Now showing items 6120-6139 of 6150

  • Ye olde CSR: the historic roots of corporate social responsibility in Norway 

   Ihlen, Øyvind; Høivik, Heidi von Weltzien (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This essay traces the roots of corporate social responsibility (CSR) in Norway. It is argued that a basic tenet of CSR, an orientation toward the concerns of stakeholders, has a long history in Norwegian business, predating ...
  • The Yield Curve as a Predictor of Business Cycle 

   Dadashova, Iryna; Demchuk, Ivanna (Master thesis, 2020)
   In the Master Thesis, we study the yield curve's predictability power for the business cycle in developing countries. For this research, we want to answer the question if the inverted yield curve can predict the recessions ...
  • Yngre lederes kjennskap til og kunnskap om den norske ledelsesmodellen 

   Traaseth, Anita Krohn; Gitmark, Hannah (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven undersøker yngre lederes kjennskap til, og kunnskap om, den norske ledelsesmodellen. Oppgaven tar utgangspunkt i professor Tor Grenness forsiktige konklusjon om at det er mulig å identifisere en norsk form ...
  • You are on mute! The relationship between virtuality, extraversion and organizational socialization 

   Omsveen, Kristin Øien; Bruhn, Tove (Master thesis, 2022)
   The purpose of this study is to understand how one can incorporate virtual work in the organizational socialization that finds place when onboarding new employees, while still taking individual differences into consideration. ...
  • You break it, you fix it? : costumer participation in service recovery 

   Talgø, Therese; Rødsjø, Espen Liseth (Master thesis, 2012-05-09)
   Customer participation represents numerous positive effects for companies in terms of productivity gains and profitability. It has in recent years emerged as a powerful tool for companies to customize their service offerings ...
  • You can't ‘fake it till you make it’: Cooperative motivation does not help proself trustees 

   Acar-Burkay, Sinem; Schei, Vidar; Beersma, Bianca; Warlop, Luk (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Cooperative motivation can be rooted in individual differences as well as in external factors, such as instructions from superiors, incentive schemes, policy agendas, or social relationships. Whereas cooperative motivation ...
  • You care about me, but can I count on you? Applying a psychological contract perspective to investigate what makes employees willing to be internally employable 

   Solberg, Elizabeth; Lapointe, Émilie; Dysvik, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   For this study, we adopted a psychological contract-based perspective to investigate whether the fulfillment of perceived developmental promises made to employees is positively related to their willingness to accept internal ...
  • Young media use 2019. Media preferences and behavior 

   Wilberg, Erik (Research report, 2018)
   This is a report on aspects of media usage among young people. The results are based upon a survey among business school students on Bachelor level at BI Norwegian Business School – campus Bergen. The survey was distributed ...
  • Youth enfranchisement, political responsiveness, and education expenditure: Evidence from the US 

   Bertocchi, Graziella; Dimico, Arcangelo; Lancia, Francesco; Russo, Alessia (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   We examine the link between the political participation of the young and fiscal policies in the United States. We generate exogenous variation in participation using the passage of preregistration laws, which allow the ...
  • You’re fired: A study of public leader exits from 1945 to 2018 

   Hjersing, Sandra Windom; Berner, Thea Marie Holmberg (Master thesis, 2018)
   The present thesis examines if exiting leaders is a viable solution to problems in organizations, or if exiting leaders has become a practice of its own. To investigate what involuntary public leader exits (i.e. leader ...
  • Ytringsfrihet i mediesamfunnet 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Temaet for dette essayet er ytringsfrihetens vilkår i et samfunn der tilgangen til det offentlige rom kontrolleres av uavhengige massemedier. Dette har tidligere vært drøftet av Ytringsfrihetskommisjonen i utredningen ...
  • Ytringsklima for å hjelpe hverandre blant finansrådgiverne i DNB Tromsø 

   Bratland, Hege; Tønnesen, Magnus (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal vi skrive om hvordan ytringsklimaet for å hjelpe hverandre er blant finansrådgivere i personmarkedet i DNB Tromsø, som er arbeidsplassen til en av de to studentene som skriver denne oppgaven. Vi vil ...
  • Ytringsklima i en avdeling i endring 

   Luong, Nghi Hue; Mårtensson, Hanna (Master thesis, 2022)
   I løpet av våren 2022 har vi lært og blitt inspirert av kurset Ytringsklima og ledelse og forstår hvor viktig ytringsklima er og hvordan det kan påvirke organisasjonens prestasjoner og relasjoner. Fordi ytringsklima er så ...
  • Ytringsklima og psykologisk trygghet på Energistasjonen AS 

   Ekeberg, Eirik; Zeller, Lisa Jenny (Master thesis, 2022)
   Vi har valgt å skrive om ytringsklimaet i teamet til student 1, som han er Regionleder for. Student 2 jobber med HR i et større konsern. Regionen består av 13 energistasjoner, fordelt i området mellom Asker -Kristiansand. ...
  • Ytringsklima på et fastlegekontor med tverrfaglige team 

   Uglenes, Inger Cecilia (Master thesis, 2023)
   Fastlegen er en profesjonsutøver som tradisjonelt sett arbeider veldig individuelt og alene. Samfunnet endrer seg, og mange ser på tverrfaglige team som fremtiden, også på fastlegekontor. I et prosjekt har flere fastlegekontor ...
  • Ytringsklima som grunnmur 

   Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
   Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

   Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
   Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
  • The zero-rent society: Evidence from hydropower and petroleum windfalls in Norwegian local governments 

   Andersen, Jørgen Juel; Sørensen, Rune Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Economic theory and evidence suggest that political leaders take advantage of government revenue windfalls – particularly from natural resource exploitation – to enrich themselves. We revisit this hypothesis by combining ...
  • Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem 

   Hunneman, Auke; van Oest, Rutger D. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det er svært viktig å forstå den geografiske utstrekningen for varehandelsområder i detaljhandel. Gjeldende metoder for å tegne opp varehandelsområder er basert på undersøkelser og data fra lojalitetskort. Disse tilnærmingene ...