their mutual constitution and dynamics 

   Söderlund, Jonas; Sydow, Jörg (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Institutions are long-term and stabilizing mechanisms of social interaction that provide much of the groundwork for projects as temporary systems. Due to amassed change ambitions in contemporary projects, not least reflected ...
  • Promoting Data Richness in Consumer Research: How to Develop and Evaluate Articles with Multiple Data Sources 

   Blanchard, Simon J; Goldenberg, Jacob; Pauwels, Koen; Schweidel, David A. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As stated in the mission of the Journal of Consumer Research (JCR) (2022) and a recent editorial (Schmitt et al. 2022), JCR is a multi-disciplinary journal where consumer research provides insights about consumers and ...
  • Promoting the Quality of Teacher-Toddler Interactions: A Randomized Controlled Trial of “Thrive by Three” In-Service Professional Development in 187 Norwegian Toddler Classrooms 

   Buøen, Elisabet Solheim; Lekhal, Ratib; Lydersen, Stian; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Drugli, May Britt (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The effectiveness of the Thrive by Three intervention, a 10-month, multicomponent, in-service professional development model to promote the quality of caregiver-toddler interactions (i.e., process quality), was tested ...
  • Proper scoring rules for evaluating asymmetry in density forecasting 

   Iacopini, Matteo; Ravazzolo, Francesco; Rossini, Luca (CAMP Working Paper Series;06/2020, Working paper, 2020-09-01)
   This paper proposes a novel asymmetric continuous probabilistic score (ACPS) for evaluating and comparing density forecasts. It extends the proposed score and defines a weighted version, which emphasizes regions of interest, ...
  • Proper Scoring Rules for Evaluating Density Forecasts with Asymmetric Loss Functions 

   Iacopini, Matteo; Ravazzolo, Francesco; Rossini, Luca (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article proposes a novel asymmetric continuous probabilistic score (ACPS) for evaluating and comparing density forecasts. It generalizes the proposed score and defines a weighted version, which emphasizes regions of ...
  • The proposed extension of the EU-ETS to shipping – BIMCO´s ETS – allowances (ETSA) clause for time charter parties 2022 filling a legal gap 

   Eftestøl, Ellen J. (Chapter, 2023)
   This Chapter outlines the proposed inclusion of shipping to the European Union’s Emissions Trading System (EU-ETS) as of November 2022, as well as BIMCO’s ETS — emission trading scheme allowance clause for Time Charter ...
  • Prosessforbedring gjennom videreutvikling av dagens teknologiske løsning : PVS 

   Bakke, Harald; Vrebac, Sean-Ivan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er utformet som en praktisk oppgave, og er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Pedagogisk ...
  • Prosjekt Familielos 

   Elvebakk, Fredrik Bratli (Bachelor thesis, 2016)
   Denne besvarelsen er skrevet med utgangspunkt i prosjekt Familielos ved NAV sosialtjenesten og spesialiseringen BTH 25321 – Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI. Etter mitt første møte med prosjektleder for Familielos, ...
  • Prosjektavslutning med fokus på gevistrealisering 

   Barladian, Natalia; Trondseth, Line; Sjern, Karianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven presenterer vi hvordan Aqua Gens prosjekt «maskinsyn» ivaretok gevinstrealiseringen gjennom hele prosjektets livssyklus. Aqua Gen AS holder til på pirsenteret i Trondheim, de driver med forskning og ...
  • Prosjektet som en temporær organisasjon 

   Andersen, Erling S. (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   Et prosjekt kan ses på som en temporær organisasjon. Prosjekteieren er den som på vegne av basisorganisasjonen er ansvarlig for prosjektet. Prosjekteieren vedtar hva prosjektets oppdrag skal omfatte, og ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Haugen, Christer; Midtlyng, Marthe; Raphaug, Kjell Ove (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Oras AS (heretter Oras) er en landsdekkende VVS-entreprenør som leverer komplette løsninger innen vann, energi og klima. De opererer i hovedsak på bedriftsmarkedet hvor prosjektarbeidsformen utgjør tyngden av deres oppdrag. ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Elven, Asgeir (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Ulvstubakken er delprosjekt 1 av i alt 16 delprosjekter på Fv. 714 gjennom kommunene Orkdal og Snillfjord og ut til øykommunene Hitra og Frøya. Ulvstubakken ble prioritert som den verste strekningen og det ble bestemt at ...
  • Prosjektgjennomføring av Pharmaq Viral antigen Manufacturing 

   Kallevik, Ingrid Sophie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er omhandler Pharmaqs prosjekt ”Viral antigen Manufacturing” (heretter omtalt som PVM). Prosjektet befinner seg nå i idriftsettelsesfasen. Jeg har i forarbeidet med prosjektoppgaven og i samarbeid med ...
  • Prosjektledelse i CleanTech Mid-Norway 

   Jakobsen, Christian Røst; Hembre, Peder; Eliassen, Jens (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   CleanTech Mid-Norway er en nylig stiftet miljøteknologisk nettverksforening, som har som visjon å øke medlemsbedriftenes potensial i et nasjonalt og internasjonalt marked samtidig som det bidrar til løsninger for globale ...
  • Prosjektledelse i Synnøve Finden 

   Sandnes, Silje Klev; Skogstad, Lise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Synnøve Finden er en norsk næringsmiddelprodusent som har meieri i Alvdal og i Namsos. De har som visjon at Synnøve Findens produkter skal gi matglede. I denne bacheloroppgaven valgte vi å ta for oss et prosjekt som ...
  • Prosjektleder eller Supermann : Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til Kompassteorien? 

   Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). Probl ...
  • Prosjektlederens åtte bud 

   Kalland, Anja Hegle; Kvaale, Kamilla Lian; Grønnesby, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema ...
  • Prosjektlederens etiske dilemmaer 

   Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...