• Jakten på effektiviseringsgevinster: global integrering og standardisering 

   Stensaker, Inger; Colman, Helene Loe; Elter, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan en organisasjon som har hatt stor suksess over lang tid med en desentralisert organisasjonsmodell bevege seg i retning av en mer integrert modell og dermed ta ut skalafordeler? En slik omstilling vil ikke bare ...
  • Job crafting and playful work design: Links with performance during busy and quiet days 

   Bakker, Arnold B.; Hetland, Jørn; Olsen, Olav Kjellevold; Espevik, Roar; De Vries, Juriena (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This study uses proactive work behavior and job demands–resources (JD-R) theories to propose that employees can use two proactive behavioral strategies to improve the internal organizational environment, namely job crafting ...
  • Justerte resultater: veien til bedre resultatkvalitet? 

   Dyrnes, Sverre; Pettersen, Inge (Journal article, 2012)
  • Kapitalforvaltning i stiftelser: Styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Næss, Knut Myrum (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Samlet bokført egenkapital i norske stiftelser var i 2016 på mer enn 160 milliarder kroner. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan stiftelseskapitalen er forvaltet, og hvordan styret i stiftelser arbeider med ...
  • Katona og forventningsbarometeret 

   Eggen, Svend Asle (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I 2011 er det 110 år siden ungareren George Katona ble født og 30 år siden han døde. I tillegg er det 20 år siden Norsk Gallup Institutt begynte å planlegge et forventningsbarometer for Norge. Første del av ...
  • Keeping Loyalty Programs Fit for the Digital Age 

   Dorotic, Matilda (Journal article, 2019)
   The omnipresence of loyalty programs (LP) across markets shows that LPs have been one of the most prominent business trends of the last two decades. Besides their traditional stronghold among airlines and grocery retailers, ...
  • Keeping up with the neighbors : The role of cluster identity in internationalization 

   Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi; Bjarnar, Ove; Halse, Lise Lillebrygfjeld (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper explores the implications of the collective identity of a regional cluster on firms’ internationalization. Prior research has established the value of cluster “insidership” through access to knowledge and ...
  • Kina - før, under og etter finanskrisen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Den økonomiske politikken Kina har ført siden Deng Xiaoping tok over i 1978, har vært basert på å åpne opp økonomien mot resten av verden og å reformere på hjemmebane. Kinas inntreden i WTO i 2001 var et høydepunkt ...
  • Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse 

   Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Temaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd ...
  • Kjennetegn ved hvitsnippforbrytere 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvitsnippforbrytere er personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av stilling, posisjon, nettverk og tillit. De siste fem årene – fra 2009 til 2014 – ble 353 personer dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her ...
  • Kjønnskvoterte styrer: om virkninger av kravet til likestilling i styrene til allmennaksjeselskapene 

   Langli, John Christian (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Hvorfor var det så stor kjønnsubalanse i ASA-styrene at det måtte innføres en kvoteringsregel? Utviklingen etter at Gabrielsen annonserte regelen tyder på at Gabrielsen og departementet tok feil: Menn og kvinner har – tross ...
  • Kjøp av tjenester til hjemmet- Diskursiv normalisering- morlask motstand 

   Døving, Runar; Moe, Helene Tronstad; Undheim, Kristin; Haus, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det kjøpes lite tjenester til hjemmet. Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. I den offentlige diskursen, derimot, fremstilles det som om slike tjenester etterspørres i ...
  • Klagehåndtering i norske bedrifter: Noen observasjoner og forslag til tiltak 

   Ronæs, Nina; Lorentzen, Bengt G.; Silseth, Pål; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Klagehåndtering i norske bedrifter er ikke noe å skryte av. Dette gir seg utslag i lav tilfredshet med klagehåndtering blant kundene, noe tall fra Norsk Kundebarometer tydelig viser. Dette er slett ikke bra for bunnlinjen ...
  • Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser 

   Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth; Riis, Christian; Petkovic, Gordana; Berg, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Knowing in mobile organisations – trust and knowledge sharing in virtual teams 

   Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   We investigate how trust and knowledge sharing affect collaboration in virtual teams as knowing across boundaries in a mobile organisation. It is important for collaborative work that personnel have sufficient understanding ...
  • Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms 

   Breunig, Karl Joachim; Kvålshaugen, Ragnhild; Hydle, Katja Maria (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study presents three different business models (continuous, repetitious, and unique) identified in international professional service firms that pursue a transnational strategy. These business models have varying ...
  • Knowledge donating and knowledge collecting - The moderating role of social and economic leader-member exchange 

   Dysvik, Anders; Buch, Robert; Kuvaas, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose of this paper is to investigate whether the relationship between employees’ knowledge donating and managers’ knowledge collecting is moderated by social leader-member exchange (SLMX) and economic ...
  • Knowledge management in criminal investigations: The case of fraud examiners 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The activity of private investigations by fraud examiners is a business of lawyers, auditors and other professionals who investigate suspicions of financial crime by white-collar criminals. Private investigations represent ...
  • Knowledge Management Strategy in Professional Service Firms 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Knowledge management is concerned with knowledge sharing and knowledge creation inorganizations. Knowledge management activities include creation, acquisition, identification,storage, sharing and application of knowledge. ...
  • Knowledge spillovers and R&D subsidies to new, emerging technologies 

   Heggedal, Tom-Reiel (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Is knowledge spillover a rationale for supporting R&D on new, emerging technologies more than R&D on other technologies? In this paper, I analyze whether innovation externalities caused only by knowledge spillovers differ ...