• Bacheloroppgave i Merkevarestrategi 

   Bredesen, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven dreier seg om Norsk Tipping og deres bruk av sponsing. Sponsing går ut på at en bedrift bidrar med økonomiske ytelser til et objekt, som i gjengjeld bidrar med overføring av assosiasjoner tilbake til ...
  • Bruk av innholdsmarkedsføring i kundeklubber 

   Syversen, Karoline Gran (Bachelor thesis, 2017)
   ”Hvordan er forbrukernes holdning til kundeklubber i kosmetikkbransjen i dag, og hvordan kan innholdsmarkedsføring benyttes for å øke kundeklubbenes attraktivitet?” I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se på to ...
  • Doing well by doing good: Samfunnsansvarets effekter på omdømmet 

   Honoré, Peter Jong; Helland, Ingvild (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er en studie av strategien samfunnsansvar som et virkemiddel for et forbedret omdømme og forbrukeres holdninger til dette. Følgende problemstilling er utviklet for studien: Hvilke forbrukerholdninger ligger ...
  • Hvordan kan oppfattet grønnvasking påvirke merkeevaluering og i hvilken grad kan merkestyrke ha en betydning? 

   Lindell, Julia Emilie Barane; Carlsson, Nora Emilie Ouafik (Bachelor thesis, 2022)
   Bærekraft er den siste tiden vokst frem til å bli viktig tema i dag, spesielt for miljøverstingene. Dette har medført bedrifter som kommuniserer og fremmer seg grønnere enn det de har dekning til å bevise, og følgelig blitt ...
  • Hvordan påvirker en navne- og logoendring forbrukerens holdning til merkevaren? 

   Khachatrjan, Edita (Bachelor thesis, 2021)
   Hvert tiende år velger merkevarer å endre på sine merkeelementer. De investerer flere millioner kroner på å endre navn og logo, selv om de har høy grad av kjennskap og et godt omdømme. I denne oppgaven har jeg kommet ...
  • I hvilken grad kan trenden rundt bærekraftig utvikling legge til rette for et større marked for plantebaserte produkter, basert på design og posisjonering? 

   Holm, Pernille; Flodin, Madeleine; Ulvestad, Ragnhild Elin Pettersen (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven dreier seg i hovedsak om plantebaserte produkter, med fokus på merkevaren Oatly. Det skal legges til grunn hvordan bærekraft, dagens forbrukere, design og plantebasert kosthold henger sammen. Innledningsvis vil ...
  • I hvilken grad påvirker en bedrifts navneendring forbrukernes holdning til merkevaren? 

   Olsen, Aimi; Jensen, Mia Marlene; Foss, Karoline Aamodt (Bachelor thesis, 2020)
   I løpet av de siste årene har flere synlige merkevarer i Norge valgt å endre navn. Vi synes det er svært interessant at bedrifter velger å endre navn når merkenavn er det viktigste merkeelementet. På bakgrunn av dette ...
  • I hvilken grad vil en bærekraftig posisjonering i klesbransjen påvirke bedrifters omdømme fra et forbrukerperspektiv, og i hvilken grad har dette noe å si for forbrukernes valg av merke? 

   Johnsen, Camilla Nathalie; Corneliussen, Sara Andrassy (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven tar vi for oss problemstillingen: “I hvilken grad vil en bærekraftig posisjonering i klesbransjen påvirke bedrifters omdømme fra et forbrukerperspektiv, og i hvilken grad har dette noe å si for forbrukernes ...
  • Influencer marketing 

   Nilsen, Amalie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven i merkevarestrategi er basert på den økende bruken av influencere som avsendere av annonser på sosiale medier. Studien har som formål å hjelpe bedrifter med å oppnå økte effekter av samarbeid med ...
  • Innholdsmarkedsføring 

   Toft, Tina Marie Berg; Åteigen, Mari Tveide; Krav, Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
   I Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende ...
  • Innholdsmarkedsføring 

   Akre, Karoline; Nordrum, Marius Thuvea; Steen, Hermann (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg relasjonsbygging gjennom bruk av innholdsmarkedsføring som merkevarestrategi. Innholdsmarkedsføring er en gammel metode å påvirke en forbruker på, og i dag er strategien en trend som ...
  • Innholdsmarkedsføring - Innenfra og ut 

   Franzén, Victor Tom; Flaten, Terje (Bachelor thesis, 2016)
   I denne bacheloroppgaven ønsker vi å sette nytt lys på et moderne begrep: Innholdsmarkedsføring, eller Content Marketing. Vi ønsket å skrive om noe som er lite dekket av eksisterende litteratur og komme med et reelt ...
  • Innholdsmarkedsføring – skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold 

   Lingelem, Ida Louise; Klyve, Anniken; Knutsen, Malene (Bachelor thesis, 2016)
   Den digitale tidsalderen har medført store endringer i informasjonsteknologi. Endringene har bidratt til blant annet nye kommunikasjonsverktøy, men også annonseblokkerings funksjoner. Dette har medvirket økt fokus ...
  • Luksusmerkevarer 

   Arnestad, Marie; Øversjøen, Mia (Bachelor thesis, 2020)
   Luksuriøse merkevarer skiller seg betydelig fra andre merkevarer i markedet. Det er et interessant faktum å forske på hvorfor etterspørselen etter disse merkevarene er så høy. Vi ønsket å se på hvilke elementer forbrukerne ...
  • Markedsføring på forbrukerens premisser? 

   Braastad, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet i forestående Bacheloroppgave i merkevarestrategi er native advertising. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke hvordan forbrukeres erfaring knyttet til native advertising påvirker deres forutsetning for å ...
  • Merkevarestrategi, NCL 

   Johansen, Lasse; Jakobsen, Samir Hugo (Bachelor thesis, 2022)
   Nature Compact Living ble startet i 2018 og er en ung bedrift i ett ganske nytt marked for kompakte fritidsboliger. Selskapet selger kompakte fritidsboliger til bedriftsmarkedet og er kjennetegnet ved et moderne og ...
  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Produktplasseringens påvirkning på forbruker og en merkevares omdømme avdekket gjennom et casestudie 

   Dahl, Katarina (Bachelor thesis, 2016)
   Produktplassering er en strategi i vekst, men kan allikevel sies å ha eksistert i lang tid. Forskjellen er at vi i dag ser nye metoder og former av strategien, dette på bakgrunn av digitalisering og stadig økning i nyere ...
  • Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, og hva gjør at en forbruker vurderer en bedrift som bærekraftig? 

   Sæther Andreassen, Camilla; Lakselv, Ole Alexander; Brenne, Bjørnar (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en avsluttende bacheloroppgave i Markedsføringsledelse med fordypning i Merkevarestrategi. Problemstilling i oppgaven er som følger: Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, ...