Now showing items 1678-1697 of 1763

  • Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker 

   Holden, Steinar; Johnsen, Thore; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ved personskader er valg av rentesats for neddiskontering av fremtidige tap av arbeidsinntekt en helt sentral faktor i beregningen av erstatningsbeløpet. Artikkelforfatterne var sakkyndige da Høyesterett i 2014 tok opp ...
  • Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers 

   Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy; Buøen, Elisabet Solheim (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The promotion of children’s development and well-being is a core concept in Early Childhood Education and Care (ECEC) quality frameworks. Yet, few validated instruments measuring young children’s well-being exist. This ...
  • Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers 

   Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy; Buøen, Elisabet Solheim (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The promotion of children’s development and well-being is a core concept in Early Childhood Education and Care (ECEC) quality frameworks. Yet, few validated instruments measuring young children’s well-being exist. This ...
  • Value Creation using the Mission Breakdown Structure 

   Andersen, Erling S. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The modern concept of project success includes the project contributing to the value creation of its base organization. We need tools to discuss what the project itself and the base organization should do to enhance this ...
  • Value for money? German local government efficiency in a comparative perspective 

   Kalb, Alexander; Geys, Benny; Heinemann, Friedrich (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In this paper, we investigate the cost efficiency of German local governments in the state of Baden-Württemberg in 2004 using a stochastic frontier approach. Besides being the first study on German data, we add two elements ...
  • Vaner spiser intensjoner til frokost: Myten om de gjennomtenkte valg 

   Samuelsen, Bendik M. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Valg foretas mellom alternativer i alle markeder. Noen valg er intensjonsdrevne, mens andre er vanebasert. Vaner har ikke fått den oppmerksomhet de fortjener verken i utdanning eller vanlige modeller innen markedsføring. ...
  • Varsling som aktuelt fenomen i Norge 

   Matthiesen, Stig Berge (Journal article, 2018)
   Artikkelen setter dagsorden for valget av varsling som tema. Først skisseres samfunnsaktuelle problemstillinger fra den siste tid, detter gjennomgås aktuelle endringer i lovverket og så presenteres kort de ulike bidragene ...
  • Venner og kjente - hvordan hjelper de deg til bedre lønnsomhet i næringsklynger? 

   Dahlstrøm, Robert; Silkoset, Ragnhild; Nilsen, Harald; Nygaard, Arne (Journal article, 2010)
   Hvilke fordeler møter bedrifter gjennom samlokalisering? Hva oppnår for eksempel butikker gjennom lokalisering i kjøpesentre? Det har lenge vært kjent at slike næringsklynger (eller «klustere») stimulerer økonomisk vekst ...
  • Verdiskapende kommunikasjon i endringsprosesser: Et bedriftseksempel fra en avdeling i Statoil 

   Olaisen, Johan; Revang, Øivind; Rosendahl, Tom (Journal article, 2018)
   Statoils konsernstrategi for 2010 var at alle avdelingene skulle endres fra matriseorganisering til nettverksorganisering i en dynamisk virtuell organisasjon. Dette skulle medføre at alle operasjoner i Statoil ble integrerte ...
  • Vi kan ikke spise algoritmer 

   Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...
  • Victims of white-collar crime 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Victims of white-collar crime is a form of victimization often seen to involve a very different set of relationships between offenders and victims, as there is less obvious direct harm or blood on the streets. It appears ...
  • VIEWPOINT: GETTING YOUR QUALITATIVE SERVICE RESEARCH 

   Holmlund, Maria; Witell, Lars; Gustafsson, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   A manuscript that uses the right quotes to illustrate an interesting phenomenon allows the reader to get close and personal with the informants and events that inspired the researcher(s). This intimacy means that the reader ...
  • Virtual terroir and the premium coffee experience 

   Barbosa Escobar, Francisco; Petit, Olivia; Velasco, Carlos (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   With its origin-centric value proposition, the specialty coffee industry seeks to educate consumers about the value of the origin of coffee and how the relationship with farmers ensures quality and makes coffee a premium ...
  • Vision (im)possible? The effects of in-store signage on customers’ visual attention 

   Otterbring, Tobias; Wästlund, Erik; Gustafsson, Anders; Shams, Poja (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   We used two eye-tracking field experiments to investigate the extent to which in-store signage is used during navigation and decision making, and how the viewing of signage influences customers’ visual attention and choice ...
  • Voicing moral concerns: Yes, but how? The use of Socratic dialogue methodology 

   Brinkmann, Johannes; Lindemann, Beate; Sims, Ronald R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   After a selective review of relevant literature about teaching business ethics, this paper builds on a summary of Fred Bird’s thoughts about the voicing of moral concerns provided in his book about moral muteness (1996). ...
  • Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill 

   Faldet, Ann-Cathrin; Lekhal, Ratib (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Kunnskapen om jenter med et volds- og aggresjonsproblem er langt mer sparsom enn tilsvarende vansker hos gutter. Denne studien utnytter data fra 9442 elever, hvorav 60 jenter og 254 gutter er definert til å ha voldelig ...
  • Voting when the stakes are high 

   Andersen, Jørgen Juel; Fiva, Jon H.; Natvik, Gisle J. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Most theories of voter behavior predict that electoral participation will be higher in elections where more is at stake. We test this prediction by studying how participation is affected by exogenous variation in local ...
  • Wage expenditures and sporting success: An analysis of Norwegian and Swedish football 2010-2013 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Hansen, Steffen Boas; Zagheri, Ali; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study examines the relationship between wage expenditures and sporting success in Norwegian and Swedish football. While previous studies have shown a strong correlation between wage expenditures and sporting success, ...
  • Wages and Human Capital in Finance: International Evidence, 1970-2011 

   Boustanifar, Hamid; Grant, Everett; Reshef, Ariell (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We study the allocation and compensation of human capital in the finance industry in a set of developed economies in 1970–2011. Finance relative wages generally increase—but not in all countries, and to varying degrees. ...
  • Wall street analysts as investor relations officers 

   Hope, Ole-Kristian; Huang, Zhongwei; Moldovan, Rucsandra (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This paper examines the practice of hiring financial analysts as investor relations officers (IRO). We posit that analysts-turned-IROs (AIROs) have a competitive advantage in communicating with investors, thereby lowering ...