• Den maritime næring i Oslo og Akershus: En rapport til prosjektet ”Det Regionale Maritime Norge” 

   Salter, Cato; Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   Rapporten er delt inn i fire hoveddeler. Kapittel 1 og 2 tar for seg teori om næringsklynger, og forklarer studiets metode. Kapittel 3 gir en kort oversikt over den maritime næringen i Oslo og Akershus, med verdiskapingssystem ...
  • Den norske finansnæringen – en vekstnæring 

   Nordkvelde, Marius; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2015, Research report, 2015)
   Norge har en relativt liten finanssektor sammenlignet med andre land. Samlede midler i banksektoren utgjør rundt 190 prosent av BNP for fastslands-Norge i 2012, betydelig mindre enn i andre sammenlignbare vesteuropeiske ...
  • Det regionale maritime Norge: en vital nasjonal næring med regionale særpreg 

   Hervik, Arild; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   En av konklusjonene fra prosjektet ”Et verdiskapende Norge” var at den maritime næringen står i en særstilling i norsk næringsliv. Den opererer i globale markeder og er lokalisert i Norge av kompetansemessige årsaker. Det ...
  • Det regionale maritime Norge: en vital nasjonal næring med regionale særpreg 

   Hervik, Arild; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   En av konklusjonene fra prosjektet ”Et verdiskapende Norge” var at den maritime næringen står i en særstilling i norsk næringsliv. Den opererer i globale markeder og er lokalisert i Norge av kompetansemessige årsaker. Det ...
  • Developing green markets: design challenges and pioneering experience in three European settings – The Netherlands, the United Kingdom and Sweden 

   Midttun, Atle; Jakobsen, Arne; Kramer, Nikolaus; Lagendijk, Karen; Voogt, Monique (Research Report, Research report, 2005)
   This report explores some of the drivers behind this development and describes and analyses experiences in the Dutch, UK and Swedish green electricity markets. The report points out that the recursion to market based ...
  • Diakonale sykehus i helsesektoren 

   Grindheim, Jan Erik (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   Private ideelle organisasjoner generelt og diakonale institusjoner spesielt har vært pionerer i utviklingen av nye helse- og sosialpolitiske tiltak i den norske velferdsstatens historie. Samtidig har staten brukt dem som ...
  • Digitalt kulturkonsum: En norsk studie 

   Gran, Anne-Britt; Figenschou, Anitra; Gaustad, Terje; Molde, Audun (Forskningsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” ble påbegynt høsten 2008. Formålet var å måle effektene av finanskrisen på kulturkonsum. På grunn av begrenset omfang av finanskrisen i Norge, endret vi i 2009 fokuset og valgte å ...
  • Distribution Networks in Transition 

   Persson, Göran; Jensen, Leif-Magnus; Engebrethsen, Erna Senkina; Flygansvær, Bente Merete (Research Report, Research report, 2009-11-24)
   The overall objective of the DNet project has been to develop concepts, models, and methods for helping firms in reconsidering their role and position in a supply chain. In the project we have chosen to focus on three ...
  • Distribution Networks in Transition 

   Persson, Göran; Jensen, Leif-Magnus; Engebrethsen, Erna S.; Flygansvær, Bente Merete (Research Report, Research report, 2009)
   The overall objective of the DNet project has been to develop concepts, models, and methods for helping firms in reconsidering their role and position in a supply chain. In the project we have chosen to focus on three ...
  • Effekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norge 

   Jakobsen, Erik W.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B. (Research Report, Research report, 2002)
   I rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige ...
  • Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor: En diskusjon av teori og empiriske resultater i internasjonal forskning 

   Sørensen, Rune Jørgen; Dalen, Dag Morten (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   Trolig har ingen vestlige land et mer omfattende offentlig eierskap enn Norge. Staten har et betydelig eierskap innenfor tradisjonell næringsvirksomhet, i offentlig infrastruktur og i tradisjonelle offentlige sektorer, ...
  • Eierstyring, innovasjon og internasjonalisering i integrerte samvirkekonsern 

   Olsen, Per Ingvar; Lervik, Jon Erland (Forskningsrapport;1/2006, Research report, 2006)
   Denne rapporten er leveransen fra fase III av forskningsprogrammet ”Norsk jordbruksvaresektor. Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Den representerer en avrunding av et program som over 4 år har utforsket ulike ...
  • Emerging Clusters in the East African Community and Mozambique 

   Nordkvelde, Marius (Research Report;2/2014, Research report, 2014)
   This report undertakes an analysis of emerging clusters in the East African Community (EAC) and Mozambique. The principal aim is to identify the key emerging clusters in this region and analyze their business environment ...
  • En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Holtet Svendsen, Julie; Bjønnes, Sarah Lillia (Research report, 2021)
  • En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring 

   Bygballe, Lena E.; Goldeng, Eskil (Forskningsrapport;02/2011, Research report, 2011)
   Forskningsrapporten presenterer resultater fra studien ”En kunnskapsbasert bygg-, anlegg – og eiendomsnæring”. Studien er en av 13 delstudier innenfor forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”, som for tiden ...
  • En kunnskapsbasert maritim næring 

   Jakobsen, Erik W. (Forskningsrapport;5/2011, Research report, 2011)
   En kunnskapsbasert maritim næring, inngår i det nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge, under ledelse av professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Formålet med rapporten er å forstå hvordan kunnskap ...
  • En kunnskapsbasert sjømatnæring 

   Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Forskningsrapport;8/2011, Research report, 2011)
   Denne rapporten er en del av prosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” og er skrevet også for lesere som ikke er fortrolige med sjømatnæringen. Sjømatnæringen er spesiell i den forstand at det er en av de få næringene hvor ...
  • En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Forskningsrapport;6/2011, Research report, 2011)
   Denne utredningen er initiert i forbindelse med det store nasjonale forskningsprosjektet "Et Kunnskapsbasert Norge" ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet er inspirert av Porters (2008) klyngeperspektiv som arenaer for ...
  • En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000 

   Espeli, Harald (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten tar for seg utviklingen av den norske jordbrukssektorens ulike reguleringsregimer de siste 30 år. Utfra en historiefaglig synsvinkel beskrives og analyserer reguleringene innenfor en rekke delmarkeder av betydning ...
  • En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) 

   Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2015, Research report, 2015)
   Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- ...