Now showing items 83-102 of 141

  • Markedet og de kulturelle verdier 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen omfatter fire kultur- eller medienæringer, “scenenæringen” (teater , opera- og ballettforestillinger og konserter), boknæringen, avis-næringen og kringkastingsnæringen. Noen av disse næringene produserer det ...
  • Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv 

   Moen, Espen R.; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten drøfter hvordan utviklingen i de makroøkonomiske forhold påvirker betingelsene for norsk matvareindustri. Etter vår vurdering er utviklingen i matvaresektoren i Norge mer beslektet med utviklingstrekk vi kjenner ...
  • Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk på kjønn og alder 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   Den er foretatt som webintervju i uke 32 i 2019, på et landsrepresentativt materiale med 1009 respondenter.
  • Mediemakt og mediemonopol 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten inneholder to arbeider med nært slektskap til hverandre: 1. Mediemakt, bransjemakt, markedsmakt 2. Mediepolitikken og det lokale monopol I det første arbeidet blir det gitt en empirisk beskrivelse og ...
  • Mediepreferanser 2011 til 2022 

   Wilberg, Erik (Research report, 2022)
   Denne rapporten tar for seg medieutviklingen i et langsiktig perspektiv. Vi har ganske gode målinger for hvordan mediepreferansene har endret seg over det siste tiåret, og det er vel ingen overraskelse i det faktum at den ...
  • Mer penger eller mer for pengene?: organisering og finansiering av norske sykehus 

   Dalen, Dag Morten; Grytten, Jostein; Sørensen, Rune Jørgen (Research Report, Research report, 2002)
   Sykehussektoren har et betydelig potensial for økt kostnadseffektivitet, og vår forståelse er at høyere kvalitet og bedret tilgjengelighet kan oppnås uten en like sterk vekst i helseutgiftene. Gjentatte og store ...
  • Når nedgangen rammer: En studie av omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009 

   Nielsen, Rikke; Bygballe, Lena E.; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   I forskningsrapporten ”Når nedgangen rammer” presenteres resultatene fra en studie av hvordan norske byggebedrifter har håndtert overgangen fra sterk vekst til nedgang, som følge av finanskrisen og fallet i etterspørselen ...
  • New Models for Value Creation and Competitive Advantage in the Petroleum Industry 

   Stabell, Charles (Research Report, Research report, 2001)
   This research project has applied, tested and further developed a set of new models for the analysis of value creation and competitive advantage in the context of the global petroleum industry. The basic idea behind the ...
  • Norges Bank Watch 2001: a review of inflation targeting, the Norwegian monetary regime and its institutional arrangements, and Norges Bank’s actual monetary policy and communication 

   Andreassen, Harald Magnus; De Grauwe, Paul; Solheim, Haakon; Thøgersen, Øystein (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   In this report we will focus on the challenges of an inflation target. The first part of the report focuses on the possibilities and limitations in a flexible inflation targeting approach. The second part focuses on the ...
  • Norges Bank Watch 2002: An Independent Review of Monetary Policy and Institutions in Norway 

   Svensson, Lars E.O.; Houg, Kjetil; Solheim, Haakon O.Aa.; Steigum, Erling (Research Report, Research report, 2002)
   The Centre for Monetary Economics (CME) at the Norwegian School of Management BI has for the third time invited a committee of economists for Norges Bank Watch, with the objective to evaluate the monetary-policy regime in ...
  • Norske selskapers etableringer i Afrika: Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2013, Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet “Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika” er en videreutvikling av det omfattende forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for disse prosjektene ...
  • Norway – a global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger (Research Report, Research report, 2009)
   Knowledge based industrial development takes place in Global Knowledge Hubs or superclusters characterized by a high concentration of innovative industrial actors interacting closely with advanced research institutions, ...
  • Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie. 

   Bygballe, Lena E.; Firmo, Hugo; Kvålshaugen, Ragnhild (Research Reports;03/2021, Research report, 2021-10)
   Denne rapporten handler om sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller i BAE-næringen. Vi har gjennomført en innledende (scoping) litteraturstudie av internasjonal vitenskapelig litteratur på området med utgangspunkt i ...
  • Næringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor: Kommersialisering av teknologiske nisjer 

   Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2003)
   Denne rapporten utgjør den teknologiorienterte delen av fase 2 av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, ...
  • Offentlig-private partnerskap som supplement til det offentlige velferdstilbudet 

   Midttun, Atle; Dirdal, Tore; Gautesen, Kristian (Research Report, Research report, 2005)
   Bærum kommune /Frivillighetssentralen har gjennom en fireårsperiode gjort forsøk med å engasjere private bedrifter i partnerskap med kommunen. De to første årene var prosjektet underlagt Frivillighetssentralen i Bærum ...
  • Offshore Oil and Gas as Industrial Driver 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2013, Research report, 2013)
   The project “Oil and gas as Industrial Driver” is a further development of professor Torger Reve’s nation-wide research project “Knowledge-based Norway” (2012). Common for the two projects is the cluster perspective on ...
  • Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs 

   Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;3/2016, Research report, 2016-12)
   Offshore rederiene har i en årrekke tatt på seg for høy gjeld i et forsøk på å holde tritt med den vedvarende økende etterspørselen på norsk sokkel. Samtidig oppstod en slags «ettbenthet» i næringen der nesten alt fokus ...
  • Omstilling og utvikling i norske kommuner : mye skrik og lite ull? 

   Sørensen, Rune Jørgen (Forskningsrapport;3/2007, Research report, 2007)
   Local authorities in Norway countries face a number of challenges. Municipalities are often seen as old-fashioned and inefficient. Recent exposures of corruption have damaged their reputation further. Local government ...
  • Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor 

   Olsen, Per Ingvar; Gripsrud, Geir (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten diskuterer situasjonen for den norske jordbruksvaresektoren i et overordnet strategisk perspektiv. Perspektivet tar utgangspunkt i fire ulike fokus: 1) Den internasjonale ny-liberale transformasjonen av økonomiske ...
  • Prestasjonskultur i kunnskapsadhokratier: motivasjon, koordinering og effektivitet i moderne kunnskapsvirksomheter 

   Andersen, Svein S.; Sæther, Øyvind (Research Report, Research report, 2002)
   Kunnskapsintensive virksomheter er ofte kjennetegnet av høy utviklings- og endringstakt i forhold til operative oppgaver og mål. I slike virksomheter vil bruk av tradisjonelle mekanismer for integrasjon, hierarkisk styring ...