Now showing items 1-20 of 971

  • De 4 utfordrende fasene i lederutvikling 

   Strand, Joakim; Rasmussen, Magnus; Aasheim, Patrick (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven handler om fagfeltet lederutvikling. Vi har sett på det historiske perspektivet til lederutvikling i norsk sammenheng og forskjeller på interne og eksterne programmer. Dette for å kunne tilstrekkelig drøfte og ...
  • A study of entrance to the Chinese cloud computing market for AppsCo 

   Løken, Andreas; Wessel, Mathias Lie; Andersen, Stine Therese; Kvaløyseter, Tonje S. (Bachelor thesis, 2014-09-08)
   This thesis is a result of a cooperation with AppsCo. AppsCo is a cloud computing provider. The company host and provide the infrastructure and technology required to be able to offer and access the cloud service. The ...
  • The adoption of blockchain technology in corporations 

   Øverby, Håkon Mælumsæter (Bachelor thesis, 2022)
   In this thesis I have sought to shed a light on the adoption of blockchain technology in corporations. The results presented highlights the benefits and reflects on the challenges regarding adoption of blockchain technology. ...
  • Aduro 2012 : une étude exploratoire sur le marché français de poêles à bois 

   El-Gharbi, Jalal; Ellingsen, Stine V.; Johansen, Ania (Bachelor thesis, 2012-11-14)
   Cette étude a comme objectif de trouver les canaux de distributions les plus pertinents sur le marché français pour les poêles à bois Aduro. Nous avons étudié le marché français afin de mieux le connaître et afin de formuler ...
  • Affiliate Marketing sin påvirkningskraft på kjøpsintensjonen til Generasjon Z på TikTok 

   Salen, Thea; Paulsen, Amalie Johanne Skorpen (Bachelor thesis, 2023)
   En stadig mer populær tilnærming til produktsalg som har utviklet seg på det norske markedet er Affiliate markedsføring, også kjent som provisjonsbasert markedsføring. De siste årene har det oppstått et tydelig paradigmeskifte ...
  • Agape : theUK bridal wear market 

   Schulze, Malin; Gjøstein, Aleksander; Remøy, Stine; Samdal, Henrik (Bachelor thesis, 2008-09-23)
   Agape is a company from Stavanger, Norway. It specialises in wedding gowns, but also offers gowns for other purposes. Agape has stores in 5 Norwegian cities, with Sweden, Denmark and Finland as the likely immediate target ...
  • Airbnb 

   Bjørkhaug, Diana Grace Jaculan; Ulleberg, Cassandra; Nikolaisen, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet delingsøkonomi. Økt digitalisering har ført til økt antall delingsøkonomiske plattformer. Vi har derfor valgt å fokusere på overnattingstjenesten Airbnb. Målet er å ...
  • Akershus sykehus - Riktige valg – bedre helse og kostnadseffektivitet 

   Reiten Simensen, Aleksander; Ødegård Olsen, Camilla; Lunde, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Akershus Universitetssykehus, referert til som Ahus, opplever for tiden en drastisk økning av kostnader på medikamenter. Gjennom legemiddelforskriften for 2016, utarbeidet av helsedepartementet, ble sykehuset indirekte ...
  • Akseleratorprogrammer : brobygger mellom gründervirksomheter og de etablerte virksomhetene 

   Hjelstuen, Axel Pirisi; Velija, Valon (Bachelor thesis, 2017)
   Det er et økende fokus på innovasjon i Norge, der nye gründervirksomheter er en viktig kilde. Gründervirksomheter benytter ofte ny teknologi og er videre med på å utvikle nye spennende forretningsmodeller (Kohler, 2016). ...
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon 

   Solum, Toril; Aspnes, Trine (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss naturlig å se på hva brukerne faktisk ...
  • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse for I-Pack AS 

   Røren, Kristoffer Øiestad; Sunnset, Martin; Stinnerbom, Anta Niila Olof Alfred (Bachelor thesis, 2020)
   I-Pack er en totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former, størrelser og kvantum. Det er en nisjebedrift som er alene i Norge om å ha emballasje og digitaltrykkeri under samme tak. De tilbyr ...
  • Aktivitetsbasert kostnadsanalyse for I-Pack AS 

   Røren, Kristoffer Øiestad; Sunnset, Martin; Stinnerbom, Anta Niila Olof Alfred (Bachelor thesis, 2020)
   I-Pack er en totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former, størrelser og kvantum. Det er en nisjebedrift som er alene i Norge om å ha emballasje og digitaltrykkeri under samme tak. De tilbyr ...
  • Alver Farge og Boligdesign Digitalisering / Fornyelse av forretningsmodell og strategi 

   Sivertsen, Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven er en avsluttende bacheloroppgave i fordypningskurset, forretningsutvikling og digitalisering ved handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet med et praktisk syn og skrevet i samarbeid med Alver farge ...
  • Amatec : Pacific west coast market analysis : final report 

   Honningdalnes, Marie; Daus, Marion; Vassbotten, Marte; Schjølberg, Trine; Eidsvaag, Kurt-Olav (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   The following report has been done for Amatec AS in order to analyze and provide solutions to the challenges of entering the North-American Pacific West Coast market. Amatec is a Norwegian company which produces industrial ...
  • Amatørteatrets arbeid med inkludering og integrering 

   Peters, Barbara Linnea; Kjølstad, Trine (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som avsluttende del på det treårige bachelorprogrammet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven tar for seg i hvilken grad ulike amatørteatre i Oslo og ...
  • Amundsen Sports : A Market reseachers into the French consumers perception of Norwegian tradition and design 

   Bilstad, Martine Arlén Haaland; Conte, Nicolas; Guddal, Torstein Nilsen; Langnæs, Michelle Elise (Bachelor thesis, 2017)
   We, the authors, has the last six months conducted a research study for Amundsen Sports AS. This is study focus on their operations and activities towards the French market. Amundsen Sports is a Norwegian outdoor and ski ...
  • Analyse av effektene på arbeidsmarkedet som følge av et kraftig oljeprisfall, med spesialisering innenfor arbeidsledighet og oljeprisfallet i 2014 

   Hafsmo, Kristian; Kroup, Poya; Tran, Duy kim Huynh (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven bygger på data om hvordan arbeidsmarkedet i Norge ble påvirket av et kraftig oljeprisfall med utgangspunkt i oljeprisfallet i 2014. Dette er det seneste oljeprisfallet som etterlot seg betydelige ...
  • Analyse av kostnadseffektiviteten til vindkraftverk på land 

   Aarnes, Elise Christin; Andersen, Tuva (Bachelor thesis, 2023)
   De to store miljøutfordringene vi står overfor i dagens verden er begrensning av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vindkraft spiller en sentral rolle i begge aspektene, der miljøhensyn kommer i konflikt. Som en ...
  • Analyse av SalMar ASA 

   Kilvær, Stig; Hermansen, Truls Georg; Røvik, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne oppgaven tar for seg en analyse av driftsåret 2011 til SalMar ASA og en vurdering av framtidsutsiktene for næringen. Hensikten med oppgaven er å foreta en bedriftsøkonomisk analyse, tilegne seg relevant kuunskap samt ...
  • An analysis of the Birken Group 

   Williams, Magnus; Sæther, Simen Kindem; Jo Kristian, Løberg (Bachelor thesis, 2016)
   Summary This thesis is based on the “BØK” courses and “ELE3750 Finansiell Analyse og Verdsettelse”. Our strategic analysis regarding the Birken Group shows that most external factors tend towards favorable trends ...