Now showing items 21-40 of 1487

  • Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen er basert på forfatterens nylige tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI. Den tar for seg noen av de overordnede endringer som har pågått i kulturfeltet de siste 20 årene. Disse endringene ...
  • Retoriske blikk på økonomiske fortellinger 

   Lippe, Berit von der (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Using Ibsen in Business Ethics 

   Brinkmann, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   To celebrate the 100th anniversary of Norwegian playwright Henrik Ibsen’s death, during 2006 quite a number of cultural events were launched (cf. http://www.ibsen.net/). The paper suggests to celebrate Ibsen as a potentially ...
  • Towards a behavioral theory of boards and corporate governance 

   van Ees, Hans; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten (Journal article, 2009)
   In this review paper we will summarize and integrate previously published research With the aim to address the implications of a behavioral framework for a future research agenda on boards and governance.
  • Personality traits and achievement motives: Theoretical and empirical relations between the NEO Personality Inventory-revised and the Achievment Motives Scale 

   Diseth, Åge; Martinsen, Øyvind Lund (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Theoretical and empirical relations between personality traits and motive dispositions were investigated by comparing scores of 3 15 undergraduate psychology students on the NEO Personality Inventory-Revised and the ...
  • Internett-basert piratkopiering av musikk og film: Økonomiske konsekvenser og forutsetninger for overgang til bærekraftig nettbasert distribusjon 

   Gaustad, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Den internett-baserte piratkopieringens økonomiske betydning for musikk- og filmbransjene sees best i lys av de formene for flerkanaldistribusjon disse bransjene benytter. I denne konteksten representerer piratkopieringen, ...
  • Kompetanseutvikling i norske kommuner: fra ufaglært til faglært 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Norske kommuner står overfor en tiltagende knapphet på faglært arbeidskraft de neste tiårene. Fagutdanning av egne medarbeidere i tilknytning til arbeidsplassen kan kompensere for mangel på kvalifisert arbeidskraft, for ...
  • Styrelederen: fra ordfører til leder og motivator 

   Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkel til spesialnummer av Magma våren 2009 om styrer. Versjon 2. mars 2009. Artikkelen er basert på kapittel 5 i boken "Styreledelse" av orten Huse og Arild Inge Søland.
  • Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? 

   Olsen, Line Lervik; Singh, Sangeeta (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Det er veldokumentert at bruk av teknologi kan redusere kostnader, men få studier har sett nærmere på teknologiens innvirkning på forbrukernes atferd. I denne studien anvender vi en anerkjent modell fra ...
  • Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene 

   Johannessen, Jon-Arild; Olsen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Gjennom globalisering og overgang til det vi betegner som kunnskapsøkonomien, står ledere innenfor både privat og offentlig sektor overfor en virkelighet der de gamle reseptene ikke fører til nødvendig kur. ...
  • Når "vennene" lurer deg 

   Biong, Harald; Wathne, Kenneth H. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Nyhetsmediene rapporterer stadig saker der både organisasjons- og privatkunder føler seg lurt av svikefulle selgere ved kjøp av finansprodukter. Felles for flere av sakene er at det står velrenommerte finansinstitusjoner ...
  • Prisstrategier hos norske bedrifter 

   Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Mange tror at man kan justere prisen opp og ned etter forgodtbefinnende. Dette stemmer ikke. En bedrifts prisstrategi bygger på en rekke faktorer som har langsiktige konsekvenser for bedriften. Denne artikkelen har tatt ...
  • Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks 

   Huse, Morten; Nielsen, Sabina Tacheva; Hagen, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   We present results from a study about women and employee-elected board members, and fill some of the gaps in the literature about their contribution to board effectiveness. The empirical data is from a unique data set of ...
  • Consumer Ethics Research: Reframing the Debate About Consumption for Good 

   Brinkmann, Johannes; Peattie, Ken (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Consumer ethics is an underdeveloped specialism of business and marketing ethics, within which most publications have focused on bad rather than on good ethics, and on consumer dishonesty rather than on consumer idealism ...
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Endringsledelse i endringssituasjonen: en liminell utfordring 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Hva fordres av ledelse og ledelsen i selve endringssituasjonen? Endring er komplekst og stiller store krav til lederskap og ledelse. At vi har behov for endringsledelse i verden som stadig endrer seg, er ...
  • Developing students' competence for ethical reflection while attending business school 

   Høivik, Heidi von Weltzien (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Business students early on should be offered a course presenting and analyzing ethical dilemmas they will face as human beings both in the business world and in society. However, such a course should use literature, plays, ...
  • Fordrer det noe spesielt å lede en samfunnsansvarlig bedrift?: Autentisk ledelse og samfunnsansvar 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Denne artikkelen tar opp hva som kreves av en leder for å sikre atbedriften oppfattes som samfunnsansvarlig. Krever det noe spesielt av slike ledere, og er dette «lille ekstra» autentisk ledelse? Artikkelen sammenligner ...
  • Intern styring og kontroll i et bredere forretningsfokus - eller begrenset til finansiell rapportering? 

   Ruud, Flemming (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Intern styring og kontroll står sentralt i hvordan foretak og organisasjoner strukturerer prosessene og når sine mål innen forskjellige kategorier som effektiv og målrettet drift, regnskapsrapportering og ettelevelse. ...
  • Beskyttelse mot "uønsket markedsføring" etter ny markedsføringslov 

   Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Ny markedsføringslov trer i kraft 1. juni 2009. Loven vil i noen grad videreføre reglene i markedsføringsloven av 1972, men på visse områder har det skjedd endringer som vil ha til dels stor betydning for de næringsdrivende. ...