Now showing items 11-30 of 113

  • Can China's growth trajectory be sustained? 

   Bottelier, Pieter; Fosler, Gail (CME Working paper series;6/2007, Working paper, 2007)
   This report explores the factors that appear to be driving China’s turbocharged growth of recent years and the extent to which some internal imbalances and the trade surplus have created a “fly-wheel” effect that represents ...
  • Canada Goose 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2006, Working paper, 2006)
   Reisebrev fra Kina, desember 2005 av Arne Jon Isachsen. Først i Shanghai hvor undervisning av kinesiske studenter og samtaler med kinesisk LO stod på tapetet. Deretter til Beijing hvor drøftelser med økonomer i Kinas ...
  • China's revival 

   Isachsen, Arne Jon (Working Paper Series;1/2009, Working paper, 2009)
   The purpose of this paper is to reflect on China's unique economic experience over the last three decades. What lessons can be learned from China’s blend of visible central guidance at the macro level and fierce competition ...
  • De gamle er eldst 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks siste måneder. Det inneholder følgende brev: Bør Norge ta initiativet til en ny Marshallplan? Den uvillige og den overivrige Er velferdsstaten et spleiselag? ...
  • Den keynesianske revolusjonen 70 år etter: Et tilbakeblikk 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;7/2006, Working paper, 2006)
   For 70 år siden publiserte John Maynard Keynes boken The General Theory of Employment, Interest, and Money, en bok som ble oppstarten til den keynesianske revolusjon i den økonomiske vitenskap og fødselen til makroøkonomi ...
  • Effectiveness of monetary policy in Euroland 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;1/2000, Working paper, 2000)
  • Elleve i Kina - ved èn av dem 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;8/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er rapport fra studietur til Kina mai 2006. Fra ledende akademikere i Shanghai, via skarpe analytikere i Beijing til de monetære myndigheter i Hong Kong.
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2009, Working paper, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi 

   Mork, Knut Anton (CME Working Papers;2/2013, Working paper, 2013)
   Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av ...
  • EU, ØMU og EU etter ØMU 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;2/1999, Working paper, 1999)
  • Euroen og de nordiske velferdsstater 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2000, Working paper, 2000)
  • Euroen og den norske kronens skjebne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/1998, Working paper, 1998)
  • Exchange rate risk in the Government Pension Fund Global 

   Børsum, Øystein (CME Working paper series;1/2011, Working paper, 2011)
   The Government Pension Fund Global (the Fund) is an important instrument of national saving. In a national perspective, the Fund's role is to save from the cur- rent export surplus (oil and gas) to nance future purchases ...
  • Exchange rates and fundamentals. A non-linear relationship? 

   De Grauwe, Paul; Vansteenkiste, Isabel (CME Working paper series;4/2001, Working paper, 2001)
  • Exchange rates in search of fundamentals: The case of the euro-dollar rate 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;8/2000, Working paper, 2000)
  • EØS-avtalen 

   Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
   EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...
  • Felles mynt i Europa. Erfaringene så langt og utsiktene framover 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2000, Working paper, 2000)
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • Financial deregulation with a fixed exchange rate: Lessons from Norway's boom-bust cycle and banking crisis 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;4/2003, Working paper, 2003)