Now showing items 1-20 of 470

  • 1 + 1 = 3, Hva kjennetegner radarpar som presterer ekstraordinært? 

   Kleven Breivik, Lillian Helen; Sunde, Mari Hetland; Hedberg, Charlotte (Master thesis, 2023)
   Flere suksesshistorier gjennom tidene kan føres tilbake til en samhandling mellom to mennesker, dyader, som presterer på et særlig høyt nivå. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hva som kjennetegner slike ...
  • A study of IPOs in the Nordic markets between 2007 and 2017 – Are underwriting analysts’ recommendations outperforming or suffering from overoptimism? 

   Ødegård, Ida-Elise; Thompson, Vilde (Master thesis, 2018)
   This thesis presents a study of the credibility on underwriting analysts’ recommendations issued on 100 initial public offerings (IPOs) in the Nordic markets between 2007 and 2017. By following the methodology presented ...
  • Ahmad Shah Massoud : un nuove principe me kathará chéria? 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Ledelse; makt og mening ved Handelshøyskolen BI. Undertittelen på denne oppgaven er Un nuove principe me kathará chéria? Dette er en sammenstilling av italiensk og gresk og ...
  • Aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept - Landbruksdirektoratet inn i en ny tid! 

   Hætta, Liv Berit; Aasen, Audun Flaget; Øster, Marianne Kylstad (Master thesis, 2023)
   Organisasjoner må i dag tilpasse seg omgivelser i rask endring. Dette innebærer at de ofte er utsatt for multiple endringsinitiativ, både planlagte og ikke-planlagte. Teori og empiri støtter hverandre i at endring kan være ...
  • Aleksandra Kollontaj: Den radikale diplomaten 

   Von Sydow, Matilda Tullia (Master thesis, 2023)
   Denne teksten analyserer Aleksandra Kollontajs liv og karriere, spesielt hennes transformasjon fra en opposisjonell til en suksessfull diplomat for Sovjetunionen. Hovedproblemstillingene er: Hva er de viktigste årsakene ...
  • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

   Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
   Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
  • Allokering av fortjeneste til fast driftssted etter OECDs autoriserte metode 

   Steen, Camilla Svenning (Master thesis, 2022)
   Hovedproblemstillingen i denne oppgaven har vært å analysere OECDs autoriserte metode for tilordning av fortjeneste til fast driftssted (AOA-metoden) og hvordan denne skal anvendes. AOA-metoden tilsier at fortjeneste skal ...
  • Allokering av inntekt til fast driftssted i OECDs autoriserte tilnærming 

   Mostad, Yulia (Master thesis, 2022)
   Oppgaven fokuserer på OECDs tilnærming til tilordning av fortjeneste til fast driftssted, herunder prinsipper som ligger til grunn for tilordningen, metoder for allokering og prising av inntekten. Tilordningen av ...
  • Allokering av inntekter og utgifter mellom hovedkontor og filial 

   Kristoffersen, Helene Gjerstad (Master thesis, 2022)
   Spørsmål om allokering av profitt over landegrensene har fått økt aktualitet de siste tiårene. Den økte globaliseringen har medført at selskaper i økende grad driver grenseoverskridende virksomhet. Når et utenlandsk selskap ...
  • Angela Merkels vei til makt 

   Sætnan, Elisabeth Valio; Herstad, Helene Fredheim Lange; Krumbacher, Lillian (Master thesis, 2023)
   Angela Merkel er en av verdens mektigste kvinner. Hun er annerledes enn de andre sentrale politiske lederne i sin samtid. Dette trigger vår nysgjerrighet. Vi spør oss: Hva kan forklare Angela Merkels maktposisjon? Vi ...
  • Ansettelse skole 

   Kjellesvik-Kristiansen, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   Det skal ansettes ny kontaktlærer ved Lillevik skole. Rektor Peder Ås har et ønske om å ansette Marte Kirkerud som er nyutdannet, og har gjort en god jobb som ringevikar ved skolen de siste årene. Med tanke på antall søkere ...
  • Anvendelse av sktl. §§ 13-1 og 13-2 på tykk kapitalisering 

   Martinsen, Ingrid Hustad (Master thesis, 2022)
   Tykk kapitalisering er når et morselskap velger å finansiere et datterselskap utelukkende eller med en svært høy grad av egenkapital. Dette til forskjell fra den mer kjente problematikken knyttet til tynn kapitalisering ...
  • Anvendt økonomi for ledere 

   Bjørndal, Frank Henrik; Osland, Julie; Monsen, Marita Brodin (Master thesis, 2022)
  • Anvendt økonomi for ledere Bedrift og Marked 

   Motrøen, Marius; Sapozhnikov, Denis (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal vi beskrive mulige årsaker til den drastiske endringen i oljeprisen fra 1973-74 og i 2014. Vi vil benytte oss av tilbuds- og etterspørselskurver når vi argumenterer for årsakene til endring på de ...
  • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

   Tsui, Wing Sum; Jeyarajasingam, Kajana; Kobberdal, André (Master thesis, 2022)
  • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

   Padøy, Anders (Master thesis, 2023)
   Vi kommer i denne oppgaven til å se på årsaker til prisendringer ved hjelp av markedsmodellen for tilbud og etterspørsel. Videre vil vi ved hjelp av samme modell drøfte hvordan prisen på strøm har utviklet seg mellom 2020 ...
  • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

   Helle-Andresen, Kristine (Master thesis, 2023)
   Stadig økende strømpriser i Norge får mye oppmerksomhet i media. I denne oppgaven ønsker jeg, med bakgrunn i finansteori fra Schillers The Microeconomy today, å gi en forklaring på hva som fører til prisøkning, for videre ...
  • Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

   Tonning, Jørgen Aasen; Bakken, Peder Storvik (Master thesis, 2021)
   Denne prosjektoppgaven er delt inn i to hoveddeler med underoppgaver i hver hoveddeldel. Dette sammendraget vil ta for seg et avsnitt som oppsummer hver enkelt underoppgave. Første del av oppgaven omhandler makroøkonomi ...
  • Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

   Motrøen, Marius; Sapozhnikov, Denis (Master thesis, 2021)
   Finanskrisen i 2008 sendte sjokkbølger gjennom alle verdensdeler, myndigheter, finans- og bankbransjer og hos folk flest. Uro, panikk og en stor grad av håpløshet spredte seg til alle verdenshjørner, og mange fryktet det ...
  • Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

   Johansen, Ragnhild (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil jeg ta for meg hva økonomisk historie er, og beskrive hovedtrekkene i verdens velstandsutvikling frem til i dag (oppgave 1a). Jeg vil også kort redegjøre for relevante faktorer som kan bidra til å ...