Now showing items 61-80 of 113

  • Like før det smeller? Om globale ubalanser 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2006, Working paper, 2006)
   Hensikten med dette notatet er å fortelle ulike historier om voksende globale ubalanser. Tilliten til den amerikanske dollar vil snart glippe. Vi står foran et kollaps i rente- og valutamarkeder. Verden kastes ut i turbulente ...
  • Look to England 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/1998, Working paper, 1998)
  • Mens vi venter på euroen 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/1999, Working paper, 1999)
  • Monetary policy in Euroland 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;, Working paper, 1999)
  • Mye vil ha mer 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2015, Working paper, 2015)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra fjorårets seks siste måneder: Kina er tjent med den valutapolitikken landet nå har Mye vil ha mer Hva vet vi om bistand Kunsten å gi Gjøre det selv Helikopterpenger Den ...
  • Nasjonalbudsjettet 2001 

   Steigum, Erling; Klovland, Jan Tore; Schjelderup, Guttorm; Thøgersen, Øystein (CME Working paper series;9/2000, Working paper, 2000)
  • Nasjonalbudsjettet 2003: Fra konjunktur til struktur ; Pengepolitikken mer dominerende 

   Houg, Kjetil; Leitemo, Kai (CME Working paper series;8/2002, Working paper, 2002)
  • Når forskjellene blir for store 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2014, Working paper, 2014)
   Forestillingen om at økonomisk vekst først ville føre til økende inntektsforskjeller og deretter minkende, holder ikke. Teknologiske fremskritt og tiltakende globalisering bidrar til større inntektsforskjeller. Utdanning ...
  • Når gjelden blir for stor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working papers;3/2015, Working paper, 2015-06)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Hvem skal eie bankene? Når gjelden blir for stor. Sover OECD i timen? Velferd på kinesisk. Konkurrerende lettelser. Familien i sentrum. ...
  • Nibor - intet mysterium 

   Aamdal, Kyrre (CME Working Papers;6/2014, Working paper, 2014)
   Norges Bank hevder at dagens regelverk og praksis for kvotering av NIBOR ikke tilfredsstiller kravene til tillit og robusthet. Sentralbanken viser blant annet til kvoteringen av STIBOR og ønsker en ren kronerente basert på ...
  • Nibor-mysteriet 

   Høien, Torgeird (CME Working Papers;3/2014, Working paper, 2014)
   Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god referanserente ...
  • Noen betraktninger om Oljefondet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2014, Working paper, 2014)
   Oljefondet bør vurdere å gå tungt inn i fast eiendom i andre land. Det vil innebære en god diversifisering, samtidig som vi unngår å bli for stor eier på verdens aksjebørser. En årlig rapport, modellert etter Norges Bank ...
  • Norsk Investorforum skriver brev 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2001, Working paper, 2001)
  • Norsk økonomi etter 1980 – fra krise til suksess 

   Steigum, Erling (CME Working Paper Series;4/2010, Working paper, 2010)
   Norsk økonomi anno 2010 fremstår som en stor suksess. Det er bare Luxemburg som nå har en høyere kjøpekraftskorrigert brutto nasjonalinntekt per innbygger enn Norge blant OECDlandene. Det er illustrerende at norsk økonomi ...
  • Norway and the Euro 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;8/1999, Working paper, 1999)
  • A note on the concept of risk 

   Houg, Kjetil (CME Working paper series;1/2008, Working paper, 2008)
   This paper is about risk and about a critical view of the risk concepts we normally apply. That said, my ambition is not to launch a formal criticism of theoretical aspects of risk in financial markets, nor to make you ...
  • Om finanskrisen i USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2008, Working paper, 2008)
   Arbeidsnotatet søker å gi et bilde av hva som har skjedd i det amerikanske finansmarkedet siden krisen startet tidlig i august 2007.
  • Om nye virkemidler i pengepolitikken : avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken 

   Alstadheim, Ragna (CME Working paper series;3/2011, Working paper, 2011)
   Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. ...
  • Om spekulasjon i valutamarkedet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;3/2010, Working paper, 2010)
   Investeringer i aksjer og obligasjoner kan påregnes å gi positiv avkastning over tid. Aksjekurser stiger, og tidvis betales det utbytte. Obligasjoner gir jevnlige renteutbetalinger. Penger satt av for spekulasjon i ...
  • Et passende penge- og valutapolitisk regime 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2001, Working paper, 2001)