Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsen, Marthe
dc.contributor.authorRøys, Torbjørn
dc.date.accessioned2019-10-08T16:24:34Z
dc.date.available2019-10-08T16:24:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621027
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDet er svært vanskelig å svare på nøyaktig hva et klyngeprosjekt er. Det er blant annet et politisk virkemiddel for å styrke innovasjonsevnen, produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraft hos medlemsbedriftene. Vi anser klyngen i seg selv som et prosjekt, og ønsker med denne utredningen å finne ut hva som må ligge til grunn for å øke innovativ kapasitet i klyngen. Basert på innhentet informasjon til teoridelen i oppgaven oppdaget vi noen sentrale faktorer, viktigheten av kunnskapsdeling og infrastruktur for å oppnå suksessfulle klyngeprosjekter. Ut i fra dette ble følgende problemstilling formulert: “Hvordan kan kunnskapsdeling og infrastruktur fremme innovasjonsevne i Finance Innovation?” For å besvare problemstillingen ble det gjort litteratursøk med utgangspunkt i følgende tema; Klyngeteori, samarbeid (”co-opetition”), tillit, kunnskapsdeling, infrastruktur og innovativ kapasitet. Innhenting av datamateriale ble gjort gjennom dybdeintervjuer og gjentatte samtaler med Finance Innovation. Utover dette fikk vi tilgang til en spørreundersøkelse fra klyngeledersamlingen i regi av Innovasjon Norge 11. April 2019, som er benyttet som sekundærdata. Vi har benyttet an kvalitativ tilnærming for å besvare problemstillingen, noe som har gitt oss muligheten til å fange opp hvilke mening som har blitt tillagt klyngenes opplevelser og erfaringer. Utredningen har kartlagt noen kriterier som anses som viktige forutsetninger for å drive med effektiv kunnskapsdeling: Tillit, samarbeid, kommunikasjon, felles mål og prosjektstruktur. Utredningen har også gitt et innblikk i hvordan man strategisk kan jobbe med klyngens infrastruktur for å fremme innovasjon. Det fremkom også noen forutsetninger som burde ligge til grunn for å bygge en infrastruktur som genererer innovativ kapasitet: Kompetanse, hele verdikjeden, komplementaritet, geografisk nærhet og ”sense of urgency”. Klyngeprosjekter er komplekse og krevende å gjennomføre. Det har tidligere blitt pekt på utfordringer i slike prosjekter. Det er vår anbefaling at gjennom å jobbe med kunnskapsdeling og klyngens infrastruktur kan sannsynligheten for å lykkes med klyngeprosjekter øke. Forutsetningene som blir presentert i oppgaven gir gode forutsetninger for økt innovativ kapasitet og fremtidig innovasjon. Som et resultat av denne utredningen presenterte vi noen strategiske anbefalinger: 1. Implementere CRM system. 2. Samle bransjemedlemmer under samme tak. 3. Delfinansiere prosjektene ved hjelp av å aktivt jobbe mot myndighetene. 4. Modne samarbeid ved hjelp av FoU prosjekter. 5. Bygge ”troen på samarbeidet” og en felles visjon. Finance Innovation har startet å implementere noen av anbefalingene som ble gitt basert på denne oppgaven. De jobber nå videre med å bygge innovativ kapasitet ved hjelp av effektiv kunnskapsdeling og oppbygging av infrastruktur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleEn kvalitativ analyse av økt innovasjonsevne ved bruk av kunnskapsdeling og infrastrukturnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record