Now showing items 507-526 of 1508

  • Food scares: Reflections and reactions 

   Veflen, Nina; Storstad, Oddveig; Samuelsen, Bendik; Langsrud, Solveig; Hagtvedt, Therese; Ueland, Øydis; Gregersen, Fredrik; Scholderer, Joachim (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this study is to investigate consumers’ reflections and reactions to a food scare news story. Previous studies indicate that risk communication not always is able to influence people’s behavior and that pre-existing ...
  • Football on television: how has coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961-1995? 

   Solvoll, Mona Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this study is two-fold: first, to investigate how the production practices of the TV coverage of the Norwegian Men’s Football Cup Final rely on journalism, drama and entertainment and, second, to analyse how the ...
  • Fordrer det noe spesielt å lede en samfunnsansvarlig bedrift?: Autentisk ledelse og samfunnsansvar 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Denne artikkelen tar opp hva som kreves av en leder for å sikre atbedriften oppfattes som samfunnsansvarlig. Krever det noe spesielt av slike ledere, og er dette «lille ekstra» autentisk ledelse? Artikkelen sammenligner ...
  • Forecasting cryptocurrencies under model and parameter instability 

   Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper studies the predictability of cryptocurrency time series. We compare several alternative univariate and multivariate models for point and density forecasting of four of the most capitalized series: Bitcoin, ...
  • Foreign aid strategies: China taking over? 

   Welle-Strand, Anne; Kjøllesdal, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Over the past decade China has emerged as an important source of foreign aid for African countries. Providing aid on terms of its own choosing, China challenges the current foreign aid paradigm in four main ways: ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering: hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Forskningsformidling - til hvem og hvorfor? 

   Farbrot, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre kjerneaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler. Svært mange av institusjonene har da også pekt ut formidling som et ...
  • Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs 

   Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne; Schwencke, Hans Robert (Journal article, 2017)
   Regnskapslovutvalget har foreslått at ny norsk regnskapsstandard skal bygge på IFRS for SMEs og et system som beskriver de rammene som vil gjelde for avvik fra IFRS for SMEs. Det er imidlertid uklart hvor stor frihet ...
  • Forslag til ny regnskapslov 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2015)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalget delutredning til ny regnskapslov som ble avlagt 26. juni. Delutredning II skal avlegges innen 24. juni 2016
  • Forslag til regnskapslov del II 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2016)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalgets delutredning II (NOU 2016:11) om ny norsk regnskapslovgivning som ble lagt frem 24. juni 2016. Utredningen tar blant annet for seg regnskapsplikt for filialer, regnskapsåret, ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • Fra motspiller til medspiller: EU og norsk profesjonell fotball 1995-2012 

   Andersen, Svein S.; Anker, Elisabeth; Hanstad, Dag Vidar; Sitter, Nick (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I 1995 fastslo EU-domstolen at profesjonell fotball var en del av det indre marked. Dette førte til sterke negative reaksjoner fra fotballklubber og -forbund i hele Europa. Bosmandommen presset samtidig EU-kommisjonen til ...
  • Franchising in Norway: balancing complexity in a contractual relationship 

   Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The principal objective of this article is to analyse the contractual relationship between franchisor and franchisees in Norwegian franchise systems. Divergent and mutual interests, a wide range of rights and obligations ...
  • Frarådingsplikten: til bankens eller forbrukerens beste? 

   Hveem, Dag Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Frarådingsplikten overfor låntakere er fastsatt i finansavtaleloven § 47. Hovedformålet med bestemmelsen er å forhindre uheldige låneopptak – lovgiver vil verne forbrukere fra for store låneopptak og økonomisk utsatthet. ...
  • Fraud Examiners in Financial Crime Investigations: The Case of ‘Save the Children’ in Bangladesh 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article presents an evaluation of fraud examination carried out by an inspector general from the United States in Bangladesh. The evaluation identifies a number of shortcomings in the investigation. As presented in ...
  • Fraud versus manipulation by white-collar criminals: an empirical study 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article addresses the following research question: What differences might be found between white-collar criminals conducting fraud versus white-collar criminals involved in other kinds of financial crime? This research ...
  • Fresh perspectives on customer experience 

   McColl-Kennedy, Janet; Gustafsson, Anders; Jaakkola, Elina; Klaus, Phil; Radnor, Zoe; Perks, Helen; Friman, Margareta (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose is to provide directions for future research on: (1) broadening the role of customers in customer experience; (2) taking a practice-based approach to customer experience; and (3) recognizing the ...
  • Friends, lovers or nothing: Men and women differ in their perceptions of sex robots and platonic love robots 

   Nordmo, Morten; Næss, Julie Øverbø; Husøy, Marte Folkestad; Nordmo, Mads (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Physical and emotional intimacy between humans and robots may become commonplace over the next decades, as technology improves at a rapid rate. This development provides new questions pertaining to how people perceive ...
  • Fringe Voices in Cross-Cultural Management Research: Silenced and Neglected? 

   Guttormsen, David S. A.; Lauring, Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This introductory article asks if there are silenced and neglected voices in current cross-cultural management research, and if so, what we can learn from them. Taking departure in the six articles selected for this guest ...