Now showing items 1-20 of 106

  • Balansert målstyring 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard, kjent som balansert målstyring på norsk, er et av de mest innflytelsesrike konseptene innen fagfeltet økonomisk styring. Siden begrepet balansert målstyring ble introdusert for litt over 20 år siden, ...
  • Beskyttelse mot "uønsket markedsføring" etter ny markedsføringslov 

   Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Ny markedsføringslov trer i kraft 1. juni 2009. Loven vil i noen grad videreføre reglene i markedsføringsloven av 1972, men på visse områder har det skjedd endringer som vil ha til dels stor betydning for de næringsdrivende. ...
  • Betydningen av sømløshet for lojalitet til nettkanalen 

   Furseth, Peder Inge (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Mange bedrifter øker antallet salgskanaler – spesielt tas Internett i bruk som ny salgskanal i ganske stor skala. Men Internett er ikke bare «nok en kanal » – å etablere denne salgskanalen skaper nye, spesifikke utfordringer ...
  • Bok og nettside som integrert læreverk 

   Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Denne artikkelen bruker et konkret pedagogisk prosjekt i finans til å vise hvordan ønsket om undervisning med relevans og mangfold kan avleire seg i et læreverk. Vår nøkkel er å utvikle bok og nettside i tidsmessig parallell ...
  • Bruk kompetansen din når du tar samfunnsansvar! 

   Varlid, Vebjørn; Moen, Kristine; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Samfunnsansvar (CSR) har etter hvert blitt sett på som en hygienefaktor (Herzberg, 1959) i norsk næringsliv. Alle gjør det. Noen med en klar strategi, andre uten. Men kan samsvar mellom selskapets kjernekompetanse og valg ...
  • Brukerdrevet innovasjon i Norge 

   Hoholm, Thomas; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Konkurranse basert på innovasjon er en motor i den kunnskapsbaserte økonomien. Artikkelen beskriver situasjonen for brukerdrevet innovasjon i Norge. Dette inkluderer forsknings- og utviklingsinvesteringer, tenkning vedrørende ...
  • Buzz-markedsføring 

   Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Byggemarkedet - et "lemons"-marked eller velfungerende marked? 

   Biong, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Norges Takseringsforbund har gjennom en undersøkelse i oktober 2007 anslått at problemene med manglende kontroll, slurv og feil utførelse i byggefasen representerer skader på ca 13 mill NOK på årsbasis i den norske ...
  • Bør vi involvere kundene? 

   Lervik-Olsen, Line; Gustafsson, Anders; Silseth, Pål R.; Lorentzen, Bengt G. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Stadig flere av oss leter etter lettvinte og effektive løsninger i hverdagen. Vi ønsker å redusere den tiden vi bruker på trivielle oppgaver, og heller konsentrere oss om de tingene vi interesserer oss for. Bekvemmelighet ...
  • Coachende lederstil: Å støtte og utfordre seg selv og sine medarbeidere til å lykkes 

   Berg, Morten Emil; Karlsen, Jan Terje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Coachende lederstil er en metode for læring. Hele livet er en læreprosess. Ledere har ikke alle svarene,men kan stille de gode spørsmålene. Leder og medarbeidere hjelper hverandre og danner et partnerskap i læring. ...
  • Coaching og jakten på identitet 

   Berg, Morten Emil (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   Flere studier tyder på at coaching kan ha effekt og kan bli en interessant metode ved ledelse og læring. Positiv coachingpsykologi har en visjon: å støtte og utfordre individ, gruppe og organisasjon til å «blomstre». Målet ...
  • CSR, innovasjon og verdiskaping 

   Midttun, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   CSR og innovasjon er nå veletablerte «buzzwords» og inngår som mantra i en formel for å bringe vekst og verdiskaping. Mot denne posisjonen står et tidligere mantra, med profitten i sentrum. I en empirisk studie har en ...
  • «De måske egnede»: En diskurs om organisasjons- og ledelsesfag i siviløkonomutdanningen 

   Jevnaker, Birgit Helene; Asting, Cecilie (Journal article, 2017)
   Siviløkonomenes utdanning er sterkt knyttet til opplæring i teori, analytiske ferdigheter og forståelse innen økonomi og administrasjon. Studiet er attraktivt, og mange av kandidatene får etter hvert lederjobber eller ...
  • Dobbeltbindingsledelse og den "schizofrene" organisasjon 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   «Du kan ta fullt og helt ansvar for dette prosjektet», sier sjefen, «det er fint og viktig at dere tar tak i dette og er i gang med å finne løsninger så organisasjonen kommer på sporet igjen.» Det høres kanskje lovende ut, ...
  • Dulting – endringer i bærekraftig retning med god endringsledelse 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D. (Journal article, 2017)
   Bedrifter ønsker i større grad å ta samfunnsansvar, blant annet gjennom å tilby bærekraftige produkter. Samtidig er det ikke alltid forbruker følger opp med å kjøpe disse produktene. Gjennom riktig dulting (nudging) kan ...
  • Effekter av ny leasingsstandard IFRS 16 for børsnoterte foretak i Norge 

   Stenheim, Tonny; Mesrobian, Harutjun; Moen, Kjetil Tveit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen forsøker å illustrere effekten på resultat, balanse og sentrale forholdstall ved implementering av ny regnskapsstandard for leieavtaler IFRS 16. Denne standarden skiller ikke lenger mellom finansielle ...
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • En empirisk kartlegging av norske bedrifters forventninger til egen krisehåndtering 

   Silkoset, Ragnhild; Unsgaard, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Resultatene og konklusjonene i denne studien baserer seg på en empirisk kartlegging av et utvalg av 202 norske bedrifter, gjennomført sommeren 2005. To forhold rundt krisehåndtering er behandlet. For det første ser vi på ...
  • Endringsledelse i endringssituasjonen: en liminell utfordring 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Hva fordres av ledelse og ledelsen i selve endringssituasjonen? Endring er komplekst og stiller store krav til lederskap og ledelse. At vi har behov for endringsledelse i verden som stadig endrer seg, er ...