Now showing items 1033-1052 of 6022

  • Defending the State: Nationalism, Geopolitics and Differentiated Integration in Visegrád Four Security Policy 

   Sitter, Nick (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During the second half of the 2010s the governments of Poland and Hungary took a sharp turn away from liberal democracy and the rule of law. As they slipped down the international democracy rankings, the European Union ...
  • Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   Deferred prosecution agreements and similar arrangements are practiced in many countries when there is suspicion of corporate crime. It is an agreement based on a negotiation that permits the allegedly guilty party not to ...
  • Defining logistics preparedness: A framework and research agenda 

   Jahre, Marianne; Pazirandeh, Ala; Wassenhove, Luk Van (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Purpose: The purpose of this paper is to contribute to a more complete understanding of logistics preparedness. By comparing extant research in preparedness and logistics with findings from empirical analysis of secondary ...
  • Defining service innovation: a review and synthesis 

   Witell, Lars; Snyder, Hannah; Gustafsson, Anders; Fombelle, Paul; Kristensson, Per (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Research on service innovation appears in several research disciplines, with important contributions in marketing, management, and operations research. Although the concept is widely used, few research papers have explicitly ...
  • Deformation theory of Cohen-Macaulay approximation 

   Ile, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In [22] we established axiomatic parametrised Cohen-Macaulay approximation which in particular was applied to pairs consisting of a finite type flat family of Cohen-Macaulay rings and modules. In this sequel we study the ...
  • Deformations of rational surface singularities and reflexive modules with an application to flops 

   Gustavsen, Trond Stølen; Ile, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Blowing up a rational surface singularity in a reflexive module gives a (any) partial resolution dominated by the minimal resolution. The main theorem shows how deformations of the pair (singularity, module) relates to ...
  • Degree of Active Management and Performance of Storebrand’s ESG-labeled Mutual Funds 

   Junge, Marcus; Myhre, Tobias (Master thesis, 2022)
   This thesis investigates whether Storebrand’s ESG labeled mutual funds can outperform their benchmarks, and how likely that is. We analyze five active mutual funds that have high scores on Storebrand’s proprietary ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delegation, accountability and legislator moonlighting: agency problems in Germany 

   Geys, Benny; Mause, Karsten (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Members of parliament in many countries are legally permitted to execute (un)paid jobs in addition to their political mandate. It is often argued that such ‘moonlighting’ activities are unproblematic for the chain of ...
  • Deliberate simple rule creation and use: Activities and challenges 

   Kratochvil, Renate; Gruenauer, Johanna; Friesl, Martin; Güttel, Wolfgang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Using ‘simple rules’ may enable managers to take organizational decisions more rapidly. While prior research presents advantages of simple rule use during strategy formation, we lack insights into how firms can deliberately ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Delivering the Goods: The Determinants of Norwegian Seafood Exports 

   Straume, Hans-Martin; Anderson, James L.; Asche, Frank; Gaasland, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Seafood is the world’s most traded food product. In recent years, aquaculture has become an increasingly important part of seafood production, facilitating increased trade. However, despite evidence that fish farmers have ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Demands, designs and decisions about evaluation: On the evaluation of postgraduate programmes for school leadership development in Norway and England 

   Wales, Christopher (Series of Dissertations;6/2011, Doctoral thesis, 2011)
   The purpose of this study is to investigate decision making processes related to evaluation. The study attempts to combine research from decision making theory and evaluation theory to further explore the evaluation of ...
  • Demographic, Personality Trait and Personality Disorder Correlates of Aesthetic Motivation 

   Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This study looked at personality and sub-clinical personality disorder correlates ofself-rated motives for aesthetic motivation (AM). Two groups, totalling over 4000adult British managers, completed three tests including ...
  • Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den frivillige helt? 

   Gismarvik, Lisbeth (Master thesis, 2022)
   Detter er en oppgave skrevet i masterstudiet, ledelse, makt og mening, ved BI. Dette kurset er mitt avsluttende fag i min mastergrad ved BI. Forventningene var store i forhold til dette kurset, og det har vært overaskende ...