• Et bilde sier mer enn tusen ord : Hvordan bilde på CV påvirker vurderingen av en jobbsøker 

   Sandvik, Åsmund Haugstad; Hansen, Christian Lundevall (Master thesis, 2017)
   Bør man legge ved bilde av seg selv på jobbsøknaden? De lærde strides. På den ene siden kan det gjøre jobbsøknaden mer personlig, og at det er enklere å skille seg ut. På den andre siden, er det å skille seg ut alltid ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...
  • Jamen så svar, da! : Fire felteksperimenter over effekt av emnefelt i e-postutsendelser 

   Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari (Master thesis, 2017)
   Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette tilpasset kommunikasjon mot en utvalgt gruppe ...
  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • Kledd for suksess? Kan valg av klær påvirke førsteinntrykket av hvor lederaktig man er? 

   Hagen, Morgan (Master thesis, 2017)
   I denne studien har det blitt undersøkt om valg av klær påvirker førsteinntrykket av hvor lederaktig en person blir oppfattet. Studien ble gjennomført som et felteksperiment med 210 deltagere fra infrastrukturforvalteren ...
  • Kvinner lar seg ikke "pille på nesen"! 

   Aasen, Ole Kjetil; Trymbo, Randi Lie (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasjoner. Det ble undersøkt om grupper som fikk ...
  • Påvirkning i et moralsk perspektiv 

   Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...