Now showing items 21-40 of 832

  • Ansvarsplassering når en kunstig intelligens feiler 

   Engeskaug, Vibeke; Graue, Andrea Josefine Fiskum (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven skal vi undersøke temaene moralsk ansvar og kunstig intelligens. Forskningsoppgaven kaster lys over de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Hensikten med oppgaven er å bringe mer klarhet ...
  • Applying the Consumer Ethnocentrism Model to Norwegian Consumers 

   Lundberg, Cornelia; Overå, Benedicte Rodahl (Bachelor thesis, 2020)
   This thesis explores Norwegian consumers perceptions towards foreign products. It specifically investigates consumers ethnocentric tendencies, which influences purchase intentions and preferences to domestic versus foreign ...
  • Aquastructures: Canadian market analysis 

   Berntsen, Magnus; Etholm, Christian; Hellebust, Daniel; Thomassen, Mai Tiril (Bachelor thesis, 2008-08-26)
   The following report has been completed on behalf of Aquastructures AS, a newly established Norwegian company operating within the engineering sector, to analyze a possible expansion to the market of British Columbia, ...
  • Arbeidsledighet og automatisering 

   Enoksen, Fredrik Aurbakken; Braut, Jon (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ser vi om det eksisterer en sammenheng mellom teknologisk utvikling og den strukturelle arbeidsledigheten, ettersom vi forutsetter at automatiseringen av arbeidsoppgaver har tiltatt i nyere tid. For å ...
  • Arbeidsledighetstrygdens påvirkning på arbeidstilbud 

   Undheim, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidstilbudet i de skandinaviske landene, med bakgrunn i økonomisk teori. Mikroøkonomisk teori hevder at kostnaden forbundet med å være arbeidsledig ...
  • Arcus AS : Linie Aquavit : examine the English spirit market 

   Østervold, Anette; Dybvik, Cathinka B.; Brenna, Gunn Toya; Hegdal, John; Djuve, Maren (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   Arcus AS, a Norwegian subsidiary of Arcus Gruppen AS have shown their interest in the English spirit market. Arcus AS offers different products of wine and spirits, and is the only company in Norway who officially has ...
  • Art Nor AS: entering the French HoReCa market 

   Fehn, Jacob Guy; Goksøyr, Espen Løge (Bachelor thesis, 2008-08-26)
   Art Nor AS is a Norwegian producer of sous-vide seafood products. The company currently employs 20 people. The company considers the northern part of Norway its main market and is currently looking to internationalize ...
  • Arts & Crafts 

   Østgaard, Kristin; Skorge, Linn; Wade, Sanna (Bachelor thesis, 2009-11-23)
  • Aunt Mabel’s possible entry on the french market 

   Langangen, Linn; Skjerpe, Ingeborg; Jacobs, Erik (Bachelor thesis, 2009-11-06)
   Millba is a Norwegian company that produces American styled cakes under the brand name “Aunt Mabel’s”. This project is based on the following strategic problem definition. Is it attractive and possible for Millba AS to ...
  • AutoStore 

   Scheie, Jonas Lye; Røyseth, Jens Petter; Grøssereid, Preben; Zheng, Lee; Rolandsen, Geir Fjermstad (Bachelor thesis, 2012-11-12)
   The authors of this thesis have worked together with Hatteland and their partner Swisslog in order to help them to do a research on the brand AutoStore. The objective through this research was to answer the following problem ...
  • Axellus: entering the Singaporean health supplement market with high quality and innovative products 

   Eidissen, Julie Heer; Fjelltveit, Ann Mari Berg; Langvold, Yung Shin Merete; Lyngmo, Mari Sandbakken; Sæternes, Cathrine (Bachelor thesis, 2009-08-14)
   This research project is conducted for Axellus AS with the aim of evaluating the market potential for the company’s Möllers and Gerimax brands in Singapore. Axellus has not yet launched their products in this market, but ...
  • Axellus: entering the Singaporean health supplement market with high quality and innovative products 

   Eidissen, Julie Heer; Fjelltveit, Ann Mari Berg; Langvold, Yung Shin Merete; Lyngmo, Mari Sandbakken; Sæternes, Cathrine (Bachelor thesis, 2009-11-02)
   This research project is conducted for Axellus AS with the aim of evaluating the market potential for the company’s Möllers and Gerimax brands in Singapore. Axellus has not yet launched their products in this market, but ...
  • Bachelor 2019 

   Ulstad, Mari Mobæk; Larsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med vår oppgave er å undersøke hvordan moralsk ansvar oppfattes i en situasjon der kunstig intelligens blir benyttet. Vi vil først ta for oss relevante teorier og forskning rundt temaene kunstig intelligens ...
  • Bachelor i Prosjektledelse 

   Woll, Johanne Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Jeg har gjennom vinteren og våren 2016 fått lov å følge prosjektet ”Oslo kulturnatt”. Dette er et årlig arrangement i regi av kulturetaten i Oslo kommune, og dette er Norges største endagsfestival med flere enn 170 ...
  • Bachelor thesis 

   Sandve, Sondre Bore; Hansen, Alexander Lundekvam; Tarberg, Even (Bachelor thesis, 2019)
   The notion of cross-organizational collaboration has started to play a central role in the global business world since the start of the 21st century. It is important for organizations within business clusters to establish ...
  • Bachelorarbeit 2008: ausgearbeitet für die Millba GmbH 

   Karstensen, Ingrid Husebye; Wear, Anette Eckroll; Nilsen, Ola Hobber; Henden, Rune (Bachelor thesis, 2008-09-19)
  • Bacheloropggave i Human Resource Management 

   Høeg, Anders; Ali, Abdimajib Abdirisak; Phung, Anna Nguyen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke om lang ledererfaring kan erstatte relevant utdanning i store bedrifter. I oppgaven har vi sett nærmere på effekter og konsekvenser av ulike lederstiler og hvorledes de var ...
  • Bacheloroppgave 

   Galta, Malin; Sørbø, Amanda Eide; Styrvold, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg tematikken kunstig intelligens, videre vil vi kun benytte oss av forkortelsen KI. Besvarelsen er basert på menneskers vurdering av musikk komponert av KI. For å se nærmere på hvilke meninger mennesker ...
  • Bacheloroppgave - Human Resource Management 

   Bang, Vilde; Rosenberg, Anna (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon. I tillegg har vi sett på hvorvidt gamification kan oppleves som et rettferdig testverktøy. Vi har ...
  • Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 

   Egge, Håkon Edland (Bachelor thesis, 2016)
   Denne besvarelsen er skrevet i samarbeid med WilNor Governmental Services i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som avsluttende oppgave i BST – 1704 Logistikkledelse. Hensikten med oppgaven har vært å gjøre en jobb for ...