• e-Scape 

   Gjertsen, Fredric Finzi; Hansen, Fredric Staksrud; Foldal, Stian Stolsmo (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å bearbeide den valgte problemstillingen. Denne oppgaven vil med hjelp fra undersøkelser, analyser og teori kartlegge veien til markedet for bedriften e-Scape AS. Blant annet skal ...
  • Endring og verdi 

   Ringseth, Sebastian; Brott, Kristine Johanne; Orekåsa, Sondre (Bachelor thesis, 2014-09-09)
   I valget av tema og problemstilling for oppgaven ligger en målsetning om å hjelpe en bedrift ved å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet opp mot verdiskapning ved et lederskifte. Gjennom å benytte relevant teori ...
  • Gym1 Hammerfest AS 

   Bloch, Tara Helen (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Jeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven ...
  • Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? 

   Aalmo, Trine; Elnan, Steffen; Bækken, Simen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har valgt å skrive oppgave om KL regnskap avdeling Rosten. KL regnskap er en kjede regnskapskontor med flere avdelinger i Trondheimsområdet. Problemet til KL Rosten har vært knyttet til det å øke omsetningen på ...
  • Hvordan kan Migris utvikle en blått hav-strategi 

   Krokstad, Inga Kristina Sylta; Bekken, Karl Erik (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i bedriften Migris og ser på problemstillingen ”hvordan kan Migris utvikle en blått hav-strategi?”. Utgangspunktet for vår problemstilling er at vi ønsker å utvikle en strategi for ...
  • Hvordan skape et helhetlig konsept i en familiepark i Selbu? 

   Tveit, Ola; Vonheim, Maria; Andersen, Magnus Alu (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss problematikken knyttet til de mange løse trådene som har vært rundt det å skape et attraktivt tilbud rettet mot barnefamilier i Selbu. Innledningsvis har vi innhentet den teorien vi ...
  • Hvordan utvikle en strategi for å skape langsiktige kundeforhold for Da- Tel- 

   Vodopivec, Anneli; Lyng, Geir Åge (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med en data- og telebedrift som heter Da- tel. Den ble startet i 2007 og hadde i 2011 en omsetning på 9 mil. Da- Tel ser store potensialer i markedet for framtidig vekst, men de er usikre på ...
  • KO Consulting : etablering og vekst 

   Kjellgreen, Trude; Myhre, Per Olav; Opsahl, Kristina (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...
  • KystTrainee 

   Nygård, Elin Rebecca; Rødseth, Matilde; Nerland, Marlene Athene (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss traineeordningen KystTrainee og deres arbeid med å eksponere behov, skaffe oppdatert og ny kunnskap til bedrifter og kommuner langs Sør-Trøndelagskysten. Fra og med 1. juni går ...
  • Motivasjon av frivillige : nøkkelen til suksess? 

   Andresen, Marte Strand; Stokkeland, Anette; Carstens, Kim (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven tar for seg motivasjon av frivillige ved et arrangement. Vi har sett nærmere på festivalen Pstereofestivalen (heretter Pstereo), som arrangeres i Trondheim i august hvert år. Oppgaven tar for seg problematikken ...
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Selfa Arctic AS 

   Olsen, Andreas Rindahl; Bjartnes, Lars Woll; Lundh, Emilie Lanssen (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss Selfa Arctic AS og deres innovasjon innen maritim næring. Selfa er lokalisert i Trondheim og Rødskjær, og jobber med produksjon og reparasjon i hovedsak av kystfiskebåter. Våren ...
  • Tiltak for økt medarbeidertilfredshet i Brando AS 

   Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigheten av dette har vi ...
  • Utvikling av langvarige kunderelasjoner 

   Jæger, Kristine Bøasæter; Bekken, Marianne (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vår bacheloroppgave er skrevet i samarbeid med BEWI produkter AS, og dreier seg om relasjonen bedriften har med sine tre største kunder. BEWI produkter AS produserer og selger EPS-kasser til laksenæringen. Vi har kommet ...
  • Vekst i små bedrifter : intensjoner, evner og muligheter i markedet 

   Kihle, Mira Marthine; Fjeld, Haakon Dammen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne Bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2013 i samarbeid med en nyoppstartet marketingbedrift som oppdragsgiver. Tidlig i semesteret hadde vi innledende møter med Markets AS der vi diskuterte ...