Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristthorsdottir, Sigridur Kristin
dc.contributor.authorJacobsen, Lise
dc.contributor.authorFagerberg, Linn Iren
dc.date.accessioned2022-11-02T09:48:32Z
dc.date.available2022-11-02T09:48:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029530
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke om individuell prestasjonslønn virket motiverende for den enkelte ansatte, i en bedrift hvor arbeidsoppgavene er relativt enkle og rutinepregede. Vi ønsket å se om opplevd god relasjon til leder kunne redusere eventuelle negative effekter. Vår problemstilling i denne oppgaven er: Hvordan påvirker prestasjonslønnen motivasjon og turnoverintensjon, og har leder-medarbeider-relasjon noen betydning? Det ble gjennomført en to-delt spørreundersøkelse hos en av Norges største engrosvirksomheter. Totalt 407 ansatte fikk tilsendt spørreundersøkelsen. Av disse svarte 98 stk. (24%) på begge. Ut ifra undersøkelsen utledet vi hypoteser som så på sammenhengen mellom prestasjonslønn, motivasjon, informerende - og kontrollerende, turnoverintensjon og leder-medarbeider relasjon. Våre viktigste funn er at utbetalt prestasjonslønn ikke har signifikant positiv effekt på motivasjon. Det som viser seg å ha effekt, er de ansattes opplevelse av at belønningssystemet oppleves som en takk for god innsats, fordi relasjonen til leder gir informerende effekt. Funnene er dog ikke generaliserbare, pga. lavt antall respondenter. Avslutningsvis i denne oppgaven diskuterer vi hvordan Engrosvirksomheten kan bruke våre funn til å redusere negative effekter av prestasjonslønnssystemet, og gir implikasjoner for videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.titlePrestasjonslønn til glede eller besvær?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel