Now showing items 55-74 of 141

  • Hva skal vi leve av i fremtiden? : en verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2007, Research report, 2007)
   Forskningsrapporten ”En verdiskapende bygg, anlegg og eiendomsnæring” gir en omfattende analyse av den norske BAE-næring, basert på komplette regnskapsdata for perioden 1996 – 2005, samt en spørreskjemaundersøkelse gjennomført ...
  • Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Flygansvær, Bente Merete; Harrison, Debbie; Soldal, Olav B. (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2021)
   Dette forprosjektet har hatt som formål å identifisere interessante aspekter og problemstillinger knyttet til spørsmålet: Hvordan kan man få til sirkulær massehåndtering til og fra bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? ...
  • Hvordan virker samvirker?: markedsorientering og produktuvikling i norsk landbrukssamvirke 

   Gripsrud, Geir; Olsen, Nina Veflen (Research Report, Research report, 2001)
   Offentlige myndigheter har siden 1930-årene brukt salgssamvirkene i landbruket til å ”regulere” markedene for landbruksprodukter i Norge. Landbrukspolitikken er nå i ferd med å bli mer markedsbasert, og behovet for konkurranse ...
  • Høye avgifter på landtransport i Norge: betydning for transport og annen næringsvirksomhet 

   Askildsen, Thorkel; Bjørnland, Dag; Granquist, Tom (Research Report, Research report, 2001)
   Rapporten dokumenterer resultatene fra et oppdragsprosjekt utført for Nærings- og handelsdepartementet med det formål å analysere den betydning avgifter har på norsk landtransport i et internasjonalt perspektiv og med fokus ...
  • ICT, learning & value creation: strategies missing? 

   Welle-Strand, Anne; Tjeldvold, Arild (Research Report, Research report, 2002)
   What are effects of the ICT-revolution on the organising of learning within universities and corporations and on the “learning relations” between corporations and universities? The pilot study has responded to this question ...
  • Informasjon over Nordsjøen : telekommunikasjoner på norsk sokkel 

   Paulsen, Gard (Forskningsrapport;3/2005, Research report, 2005)
   Denne rapporten gir en fremstilling av hvordan oljeindustriens behov for informasjonstjenester og telekommunikasjonsteknologi har blitt løst fra 1970 og fram til i dag. Rapporten viser videre hvilken rolle oljeselskapene ...
  • Informasjonsadferd og internasjonalisering 

   Solberg, Carl Arthur (Research Report, Research report, 2003)
   Formålet med studien er å identifisere og analysere kritiske faktorer som i eksportør - partnerkjeden påvirker eksportørens resultater i markedet. Spesiell vekt er lagt på den rolle som markedspartneren spiller i ...
  • Innovasjonssystemet i TINE Gruppa og Norsk Kjøttsamvirke BA 

   Ørjasæter, Nils-Otto (Research Report, Research report, 2003)
   Rapporten tar opp problemstillinger vedrørende Tine Gruppa og Norsk Kjøtt som innovasjonssystem. I tillegg diskuteres mulighetene som ligger i en videreutvikling av dette systemet. En rekke undersøkelser konkluderer ...
  • Integrasjon og samarbeid på pelagiske eksportmarkeder 

   Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Forskningsrapport;1/2014, Research report, 2013)
   Denne forskningsrapporten er sluttrapport for prosjektet “Økt integrasjon og samarbeid mot eksisterende og nye målmarkeder for pelagisk industri”, gjennomført av BI på oppdrag for Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond ...
  • Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie 

   Bygballe, Lena E.; Klovning, Frida; Paulsen, Linda (Forskningsrapport;1/2019, Research report, 2019)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie på Integrated Project Delivery (IPD), ved Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Studien er basert på en identifisering og analyse av ...
  • Integrating corporate social responsibility and other strategic foci in a distributed production system: a transaction cost perspective on the North Sea offshore petroleum industry 

   Midttun, Atle; Dirdal, Tore; Gautesen, Kristian; Omland, Terje; Wenstøp, Søren (Research Report, Research report, 2005)
   The paper explores the challenges of integrating CSR with other strategic foci into the supply/contractor chain, both conceptually and empirically, with a focus on one sectorial case: the Norwegian upstream petroleum ...
  • Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling 

   Hernes, Tor; Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2004)
   Hovedfokuset i dette prosjekt har vært å avdekke noen av de mulighetsrom som måtte finnes i krysningen mellom agro- og marin sektor. At det foreligger slike muligheter er for så vidt allerede vel forstått innenfor ...
  • Kan konkurranse bidra til lavere legemiddelpriser?: en evaluering av myndighetenes prisregulering 

   Dalen, Dag Morten (Research Report, Research report, 2002)
   Reformene i legemiddelmarkedet de senere årene er synlige for de fleste. Apotekene er blitt flere, de er mer tilgjengelige, og de har utviklet et nytt og mer forbrukervennlig butikk-konsept. Markedet er i dag kjennetegnet ...
  • Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? 

   Nordkvelde, Marius; Diachenko, Anton; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2013, Research report, 2013)
   Prosjektet “Kapitalforvaltning i Norge-en ny vekstnæring? ” er en videreutvikling av det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for de to prosjektene er klyngeperspektivet på næringsutvikling. ...
  • Kjøpesenteret og dets logistikksystem: dagens praksis og potensiale for forbedring 

   Bjørnland, Dag; Bjerkelund, Rune; Granquist, Tom (Research Report, Research report, 2001)
   Forsknings- og utviklingsprosjektet "Effektiv og miljøvennlig vareforsyning til kjøpesentre og andre butikkonsentrasjoner" har analysert hele den verdiskapende kjeden ved distribusjon av utvalgte forbruksvarer fra den ...
  • Knowledge Based Health 

   Sasson, Amir (Forskningsrapport;4/2011, Research report, 2011)
   In this study, we assess the underlying properties of a global knowledge hub to examine the extent to which the Norwegian health industry constitutes such a hub. We begin with a general discussion of the industry before ...
  • Knowledge Based Oil and Gas Industry 

   Sasson, Amir; Blomgren, Atle (Forskningsrapport;3/2011, Research report, 2011)
   This study presents the Norwegian upstream oil and gas industry (defined as all oil and gasrelated firms located in Norway, regardless of ownership) and evaluates the industry according to the underlying dimensions of a ...
  • Knowledge-based IT & software 

   Andersen, Espen (Forskningsrapport;9/2011, Research report, 2011)
   Abstract This report describes and analyzes the Norwegian IT industry, focusing on two categories of companies: Those that provide information technology as a product largely developed by themselves, and those that provide ...
  • Knowledge-based metals & materials 

   Sasson, Amir (Forskningsrapport;7/2011, Research report, 2011)
   This study presents the Norwegian metal and material industry (defined as all metal and material related firms located in Norway, regardless of ownership) and evaluates the industry according to the underlying dimensions ...
  • Knowledge-based Telecom Industry 

   Vinje, Villeman; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;13/2011, Research report, 2011)
   BI Norwegian School of Management is conducting a national research project entitled “A knowledge-based Norway”. Thirteen major knowledge-based industries in Norway are being analyzed under the auspices of the project. This ...