• De historiske hotel og spisesteder 

   Johansen, Even Julian Wedø; Woldseth, Stefi Evensen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   I løpet av våren 2014 har vi jobba med denne bacheloroppgaven. I løpet av den tiden har vi kommet frem til dette ferdigproduktet. Vi har valgt å bruke boka til Troye og Grønhaug (1993) som en veiledning på hvordan vi ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Destinasjon Lom 

   Rusten, Øyvind; Trøen, Anne Mjelva (Bachelor thesis, 2014-06-16)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt hvordan destinasjonen Lom fungerer per dags dato, og videre forsøkt å kartlegge hvor de ulike reiselivsaktørene selv mener potensialet for videreutvikling ligger. Som et utgangspunkt ...
  • Implementering av et bærekraftig reiseliv 

   Hovdahl, Håvard Uglem; Sæther, Kjersti (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 som har sin bakgrunn fra Regjeringens reiselivsstrategi fra 2007. Vi har fokusert på Destinasjon Røros som en av fem piloter for i dette prosjektet. ...
  • Kjennskap og Konsepttesting for Ringve Museum 

   Pedersen, Margrethe Rangø; Dyrnes, Ingrid Sevaldsen (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Ringve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Moskus på Dovrefjell 

   Hagen, Silje (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   ”Moskus på Dovrefjell” er et konsept som handler om å gjøre moskussafarier til noe mer, til en reiselivspakke. Jeg ville få et innblikk i hvilke elementer forbrukerne ønsker i en reiselivspakke, og i tillegg se på hvordan ...
  • Motivasjonsfaktorer og medarbeidertilfredshet ved Britannia Hotel 

   Bekkeli, Sigrid Teigen; Bjørnstad, Cathrine; Grebstad, Stine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en studie av motivasjonsfaktorene og medarbeidertilfredsheten ved Britannia Hotel i Trondheim. I første del tar vi for oss problemstillingen og ser på de ulike teoriene som ligger til ...
  • Oppdal så klart? 

   Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med Oppdalsola i ...
  • Quality Hotel Augustins Miljøprofil 

   Engeness, Stephanie C.; Ormestad, Marianne R.; Mathisen, Kristine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss Quality Hotel Augustins miljøprofil. Herunder hvor merkbar den er overfor deres gjester. Den første delen av oppgaven omhandler trender i markedet, med miljø som fokuspunkt. Dette ...
  • Ticket Feriereiser og den fysiske butikkens fremtid 

   Hatten, Silje; Laukøy, Martin Berge; Rygh, Kathrine (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   På bakgrunn av dagens utvikling av reisebyråenes fysiske butikker valgte vi å legge temaet på vår bacheloroppgave til nettopp dette. Vi bestemte oss for å bruke Tickets fysiske butikk som bedrift, og valgte problemstillingen: ...