• Aktivitetsbasert kostnadsanalyse for I-Pack AS 

   Røren, Kristoffer Øiestad; Sunnset, Martin; Stinnerbom, Anta Niila Olof Alfred (Bachelor thesis, 2020)
   I-Pack er en totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former, størrelser og kvantum. Det er en nisjebedrift som er alene i Norge om å ha emballasje og digitaltrykkeri under samme tak. De tilbyr ...
  • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse for I-Pack AS 

   Røren, Kristoffer Øiestad; Sunnset, Martin; Stinnerbom, Anta Niila Olof Alfred (Bachelor thesis, 2020)
   I-Pack er en totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former, størrelser og kvantum. Det er en nisjebedrift som er alene i Norge om å ha emballasje og digitaltrykkeri under samme tak. De tilbyr ...
  • Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse 

   Billing, Atle; Hagesæter, Mikal André; Singh, Harman Uppal (Bachelor thesis, 2016)
   I møte med forlegger kom det frem at han mistenkte at forlaget hadde mange ulønnsomme titler på lager. For å undersøke hans hypotese har vi derfor gjennomført en rekke analyser for å beregne hvordan fjerning av disse ...
  • Investering og reallønnsomhetsanalyse ved Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S 

   Thormodsrød, Mats Løvskeid; Tveito, Ole Eirik Sel; Bruseth, Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Gjennom samtale med Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S fikk vi vite at hotellet lenge har vurdert å ekspandere sin nåværende hotelldrift. Vi fikk også vite at hotellet har sett på mulighetene for å investere i et ...
  • Investeringsanalyse av kvotekjøp for AS Knester 

   Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens ...
  • Investeringsanalyse Scrubber 

   Usterud, Felix Stridsberg; Haug, Ivar Hagalid; Jacobsen, Mikkel Kayser (Bachelor thesis, 2020)
   I 2018 vedtok International Maritime Organization (IMO) at lovlig grense for svovelinnhold i drivstoff reduseres fra 3,5% til 0,5% globalt, og fra 0,5% til 0,1% innenfor ECA-områder. Vedtaket trådte i kraft 1. januar ...
  • Investeringsanalyse- Nordlys 

   Rørvik, Markus Emil; Storhaug, Bård kristian Børningstad; Hyvang, Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en investeringsanalyse i et nytt hybridfartøy for Nordnes AS. Prosjektet Nordlys vil øke rederiets produksjonskapasitet og dermed redusere kostander i form av drivstoffbesparelse. Den ...
  • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

   Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
   I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
  • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

   Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...
  • Kostnadsanalyse og prissetting av transporttjenester 

   Sæterøy, Helene Einarsen; Whitney, Julie Helen; Schaanning, Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. ...
  • Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

   Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...
  • Lean Storebrand 

   Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...
  • Lønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør AS 

   Eilertsen, Sindre; Vedvik, Eskil Sundklakk (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten ...
  • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

   Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
   Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...
  • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

   Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • SmartOptics AS 

   Schøyen, Felix; Haakstad, Simen Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   SmartOptics er et selskap som tilbyr teknologiske fiberløsninger for kommunikasjon mellom datasentre og større systemer som sørger for at internett og telefoni fungerer ut til sluttbruker. I 2016 ble det fattet en ...
  • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

   Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
   Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Selfa Arctic as 

   Michelsen, Mads Huun; Morken, Tord; Endresen, Ola Christoffer Buschmann (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi gjennom en fundamental verdsettelsesmetode funnet et estimat på egenkapitalverdien til Selfa Arctic AS per 01.01.2016. Verdsettelsesdatoen er fastsatt ved utgangspunkt i det siste tilgjengelige ...