Now showing items 28-47 of 113

  • Felles mynt i Europa. Erfaringene så langt og utsiktene framover 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2000, Working paper, 2000)
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • Financial deregulation with a fixed exchange rate: Lessons from Norway's boom-bust cycle and banking crisis 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;4/2003, Working paper, 2003)
  • Finanskrisen - den menneskelige faktor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2009, Working paper, 2009)
   Den 15. september 2008 gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs. Og verdens finansmarkeder gikk i stå. Hvordan kunne noe slikt skje? Overdrevne tro på markeders selvregulerende evne er en del av ...
  • Finanskrisen - konsekvenser for USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;1/2010, Working paper, 2010)
   I sine siste år som president lyktes Bill Clinton i samarbeid med Kongressen å opparbeide pene overskudd i statsfinansene. Prognosene da Bush overtok, pekte i retning av en gjeldfri amerikansk stat i god tid før inneværende ...
  • Finanspolitikk og den økonomiske og monetære union 

   Andersen, Torben M. (CME Working Papers;3/2013, Working paper, 2013)
   Den aktuelle statsgældskrise skyldes overvejende manglende konsolidering og finanspolitisk styring i årene inden finanskrisen. De finanspolitiske rammebetingelser knyttet til ØMU-samarbejdet har ikke fungeret efter ...
  • Finland, EMU and the Euro 

   Liikanen, Erkki (CME Working Paper Series;4/2009, Working paper, 2009)
   In this speech I shall try explain how an unpopular currency became popular. I will illuminate our experience from three angles, each of which was present in the debate leading to our eventual decision to join. The first ...
  • Finn Kydland - Norges tredje nobelprisvinner i økonomi 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2005, Working paper, 2005)
   Finn Kydland og Edward Prescott fikk Nobels minnepris i økonomi for 2004 for to banebrytende artikler i makroøkonomisk teori. Den første dreier seg om tidsinkonsistensproblemet i økonomisk politikk og ble skrevet på NHH ...
  • Fire år med euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2003, Working paper, 2003)
   I dette notatet ser vi først nærmere på bakgrunnen for etablering av felles mynt i EU. Dernest redegjør vi for hva man forventet av prosjektet og for hvordan det har gått – så langt. Atferden til Den europeisk sentralbanken ...
  • Fjellet er høyt og keiseren er langt borte. Femten dager i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;9/1999, Working paper, 1999)
  • Folk på vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2007, Working paper, 2007)
   I 1950 utgjorde innvandrere (i all hovedsak fra Nord-Europa) 1,4 prosent av Norges befolkning, mot 8,3 prosent i dag. Av disse 387 000 personene kommer 217 000 fra mer eksotiske land som Tyrkia og land i Asia, Afrika ...
  • Fortellinger om samfunnet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av professor Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" for de første seks månedene i 2010. Samlingen består av følgende artikler: 1) På tide med en ny revolusjon?; 2) Hva er problemet med Hellas?; ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2007, Working paper, 2007)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for juli-desember 2006. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Globalisering og det norske arbeidsmarkedet 

   Skjæveland, Arent (CME Working Papers;2/2015, Working paper, 2015)
   I de siste tiårene har framvoksende økonomier fått en langt større rolle i den internasjonale økonomien. Arbeidskraften i disse landene er blitt tilgjengelig for industrilandenes økonomier, dels ved arbeidsinnvandring, ...
  • Greenspan går fra borde, og Erna vil ha euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Har norske bedrifter dårlig tilgang på kapital? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2002, Working paper, 2002)
  • Hva Kina vil 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2010, Working paper, 2010)
   Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det globale bildet, med tilhørende respekt fra andre land. Videre tar Kina mål av seg til å bli et middels velstående land der godene er jevnere fordelt. Fortsatt økonomisk vekst ...
  • Hvor går verden? Noen utvalgte krefter og trender 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2007, Working paper, 2007)
   Notatet tar for seg krefter og trender/utvikling framover innen politikk, økonomi, befolkningsutvikling og global oppvarming.
  • Hvor kommer pengene fra? Kilder til meravkastning i Statens Pensjonsfond Utland 

   Husum, Hans Olav (CME Working paper series;4/2008, Working paper, 2008)
   Den akkumulerte meravkastningen fra Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond – Utland fra starten i 1998 fram til utgangen av juni 2007 utgjorde omlag 36.5 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal ...
  • The IMF, the credit crunch and Iceland: A new fiscal saga? 

   Chand, Sheetal K. (CME Working Paper Series;3/2009, Working paper, 2009)
   Iceland was badly hit by a fundamental mismatch between the assets and international liabilities of her banking system, with severe consequences for the welfare of the population. The country now has an IMF program. The ...