• Jakten på effektiviseringsgevinster: global integrering og standardisering 

   Stensaker, Inger; Colman, Helene Loe; Elter, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan en organisasjon som har hatt stor suksess over lang tid med en desentralisert organisasjonsmodell bevege seg i retning av en mer integrert modell og dermed ta ut skalafordeler? En slik omstilling vil ikke bare ...
  • Jamen så svar, da! : Fire felteksperimenter over effekt av emnefelt i e-postutsendelser 

   Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari (Master thesis, 2017)
   Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette tilpasset kommunikasjon mot en utvalgt gruppe ...
  • Jean-Bertrand Aristide: fra predikant til president 

   Syvertsen, Martha Kristine (Master thesis, 2023)
   Gitt at få kjenner Haitis historie vil jeg starte oppgaven med å sette Aristides lederskap inn i en historisk kontekst, før jeg går gir en kort oversikt over hans liv og virke. Etter en gjennomgang av metodikk, med fokus ...
  • Jeg, mitt selvbilde og reklamen: selvkongruens og personlig markedskommunikasjons interaksjonseffekter på holdninger og følelser til reklamen 

   Reppen, Ingrid Andenes; Lifjell, Emilie Leiråmo (Bachelor thesis, 2021)
   Reklamer finner vi over alt og forbrukere blir stadig eksponert for markedskommunikasjon i ulike digitale kanaler. Digital markedsføring er derfor viktigere enn noen gang. Formålet med vår oppgave er å undersøke ...
  • Job crafting and playful work design: Links with performance during busy and quiet days 

   Bakker, Arnold B.; Hetland, Jørn; Olsen, Olav Kjellevold; Espevik, Roar; De Vries, Juriena (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This study uses proactive work behavior and job demands–resources (JD-R) theories to propose that employees can use two proactive behavioral strategies to improve the internal organizational environment, namely job crafting ...
  • Job insecurity and employee performance: examining different types of performance, rating sources and levels 

   Nikolova, Irina; Stynen, Dave; Van Coillie, Hermina; De Witte, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We examine the relationship between job insecurity (JI) and performance (i.e., adaptivity, proactivity, task performance) from a multilevel perspective. We suggest that different behavioural responses will be triggered ...
  • Job Insecurity and Intention to Leave, from a Job Insecurity Climate Perspective 

   Fyllingen, Vilde Djupvik; Furrebøe, Kamilla Hansen (Master thesis, 2022)
   Outcomes of job insecurity have in recent years attracted a lot of scholarly interest. However, job insecurity is not just an individual experience; employees can perceive that there is a climate of job insecurity at ...
  • John Rawls' concept of the reasonable: A study of stakeholder action and reaction between British Petroleum and the victims of the oil spill in the gulf of Mexico 

   Alm, Kristian; Brown, Richard Mark (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In his political philosophy, John Rawls has a normative notion of reasonable behaviour expected of citizens in a pluralist society. We interpret the various strands of this idea and introduce them to the discourse on ...
  • Joint Prediction Bands for Macroeconomic Risk Management 

   Akram, Farooq; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;5/2016, Working paper, 2016)
   In this paper we address the issue of assessing and communicating the joint probabilities implied by density forecasts from multivariate time series models. We focus our attention in three areas. First, we investigate a ...
  • Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling 

   Hernes, Tor; Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2004)
   Hovedfokuset i dette prosjekt har vært å avdekke noen av de mulighetsrom som måtte finnes i krysningen mellom agro- og marin sektor. At det foreligger slike muligheter er for så vidt allerede vel forstått innenfor ...
  • Jotun 

   Nielsen, Julie Broholm; Arntsen, Rebecca Emelie; Wold, Thea Christine (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Objective: • In this thesis we have analysed the opportunity for Jotun to sell paint online. Also, if they should open up their own distribution channel, have cooperation with another brand, or sell their products on a ...
  • Jotun China - Coloring the Internet 

   Veliz, Christina; Sandnes, Henriette; Pauli, Ina Kreutz; Dalby, Ola Ma (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   The aim of this thesis is to provide Jotun China Decorative Paintings with knowledge and insight in the Chinese e-commerce industry and the consumers’ behavior and preferences. Its aim is to show Jotun China how they can ...
  • Jotun Powder Coatings 

   Wiseth, Arnt; Wells, Michael Lunde; Tsui, Ting Ting (Bachelor thesis, 2011-09-02)
   The aim of this thesis is to provide Jotun Powder Coatings with further insight into the architectural construction industry in Shanghai. Its aim is to inform Jotun about how the influence process works and how they can ...
  • Jotun: all the colours in the world 

   Nguyen, Tien; Qureshi, Amna; Abantao, Rina Marie (Bachelor thesis, 2009-10-16)
   Jotun Kemisk Fabrik A/S was founded in March 1926, operating only in Norway until 1962 when it began to expand internationally. Today Jotun operates in more than 70 countries, and is one of the world’s leading manufacturers ...
  • Judicial subversion: The effects of political power on court outcomes 

   Sigstad, Henrik; Lambais, Guilherme (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Are politicians in power treated more leniently in court? We show that Brazilian mayoral candidates charged with misconduct are 65 percent less likely to be convicted if they narrowly win the election. Politicians play no ...
  • Julius Caesar 

   Hamnes, Kjetil; Tranberg, Hans N.; Ly, Lina; Grette, Kirsten T.; Nguyen, Ann (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   Julius Caesar designs men’s designer clothing and they are as of now, only selling their products in their domestic market which is Norway. This report is written to explore market opportunities and strategies to succeed ...
  • Julius Cæsar - Veni Vidi Vici 

   Kristin, Halvorsen (Master thesis, 2021)
   Jeg ville med denne oppgaven utforske hvem Gaius Julius Cæsar, hvem var denne store verdensledende skikkelsen. En leder som i dag beskrives som en av de største ledere noensinne, og som den dag i dag det skrives ...
  • Juridisk drøfting av rettslig spørsmål 

   Dyngen, Eirin (Master thesis, 2022)
   En lærer ble oppsagt fra sin stilling ved Storgard kommune etter sju år med regelmessig og langvarig sykefravær. Arbeidsgiver har fulgt sin plikt om tilrettelegging etter omstendighetene, men arbeidstaker har brutt sin ...
  • Juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring 

   Viken, Monica (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   This chapter investigates the legal and ethical framework for content marketing. The use of content marketing necessitates special considerations due to its legal implications for the marketer. In addition, legal rules ...
  • Juss for ledere 

   Dalen, Grete Thomassen (Master thesis, 2022)
   Kaos skole og barnehage er et oppvekstsenter i Kvalvik kommune. Kari Klok er enhetsleder og rektor. Kaos skole er en forholdsvis liten skole med 150 elever. Det er ei bygd hvor alle kjenner alle. Robert Krevende er elev ...