Now showing items 5617-5636 of 6096

  • TREND VS. MOMENTUM IN THE NORDICS IN THE COVID-19 ERA 

   Jerner, Carl Isac; Kynningsrud, Daniel Næss (Master thesis, 2023)
   In this thesis, we test the Quantitative Momentum Strategy (QMS) and Trend- Following Simple Moving Average (SMA) Strategy in five different Nordic markets during the COVID-19 era. Four markets consist of the 100 largest ...
  • Trends in alcohol consumption in relation to the COVID-19 pandemic: A cross-country analysis 

   Plata, Alejandro; Motoki, Kosuke; Spence, Charles; Velasco, Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   During the first sequence of lockdowns implemented in many countries around the world in early 2020 as a result of the emerging COVID-19 pandemic, there was widespread concern amongst many health professionals regarding a ...
  • Trenger Norge en valutakurspolitikk? 

   Hungnes, Håvard; Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2003, Working paper, 2003)
   Med dette notatet vil vi invitere til en diskusjon om behovet for en valutakurspolitikk i Norge. Er det mulig med en egen valutakurspolitikk? Er det ønskelig med en norsk valutakurspolitikk? Om man på begge disse to ...
  • The Triple Role of Communications in Agile Organizations 

   Dühring, Lisa; Zerfass, Ansgar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This study presents the findings of multi-method research that explores the challenges and implications of the concept of agility for the field of strategic communication. Despite its omnipresence in business practice, ...
  • Tromsø undersøkelsen - Kan valg av avsendere for informasjon bedre deltakelse i utvalgte målgrupper? 

   Brøndbo, Stig; Frigstad, Svein Oskar (Master thesis, 2023)
   I Folkehelsemeldingen (2023) er det et hovedpoeng at vi har store sosiale helseforskjeller i Norge. Personer med lav sosioøkonomisk status og innvandrere har dårligere helse mens de lever, og de lever mange år kortere enn ...
  • Trondheim, smart og bærekraftig? 

   Spark, Cecilie Hammond; Archer, Eivind (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven retter oppmerksomheten mot Trondheim kommune og deres arbeid med bærekraft og innovasjon. Forfatterne har bakgrunn både fra innsiden og utsiden av Trondheim kommune, og håper dette gir oss evnen til å også ...
  • Trondheimsveien 175-177 

   Frodahl, Emilie; Nagy, Thea Sophie Bakker; Hansen, Linn Gaustadnes (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi fulgt prosjektet «Trondheimsveien 175-177» som foregår innenfor Eiendomsavdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt av en bygård, etablert for ...
  • - Trump Tweets’ impact on financial returns - 

   Myklebust, Karoline; Aam, Arill André (Master thesis, 2020)
   In this study, we investigate whether U.S. President, Donald Trump’s Twitter sentiment and activity affect financial markets. By employing the event study methodology, we provide strong empirical evidence that our small-cap ...
  • Trusselvurdering - al-Shabaab og norske interesser i Kenya 

   Granheim, Anders (Master thesis, 2022)
   Trusselvurderingen vurderer terrorgruppen al-Shabaab sin potensielle trussel mot norske interesser i Kenya. Vurderingen er en prediktiv analyse. Innledningsvis gis en introduksjon av terrororganisasjonen al-Shabaab og hva ...
  • Trusselvurdering - Hva er sannsynligheten for at norske styrker deployert til Afrikas Horn blir rammet av angrep fra Al Shabaab 

   Lyngen, Jorunn Kristin Storesund (Master thesis, 2022)
   Denne trusselvurderingen tar utgangspunkt i et fiktivt oppdrag, en deployering for en norsk fregatt til Afrikas Horn, og ser på trusselen fra Al Shabaab mot et slikt oppdrag. Al Shabaab er en av de største og mest aktive ...
  • Trusselvurdering av Tehrek-e-Taliban 

   Birkeland, Andreas; Baardvik, Ellen Lise (Master thesis, 2022)
   Det norskeide teleselskapet Telenor Pakistan er i dag Pakistans nest største teletilbyder. Pakistan er imidlertid et land som over tid har hatt store utfordringer med terrorisme. I nyere tid har den pakistanske ...
  • Trusselvurdering Katiba Macina 

   Trehjørningen, Håkon (Master thesis, 2022)
   Denne trusselvurderingen skal vurdere sannsynligheten for at terrorgruppen Katiba Macina gjennomfører et terrorangrep i Bamako innen utgangen av 2022 og vurdere sannsynligheten for at norske militære stabsoffiserer (MSOer) ...
  • Trusselvurdering om terrorgruppen ISKP 

   Strand, Marius (Master thesis, 2022)
   I august 2021 overtok Taliban makten i Afghanistan etter at den lovlig valgte regjeringen ikke klarte å beholde denne som følge av NATOs uttrekning fra landet. Samtidig ble et stort antall etniske afghanere, og vestlige ...
  • Trusselvurdering: Hva er sannsynligheten for at ISIL gjennomfører et terrorangrep mot en av SIANs varslede demonstrasjoner sommeren 2022? 

   Sjøholt, Ingrid Cathrine (Master thesis, 2022)
   Trusselvurderingen svarer på hva sannsynligheten er for at ISIL gjennomfører et terrorangrep mot en av SIANs varslede demonstrasjoner sommeren 2022. Denne er relevant da koranbrenningene SIAN gjennomfører har ført til at ...
  • Trust after just 45 seconds? An experimental vignette study of how leader behavior and emotional states influence immediate trust in strangers 

   Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd William; Søreide, christian; Heesch, Phillip v. (Others, 2020)
   Many critical and unexpected situations are handled by people that have never met. In the literature, development of immediate trust has been identified as a prerequisite for such temporary groups and leadership to function ...
  • Trust After Just 45 Seconds? An Experimental Vignette Study of How Leader Behavior and Emotional States Influence Immediate Trust in Strangers 

   Olsen, Olav Kjellevold; van Heesch, Philip; Søreide, Christian; Hystad, Sigurd William (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Many critical and unexpected situations are handled by people that have never met. In the literature, development of immediate trust has been identified as a prerequisite for such temporary groups and leadership to function ...
  • Trust and Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa 

   Skadberg, Marcus André; Hvale, Herman (Master thesis, 2023)
   Our paper explores the intricate relationship between trust and foreign direct investment (FDI) in Sub-Saharan Africa (SSA). We aim to answer the research question: “Is there a positive relationship between trust and ...
  • Trust building in non-virtual and virtual teams 

   Havn Vik, Silje; Sætre, Maria Aadland (Master thesis, 2022)
   The world is becoming more virtual, and the COVID-19 pandemic has shown how virtual teams are going to be a bigger part of the future, with several organizations considering incorporating a hybrid workspace layout. When ...
  • Trusted Chief Executives in Convenient White-Collar Crime 

   Gottschalk, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Convenience exists in the financial motive, the organizational opportunity, and the personal willingness for deviant behavior. These three themes can result in 14 convenience propositions as presented in this article. In ...
  • Trusting Artificial Intelligence: How Perceived Situational Risik and Digital Mindset Can Influence lndiuiduals Decision to Rely 

   Salvesen, Hanna B. H.; Møller, Helena Tournaire (Master thesis, 2022)
   In this thesis, we aim to investigate how domains of perceived situational risk will influence an individual’s decision to rely on an artificially intelligent decision aid to perform a decision-making task. We also aim ...